Lapsen kunnioituksen puute opettajia kohtaan - Äitiyden Ihme
 

Lapsen kunnioituksen puute opettajia kohtaan

Vanhempien tulisi opettaa lastansa kunnioittamaan opettajia ja muita ihmisiä jo pienestä lähtien.
Lapsen kunnioituksen puute opettajia kohtaan
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 20 kesäkuuta, 2019

Lapsen kunnioituksen puute opettajia kohtaan ei ole harvinainen ilmiö. Välinpitämättömyys auktoriteetteja kohtaan ei rajoitu ainoastaan kouluihin, ja onkin tärkeää, että vanhemmat opettavat lapselleen muiden ihmisten kunnioittamista jo varhaisessa vaiheessa.

Lapsen on tärkeä oppia kunnioittamaan kaikkia ihmisiä, riippumatta siitä, kuka on kyseessä ja missä asemassa tämä on yhteiskunnassa. Sen lisäksi, että lapsen on kunnioitettava perheen ulkopuolisia henkilöitä, tulee kunnioituksen kattaa myös omat vanhemmat. Lapsen ei kuulu vastata vanhemmilleen töykeästi, ja hänen täytyy osata pyytää anteeksi käyttäydyttyään sopimattomasti. Lapsen on ymmärrettävä, että kaikella negatiivisella toiminnalla on seurauksensa.

Suurimmat opettajien kohtaamat ongelmat

Suurimmat ongelmat, joita opettajat tänä päivänä kouluissa kohtaavat ovat lasten kurin puute, suuret luokkakoot sekä resurssien ja materiaalien pula. Myös yksi eniten opettajiin vaikuttavista ilmiöistä on lapsen kunnioituksen puuten opettajia kohtaan.

Vanhempien on todella tärkeää juurruttaa lapsiinsa hyvät arvot jo nuoresta iästä lähtien. Niiden tulisi heijastua lapsen käytökseen koulussa sekä käyttäytymisessä opettajaa kohtaan.

Jotta tämä tilanne paranisi, on syytä tunnistaa opettajien tärkeä työ. Kouluille on tärkeää tarjota myös niiden tarvitsemia materiaaleja ja teknologisia resursseja. Opettajalla on paljon vastuuta ja hänen täytyy osata käyttää sitä oikein.

Lapsen tulee tietää, kuinka opettajia kohtaan käyttäydytään

Mistä lapsen kunnioituksen puute opettajia kohtaan johtuu?

Seuraavat kolme tekijää voivat lisätä lapsen kunnioituksen puutetta opettajia kohtaan.

Lapsen ylisuojeleminen opettajan edessä

On tavallista, että vanhemmat ylisuojelevat lastaan. Tällaiset vanhemmat ovat usein hyvin sallivia, ja he antavat lapsen tehdä, mitä hän haluaa. Tällainen tilanne yhdessä opettajan vähäisten resurssien kanssa tekee lapsen kunnioituksen opettajaa kohtaan vaikeaksi.

Liiallinen sallivuus

Nykypäivänä autoritaarinen opetustyyli ja -metodi ovat väistymässä pois, ja tilalle on tulossa paremmat ihmissuhteet opettajien ja oppilaiden välillä. Tämän ansiosta opettaja on paremmin oppilaan lähestyttävissä.

Ongelmia syntyy silloin, kun opettajan rooli on vääristynyt ja hänet halutaan laittaa samalle tasolle oppilaan kanssa. 

Vanhempien antama esimerkki

Monissa tapauksissa vanhempien ollessa eri mieltä opettajan tekemien lapsen koulutukseen liittyvien päätösten kanssa, vievät he pois opettajan uskottavuutta. Vanhemmat saattavat jopa muuttua aggressiivisiksi ja vihaisiksi. Jos vanhemmat eivät kunnioita opettajaa, ei lapsikaan osoita opettajalle arvostusta.

Kuinka opettaa lasta kunnioittamaan opettajia?

  • Älä tuomitse lapsen puhuessa opettajasta negatiiviseen sävyyn. Voit mainita objektiivisesti, että jotkut opettajat ovat ammattitaitoisempia kuin toiset, ja eri ihmisillä on erilainen tapa suhtautua opettamiseen.
  • Sekin, että lapsi ei tule toimeen tietyn opettajan kanssa, voi olla oppimiskokemus. Selitä lapselle, että hänen täytyy oppia tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa – vaikka nämä ajattelisivatkin eri tavoin kuin hän itse.
  • Opeta lapselle, ettei opettajalle kuulu laittaa vastaan opetustilanteessa, sillä tämä on luokassa auktoriteetti. Jos lapsi kokee opettajan toimineen epäreilusti, kannattaa asiasta keskustella jälkikäteen henkilökohtaisesti.
  • Kiinnitä huomiota siihen, miten itse puhut esimiehistäsi tai työkavereistasi. Saatat puhua heistä epäkunnioittavaan sävyyn, jolloin sanot lapselle yhtä ja teet itse toista.
Lapsen kunnioituksen puute opettajia kohtaan on yleistyvä ongelma kouluissa

Kuinka kasvattaa muita kunnioittava lapsi?

Yksi tapa opettaa lapselle hyviä arvoja, on antaa niistä esimerkkiä kotona. Opeta lapselle, että jokaista ihmistä tulee kohdella kunnioittavasti. Seuraavat asiat tulee ottaa huomioon:

Toimi hyvänä esimerkkinä

Olet lapsesi tärkein roolimalli, joten hän oppii sinun antamasta esimerkistäsi. Jos kunnioitat ja olet suvaitsevainen muita ihmisiä kohtaan, hän oppii myös saman. 

Opeta lasta ilmaisemaan itseään

On tärkeää keskustella asioista eri näkökulmista kotona. Tämän avulla lapsi oppii ilmaisemaan itseään selkeästi sekä kunnioittamaan muiden mielipiteitä, vaikka ne eroaisivatkin omastaan.

Opeta lasta olemaan itsevarma

Opeta lapselle ero toisten kunnioittamisen ja kynnysmattona olemisen suhteen. Sen takia lapsen on tärkeää oppia olemaan itsevarma.

Painota oikeita arvoja

Sinun tulisi edistää ystävällisyyden, sivistyneisyyden ja toisten kunnioittamisen hyveitä. Tällaiset käyttäytymismallit auttavat lasta osoittamaan kunnioitusta muita kohtaan sekä elämään muiden kanssa sovussa.

Lapsen tulee tietää, että kaikki hänen kanssaan aikaa viettävät eivät ole kuin hän itse. Hänen tuleekin oppia kunnioittamaan ja ottamaan huomioon muita, vaikka he eivät aina tulisikaan toimeen.

Muiden ihmisten kunnioitus on tärkein asia, jonka voit lapsellesi opettaa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.