Kuinka koulun vaihtaminen vaikuttaa lapseen? - Äitiyden Ihme
 

Kuinka koulun vaihtaminen vaikuttaa lapseen?

Kuinka koulun vaihtaminen vaikuttaa lapseen?
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 20 huhtikuuta, 2019

Lapsen koulun vaihtaminen on monimutkainen prosessi, johon liittyy tuntemattoman pelon kohtaaminen. Lapsi saattaa kokea epävarmuuden ja epätietoisuuden tunteita, jotka puolestaan voivat johtaa avuttomuuden tunteeseen uuden tilanteen alla.

Jos suunnitteilla on lapsen koulun vaihtaminen, on asiaa mietittävä myös lapsen kannalta, sillä muutoksella voi olla häneen isoja vaikutuksia. Parhaimmillaan muutos johtaa kasvuun ja uusiin mahdollisuuksiin, mutta lapsi tarvitsee tässäkin tapauksessa vanhempiensa apua sopeutuakseen uuteen ympäristöön.

Vanhempien rooli muutoksen hetkellä

Muutokset ovat normaali osa elämää, jotka pakottavat meidät kohtaamaan pelkomme ja epäilyksemme. Kokemuksen puutteesta johtuen lapset eivät kykene laskelmoimaan tai arvioimaan kokemiansa tilanteita. Tämän vuoksi vanhempien on tuettava lastaan ja valmisteltava tätä tulevaan muutokseen.

Jokaisella lapsella on oma tapansa ilmaista uuden tilanteen nostattamia tunteita. On vanhempien tehtävä tarkkailla lapsen reaktioita ja olla valmiita auttamaan tätä kaikin tavoin. Vanhemmat edustavat lapselle pysyvyyttä, joten he ovat oikeat henkilöt auttamaan muutokseen sopeutumisessa.

Kuinka koulun vaihtaminen vaikuttaa lapseen?

Aikuisena olet kokenut elämäsi aikana erilaisia muutoksia liittyen esimerkiksi työhön, ihmissuhteisiin ja asuinpaikkaan. Näin ollen tiedät omasta kokemuksesta, että muutokset voivat olla vaikeita. Erityisen suuri vaikutus niillä on lapsiin.

Kuinka koulun vaihtaminen vaikuttaa lapseen?

Epävakaan vaiheen läpikäyminen ei ole lapselle helppoa. Hän saattaa kokea prosessin aikana kaikki mahdolliset tunteet nostalgiasta vihan, turhautumisen ja pelon kautta suruun ja lopulta iloon.

Suurimpia lapsen läpikäymiä muutoksia ovat:

  • Uusien ystävien hankkiminen ja mahdollisesti vanhojen taakse jättäminen
  • Uusiin opettajiin ja opiskelumetodeihin tottuminen
  • Tuntemattomaan ympäristöön sopeutuminen
  • Huomion keskipisteenä oleminen uudessa koululuokassa

Jokainen lapsi on erilainen, ja siinä missä toisen on hyvin vaikea sopeutua muutoksiin, toinen on joustava, sopeutuvainen ja positiivinen. Mitä suurempi muutos on, sitä tiukempi on yleensä lapsen vastarinta.

Ei tietenkään ole keinoa mitata etukäteen koulun vaihtamisen aiheuttamaa vaikutusta. Monet tekijät vaikuttavat siihen, miten helppo tai vaikea muutos on lapselle. Jos lapsi löytää nopeasti uusia ystäviä uudessa koulussaan, muutos on todennäköisesti huomattavasti helpompi käydä läpi.

Vanhempien on hyvä muistaa, että koulun vaihtaminen saattaa aluksi vaikuttaa negatiivisesti lapsen koulumenestykseen.

Parhaimmillaan muutos johtaa kasvuun ja uusiin mahdollisuuksiin. Kaikki on kiinni henkilön omasta asenteesta.

Koulun vaihtamisen vaikutusten minimoiminen

Kommunikointi ja avoimuus

Kun päätös koulun vaihtamisesta on tehty, eikä sitä voida enää perua, tulee lapselle kertoa tilanteesta mahdollisimman pian. Keskustele lapsen kanssa avoimesti ja anna hänelle mahdollisuus ilmaista omat huolenaiheensa ja epävarmuutensa. Muista, että on tavallista, että lapsi on tässä vaiheessa negatiivinen tai pidättyväinen.

Älä valehtele lapselle kertoen, että suojelet häntä kaikilta muutoksen vaikutuksilta. Ennemmin tai myöhemmin lapsi ymmärtää joutuvansa kohtaamaan muutokset.

Auta lasta näkemään muutos positiivisena asiana

Koulun vaihtaminen on mahdollisuus aloittaa puhtaalta pöydältä ja löytää uusia ystäviä. Auta lasta nauttimaan muutoksesta siitä kärsimisen sijaan.

Vie lapsi etukäteen vierailulle kouluun

Kun koulurakennuksessa on vierailtu jo ennen koulun varsinaista alkamista, lapsi ei tunne oloaan yhtä avuttomaksi ensimmäisenä koulupäivänä. Kiertäkää läpi koulun yleiset tilat ja mahdollisuuksien mukaan myös luokkahuoneet.

Valmistele lapsi ensimmäiseen koulupäivään

On tärkeää valmistella lapsi ensimmäiseen päivään uudessa koulussa. Mitä enemmän informoit lasta, sen parempi teille molemmille. Selitä, mihin aikaan koulu alkaa ja päättyy, kuka hänen opettajansa on, montako oppilasta luokalla on ja niin edelleen.

Koulun vaihtaminen on monimutkainen prosessi, johon liittyy tuntemattoman pelon kohtaaminen

Ilmoita lapsi koulun ulkopuolisiin aktiviteetteihin

Nopea tapa integroida lapsi osaksi kouluryhmää, on koulun ulkopuolisiin aktiviteetteihin osallistuminen. Ehdota lapselle esimerkiksi jalkapallon, lentopallon tai koripallon harrastamista. Jos lapsi pitää taiteesta, hän voi tutustua esimerkiksi maalaamiseen tai harrastelijateatteriin.

On tärkeää, että vanhemmat pysyvät kärsivällisinä ja antavat lapselle aikaa sopeutua muutoksiin. Kunnioittamalla hänen tilaansa ja rohkaisemalla häntä uudessa tilanteessa, vanhemmat pönkittävät lapsen itsetuntoa ja turvan tunnetta. Näin koulun vaihtaminen muuttuu lopulta positiiviseksi kokemukseksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.