Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ehkäiseminen 10 neuvon avulla
 

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ehkäiseminen 10 neuvon avulla

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ehkäiseminen 10 neuvon avulla
Marisol Rendón Manrique

Kirjoittanut ja tarkastanut varhaiskasvatuksen kandidaatti Marisol Rendón Manrique.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Vanhemmilla on tapana opettaa pieniä lapsiä välttämään monia vaarallisia asioita, aina polttavista ja terävistä esineistä teillä liikkuviin autoihin. Sen sijaan, asia, jota monet vanhemmat eivät tule edes ajatelleeksi lasta opettaessaan, on lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäiseminen.

Lasta voidaan jo tämän ensimmäisten elinvuosien aikana alkaa opettaa suojelemaan omaa kehoaan ja itseään ihmisiltä, jotka haluavat vahingoittaa häntä tai loukata hänen koskemattomuuttaan. Tässä kannattaa pitää mielessä alla esitetyt 10 neuvoa.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ehkäiseminen 10 neuvon avulla

1. Puhu lapselle varhain hänen kehon osistaan

Käytä oikeita termejä puhuessasi kehon osista ja opeta lapselle, kuinka ne toimivat. Kun lapsi osaa nimetä ja tunnistaa omat kehon osansa, hän kertoo rohkeammin, jos hänelle on tapahtunut jotain sopimatonta tai uhkaavaa.

“Lapsi tietää, kuka häntä rakastaa. Se on luonnonlahja, joka katoaa ajan myötä.”

– Charles Paul de Kock

2. Opeta lapselle, mitkä kehon osat ovat yksityisiä

Kerro lapselle, että tiettyjä kehon osia ei kenenkään muun ihmisen kuulu nähdä. Selitä, kuinka joskus on tarpeellista, että vanhemmat tai lääkärit näkevät yksityiset kehon osat, mutta tämän tulee tapahtua vain ja ainoastaan turvallisissa ja sallituissa rajoissa.

3. Auta lasta asettamaan itselleen rajoja

Lapsen on tärkeää tietää jo varhaisesta iästä lähtien, ettei kukaan saa koskea hänen yksityisiä kehon osiaan, eikä kukaan myöskään saa pyytää lasta koskemaan kenenkään toisen yksityisiä kehon osia.

Vanhemmat saattavat usein unohtaa jälkimmäisen säännön, vaikka juuri tällä tavoin monet hyväksikäyttötapaukset alkavat; hyväksikäyttäjä pyytää siis lasta koskettamaan omia yksityisiä kehon osiaan.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ehkäiseminen 10 neuvon avulla

4. Rohkaise lasta kertomaan omaa kehoaan koskevista asioista vanhemmilleen

Suurimmassa osassa teinin tai lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tapauksissa hyväksikäyttäjä pyytää tai pakottaa uhriaan pitämään asian salassa.

Paras tapa ehkäistä tätä tapahtumasta ja ehkäistä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä on kertoa lapselle, että kukaan ei saa pakottaa lasta pitämään salaisuuksia, jotka koskevat hänen omaa kehoaan.

5. Päättäkää koodisana, jota käytetään epämukavissa tilanteissa

Sopikaa sanasta tai lauseesta, joka toimii signaalina siitä, että lapsi tuntee olonsa turvattomaksi tai epämukavaksi jonkun ihmisen seurassa tai jossakin tilanteessa.

6. Älä koskaan rankaise lasta, jos hän kertoo omaan kehoonsa liittyvistä asioista

Monet lapset jättävät kertomatta vanhemmilleen, jos hän on joutunut jonkinlaisen hyväksikäytön tai sopimattoman koskettelun uhriksi. Syynä voi olla se, että lapsi pelkää joutuvansa ongelmiin kertoessaan asiasta.

Muistuta lasta, että hän voi aina luottaa sinuun, ja että mitä tahansa hän sinulle kertookin, hän ei joudu siitä milloinkaan ongelmiin.

7. Tunne lapsesi elämässä olevat ihmiset

Vanhempien on hyvä tietää lapsen ystävät ja opettajat sekä muiden lasten vanhemmat. Sinun on hyvä tietää kaikista ihmisistä, joihin lapsi on säännöllisesti yhteydessä. Tällä tavoin sinulla on selkeämpi ymmärrys lapsen elämään kuuluvista ihmisistä.

8. Ole tarkkana median käytön kanssa

Nykypäivinä on hyvin yleistä nähdä uutisia ja muita julkaisuja lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tapauksista. Jos lapsi näkee tällaisia uutisia, sinun on tärkeää selittää lapselle, mitä on tapahtunut, ja miten lapsen olisi hyvä toimia, jos hän joutuisi vastaavanlaiseen tilanteeseen.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ehkäiseminen 10 neuvon avulla

9. Valitse lastenhoitaja tai teinin valvoja huolellisesti

Vanhempien on tärkeää olla tietoinen lapsensa uudesta koulusta, uudesta lastenhoitajasta tai koulun ulkopuolisista aktiviteeteista ja niissä toimivista aikuisista ja opettajista, jotka ovat vastuussa lapsen koskemattomuudesta.

10. Ole kiinnostunut lapsen arjesta

Varaa aikaa tiedustellaksesi lapsen päivän kulusta – kenen kanssa lapsi päiväänsä viettää, mitä he ovat tehneet ja miten lapsi voi niin henkisesti kuin fyysisestikin.

Kun luot lapseesi läheisen ja luottavaisen suhteen, hän pystyy uskoutumaan sinulle avoimesti mistä tahansa asiasta.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on paljon yleisempää, kuin haluamme uskoa. Siksi on tärkeää kasvattaa lapsia ja nuoria, jotka ovat varmoja itsestään sekä valmistautuneita kohtaamaan tällaisia olosuhteita.

Kun opetat lastasi pitämään huolta omasta kehostaan, on sillä olennainen merkitys minkä tahansa hyväksikäytön ehkäisemisessä.

Pidä lapsesi kanssa yllä avointa kommunikointia ja varaa aina aikaa lapsesi kanssa keskustelulle, auta lastasi hänen epäilyksissään sekä ymmärtämään elämän erilaisia tilanteita.

Kommunikaation ja informaation puutteen voittaminen on tärkeässä roolissa, kun halutaan ehkäistä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.