Onko teini-ikäisen kanssa kommunikointi mahdoton tehtävä?
 

Onko teini-ikäisen kanssa kommunikointi mahdoton tehtävä?

Vaikka teini-ikäisen kanssa kommunikoiminen voikin toisinaan olla haastavaa, se voi myös olla erittäin palkitsevaa.
Onko teini-ikäisen kanssa kommunikointi mahdoton tehtävä?

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 30 lokakuuta, 2020

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan noin kuudesosa maapallon asukkaista – eli 1,2 miljardia ihmistä – on 10-19-vuotiaita lapsia ja nuoria. Jokaisella heistä on omat erityiset tarpeensa, ja heidän kanssaan kommunikoiminen on erittäin tärkeää. Jokainen murrosiän läpikäyneen lapsen vanhempi kuitenkin tietää, että teini-ikäisen kanssa kommunikointi ei aina ole helppoa.

Teini-ikäisen kanssa kommunikointi

Monessa perheessä teini-ikäisen kanssa kommunikointi on vaikea ja toisinaan jopa mahdoton tehtävä. Onnistunut kommunikointi voi kuitenkin olla erittäin palkitsevaa.

Aikuisiän terveysongelmien ehkäisemiseksi on tärkeää rohkaista nuoren hyvää käytöstä ja ottaa käyttöön tiettyjä terveyshaitoilta suojaavia toimenpiteitä. Tämä pätee myös eri maiden yleiseen terveydentilaan ja niiden kykyyn kehittyä ja menestyä. WHO:n tutkimustietojen mukaan murrosikä on yksi ihmisen kehityksen nopeimmista vaiheista.

Onko teini-ikäisen kanssa kommunikointi mahdoton tehtävä?

Etenkin nuoret teini-ikäiset voivat olla erityisen haavoittuvaisia, kun heidän kykynsä ovat edelleen kehittymässä ja heidän elämänsä alkaa ulottua kodin rajojen ulkopuolelle. Erilaisilla murrosikään liittyvillä fyysisillä ja henkisillä muutoksilla on terveysvaikutuksia paitsi kyseisessä elämänvaiheessa, myös aikuisuudessa.

Edistystä ja uusia haasteita

Vaikka teini-ikäisten terveydessä ja terveydenhuollossa onkin tapahtunut edistystä, olemassa on edelleen monia haasteita, jotka vaativat erilaisia innovatiivisia ideoita ja keinoja tyydyttävien tulosten saavuttamiseksi. Teini-ikäisten kanssa kommunikointi on elintärkeä työkalu, jota ei pidä unohtaa.

Kommunikoiminen ei ole helppoa

Tiedämme, ettei kommunikoiminen ole aina helppoa, ja se vaatii tietyn kehityskaaren onnistuakseen. Siinä on myös kaavoja, joita täytyy seurata ja käydä läpi. Oman teini-ikäisen lapsen kanssa kommunikoiminen ei ole kuin minkä tahansa muun ihmissuhteen ylläpito, vaan siihen liittyy paljon tunteita ja kiintymystä.

Tunnepitoinen suhde

Kun teini-ikäisten kanssa pyritään kommunikoimaan entistä paremmin, on muistettava, että nämä nuoret ovat lapsiamme, sisarustemme lapsia, lapsenlapsiamme ja kummilapsiamme. Tämän vuoksi kyseessä on aina suhde, johon liittyy runsaasti tunteita.

Nuoruusvuodet ovat elämänvaihe, johon liittyy paljon huolta. Tämä huoli liittyy paitsi kyseiseen elämänjaksoon, myös lähitulevaisuuteen ja aikuisuuteen. Nuorelle läheisten aikuisten on oltava arjessa paitsi rakastavia, myös jämeriä, ja nuorelle asetetuissa säännöissä ja rajoissa on oltava johdonmukainen. Näin sekä nuoren itsensä että aikuisen on helpompi selvitä murrosiän mukanaan tuomista haasteista.

Onko teini-ikäisen kanssa kommunikointi mahdoton tehtävä?

Toimivaa kommunikointia edistäviä tekijöitä

  • Sopivien sanojen ja eleiden käyttäminen
  • Omien näkökulmien puolustaminen ilman suuttumusta tai riitelyä
  • Nuoren ajatusten, ideoiden ja mielipiteiden kuunteleminen ja kunnioittaminen
  • Järkevien kompromissien löytäminen ja toteuttaminen

On tärkeää paitsi ymmärtää kuuntelun tärkeys, myös ottaa tämä taito käyttöön.

Merkkejä siitä, kuunteletko nuorta vai et

  • Kiinnitä nuoreen täysi huomiosi tämän puhuessa. Katso häntä silmiin ja osoita näin, että kuuntelet häntä ja että hänen sanomansa asiat kiinnostavat sinua. Voit myös käyttää sopia eleitä ja verbaalista vahvistamista.
  • Toista tärkeimmät kohdat nuoren sinulle kertomasta asiasta. Näin osoitat, että ymmärrät asian ja nuoren näkökulman.
  • Älä keskeytä nuorta. Tee näin ainoastaan osoittaaksesi kuuntelevasi tai kysyäksesi selvennystä johonkin asiaan.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Organización Mundial de la Salud. (2014).
  • Luis Feduchi Benlliure. (2011). “El adolescente ante su futuro” Temas de Psicoanálisis, 2011.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.