Mitä tehdä, kun lapsi huutaa jatkuvasti? - Äitiyden Ihme
 

Mitä tehdä, kun lapsi huutaa jatkuvasti?

Moni vanhempi on epävarma, kuinka kannattaa toimia tilanteessa, jossa lapsi huutaa palosireenin lailla, eikä suostu lopettamaan. Erityisen vaikeaksi tilanteen tekee se, jos tällainen käytös toistuu usein.
Mitä tehdä, kun lapsi huutaa jatkuvasti?
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 14 heinäkuuta, 2019

Oletko uupunut ja neuvoton, koska lapsi huutaa jatkuvasti, etkä pysty hallitsemaan hänen käytöstään? Huutamisesta voi tulla lapselle tapa, joka ymmärrettävästi koettelee vanhempien kärsivällisyyttä.

Vaikka kodissasi vallitsisi jatkuva jännite lapsen huutamisen vuoksi, älä huolestu liikaa, sillä kyseessä on hyvin tavallinen tilanne, jonka moni perhe joutuu kohtaamaan. Ongelman taustalla on usein se, että huutamisesta muodostuu varhaisina ikävuosina lapselle kaava, jota hän toistaa jatkuvasti.  Tällöin hänen tunteensa ovat voimakkaimmillaan ja valloillaan.

Jokainen paljon huutavan lapsen vanhempi on kuitenkin varmasti halukas tietämään, miten kannattaa toimia, jotta lapsen huono käytös saadaan loppumaan. Alla kerromme, miten vanhempien kannattaa reagoida, kun lapsi huutaa jatkuvasti, ja kuinka tällainen käytös saadaan loppumaan.

Miksi lapsi huutaa jatkuvasti?

Ymmärtääksesi tilannetta paremmin ja hallitaksesi lapsen käytöstä, kerromme tavallisimmat syyt siihen, että lapsi huutaa jatkuvasti.

Lapsi on lapsi

Tällä tarkoitamme sitä, että lapsi on hyvin aktiivinen olento, joka viettää päivänsä erilaisten pelien ja leikkien parissa, tutkien ympäristöään ja samalla aiheuttaen paljon melua.

Huutaminen ja kirkuminen voivat olla lapselle luonnollisia tapoja viestiä toisille ihmisille, ja näin tapahtuu usein etenkin silloin, kun pieni on toisten lasten kanssa.

Sillä lapsi löytää joka päivä jotain uutta, huutaminen voi liittyä myös siihen, että hän kokee usein iloa ja ilmaisee asian näin.

Lapsi matkii vanhempiaan tai muita läheisiään

Lapset voivat joskus huutaa siksi, että he matkivat kotona havaitsemaansa viestinnän tapaa. Muista, että vanhemmat opettavat lapsia omalla esimerkillään ihan kaikilla elämän osa-alueilla – jos itse puhut kotona kovaa, lapsesi tulevat matkimaan tätä.

Miksi lapsi huutaa jatkuvasti?

Lapsi kaipaa huomiota

Lapsi voi joskus yrittää saada huomiota henkilöltä, jonka seurassa hän on, ja tähän hän saattaa käyttää huutamista. Pienimmillä lapsilla on suuri tarve tulla kuulluiksi.

Usein käykin niin, että mikäli lapsi kokee, ettei häntä kuunnella tai hänet sysätään syrjään, hän alkaa huutaa saadakseen muut huomaaman itsensä.

Lapsi yrittää ilmaista tunteitaan

Lapsen huutaminen voi olla reaktio epämukaviin tilanteisiin, kuten esimerkiksi turhautumiseen, mustasukkaisuuteen, stressiin ja jopa jännitykseen. 

Ikänsä vuoksi lapsi ei pysty hallitsemaan sitä energiaa, joka näihin tunteisiin liittyy, yhtä hyvin kuin aikuinen. Hän siis valitsee päästää tunteensa valloilleen huutamalla.

Mitä tehdä, kun lapsi huutaa jatkuvasti?

Tiettyyn kehitysvaiheeseen kuuluu huutaminen

2-3 vuoden iässä lapsen on normaalia saada kiukkukohtauksia, ja hän asettuu tällöin vanhemman määräysvaltaa vastaan.

Lapsella on vaikeuksia kielen oppimisessa

Jos lapsella on jonkin tyyppinen puhevika, tämä saattaa ilmetä huutamisen kautta. Tällöin hän huutaa siksi, että hän haluaa ilmaista tunteitaan.

Lapsella on kuulo-ongelmia

Kuuloon liittyvät ongelmat, kuten esimerkiksi tärykalvon tulehdus tai muut terveydelliset haitat, estävät lasta kuulemasta hyvin omaa puhettaan. Tällöin hän siis joutuu puhumaan kovempaa kuullakseen itsensä kunnolla.

Mitä tehdä, kun lapsi huutaa jatkuvasti?

Kun olet saanut selville syyn siihen, että oma lapsesi huutaa hyvin usein, seuraava vaihe on selvittää, millä keinoilla tämä käytös saadaan loppumaan. Tärkeää on kuitenkin muistaa ennen kaikkea tämä neuvo: pyri suhtautumaan tilanteeeseen kärsivällisesti, sillä tämä on ainoa keino, jolla saat pienesi rauhoittumaan nopeammin.

Madalla ääntäsi puhuessasi lapselle

Näe vaivaa voidaksesi analysoida omaa käytöstäsi ja tutki, onko kotonanne normaalia, että muutkin ihmiset huutavat. Jos toteat näin olevan, pyri muuttamaan omaakin äänensävyäsi, kun puhut esimerkiksi puhelimessa tai kotona perheen muille jäsenille.

Vältä käyttäytymästä sen uskomuksen mukaan, että ihmisen viesti tulee selkeämmin ja jämäkämmin ymmärretysti, jos se annetaan huudon kera.

Älä anna periksi lapsen kiukutellessa

Kun lapsesi huutaa sinulle, tee kaikki voitavasi, jotta voisit välttää samalla tavalla hänelle vastaamista. Itse asiassa onkin niin, että kun lapselle puhutaan matalammalla äänellä, hän toimii usein samoin, ja siten aikuinen tulee myös kuulluksi paremmin.

On kuitenkin hyvin tärkeää pysyä jämäkkänä ja asettaa sääntöjä, jotta et antaisi periksi lapsesi kiukutellessa. Esimerkiksi olisi hyvä tehdä lapsille selväksi, että kun he huutavat, sinä et pysty kuulemaan heitä kunnolla. Mikäli tätä ei kerrota selkeästi, lapsi käsittää, että hän pystyy saamaan kaiken haluamansa, mikäli hän kiukuttelee.

Odota, että lapsi rauhoittuu

Kuten kaikki vanhemmat tietävät, lapsen kanssa ei voida käydä järkevää keskustelua, kun hän on jonkin hyvin voimakkaan tunteen vallassa, kuten esimerkiksi raivon. Ole siis empaattinen ja kuuntele häntä sitten, kun hän rauhoittuu. Anna hänen ilmaista itsensä tällöin ilman, että keskeytät.

Lisäksi lapsi kannattaisi opettaa kuuntelemaan, ja tämä voidaan saavuttaa lukemisen avulla. Yksi idea on viedä hänet silloin tällöin sellaisiin paikkoihin, joissa on tarpeen olla hiljaa – esimerkiksi kirjasto on tässäkin mielessä aivan loistava kasvatuksellinen resurssi.

Ota yhteyttä puheterapeuttiin

Mitä tehdä, kun lapsi huutaa jatkuvasti?

Puhu lapsesi opettajan kanssa, jotta voisit selvittää, onko pienelläsi tapana huutaa myös koulussa. Mikäli opettaja sanoo ongelman koskevan myös koulua, vanhemman kannattaa ehdottomasti ottaa yhteyttä puheterapeuttiin. Tällainen ammattilainen pystyy auttamaan lasta laskemaan puheensa äänenvoimakkuutta, mikä tapahtuu erityisten tähän tarkoitukseen suunniteltujen harjoitteiden avulla.

Lyhyesti sanottuna lapsen huutaminen on onneksi sellainen ongelma, johon voidaan vaikuttaa – ja näin se tunnemyrsky ja epämukavuus, jotka aina liittyvät huutoon, saadaan myöskin loppumaan. Noudata vain näitä perusneuvoja ja pidä mielessäsi, että kaikkein tärkeintä on se esimerkki, jonka lapsi kotonanne saa – se on avainasia sekä huutamisen että monen muunkin lapsen käytöksen piirteen kannalta.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.