Lapsen huonotuulisuus ei ole luonteenlaatu - Äitiyden Ihme
 

Lapsen huonotuulisuus ei ole luonteenlaatu

Lapsen huonotuulisuus ei ole luonteenlaatu
María Matilde

Kirjoittanut ja tarkastanut pedagogi María Matilde.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Jokainen on joskus kuullut kommentoitavan, kuinka kiukkukohtauksen saaneella tai huonosti käyttäytyvällä lapsella on tulinen luonne. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että lapsen huonotuulisuus ei ole luonteenlaatu, eikä tarkoita samaa kuin vahvaluonteisuus. Lapsen huonoa käytöstä ei myöskään tulisi nähdä hyvänä asiana.

Luonteenlaadun ja huonotuulisuuden määritelmät

Luonteenlaatu viittaa joukkoon luonteenpiirteitä, ominaisuuksia ja olosuhteita, jotka määrittävät ihmisen tapaa olla. Se erottaa yksilön muista ihmisistä. Luonteenlaatu muokkaa ihmisen luonnetta, joka on myös hänen tapansa reagoida erilaisiin tilanteisiin ja olla suhteessa muihin ihmisiin.

Huonotuulisuus sen sijaan liittyy asenteisiin ja taipumukseen suuttua nopeasti ilman selkeää syytä. Toisinaan siihen liittyy myös negatiivisuutta ja jopa aggressiivisuutta. Huonotuulisuus voidaan liittää myös ihmisiin, jotka ovat tinkimättömiä ja joustamattomia, jotka menettävät malttinsa nopeasti ja jotka eivät kuuntele, eivätkä hyväksy muiden neuvoja.

Jokaisella ihmisellä on oma luonteenlaatunsa, mutta kaikki ihmiset eivät suinkaan ole huonotuulisia. Huonotuulisuus ei siis tarkoita sitä, että ihmisellä olisi tulinen temperamentti tai että hän olisi voimakas persoona. Huonotuulisuus on vain yksi piirre ihmisen luonteenlaadussa ja persoonallisuudessa.

Käsitteitä ei kannata sekoittaa keskenään

Ihmiset, jotka kehuskelevat huonoilla tavoillaan ja käytöksellään, usein uskovat, että muiden ihmisten kuuluu vain kestää heidän metkujaan. Lisäksi heiltä saattaa puuttua tahdikkuutta ja empatiakykyä muita kohtaan. Tällaisten ihmisten on tärkeää ymmärtää, että huonoa käytöstä ei voi oikeuttaa tulisella luonteella. Ihmisen ei tulisi tuntea itseään voimakkaaksi ja vahvaksi vain, koska hän käyttäytyy huonosti. Huonotuulisen ihmisen on ymmärrettävä, että huonossa käytöksessä ei ole mitään hyvää tai ihailtavaa.

Huono käytös voi kertoa siitä, että henkilö ei osaa kontrolloida itseään ja että hänellä on ongelmia oman luonteensa kanssa. Ihminen, jolla on vahva persoona, pystyy sen sijaan hallitsemaan itseään ja käytöstään, eikä menetä malttiaan ilman oikeutettua syytä. Tällainen ihminen myös tietää, miten käyttäytyä ja olla muiden ihmisten seurassa ja miten puhua muille kunnioittavasti, hyvien tapojen mukaisesti ja myötätuntoisesti.

Lapsen huonotuulisuus ei ole luonteenlaatu

Lapsen huonotuulisuus ei ole luonteenlaatu

Huonotuulisuus ei siis tarkoita luonteenlaatua tai sitä, että olisi vahva persoona.

  • Henkilö, jolla on vahva persoonallisuus, pystyy kontrolloimaan itseään vaativimmissakin tilanteissa. Huonosti käyttäytyvä henkilö sen sijaan menettää malttinsa lähes välittömästi ja saattaa huutaa, uhkailla ja loukata muita ilman syytä ja tarkoitusta.
  • Huonotuuliselle henkilölle on taipumusta ajatella esimerkiksi näin: “Loukkaan jokaista, joka kanssani pelleilee”. Kun taas vahvan persoonan omaava henkilö on taipuvainen tarkkailemaan ja analysoimaan ympäristöään ennen kuin tekee tai sanoo mitään.
  • Vahvaluonteinen ihminen käyttää pitäviä argumentteja väitellessään toisten kanssa tai tarvittaessa näyttääkseen muille heidän paikkansa. Huonosti käyttäytyvä ihminen sen sijaan vain huutaa ja loukkaa muita.
  • Negatiivinen, ajattelematon ja röyhkeä eivät ole sama asia, kuin positiivinen, miellyttävä ja rauhallinen. Antamalla vihalle yliotteen ei ole sama asia, kuin itsensä hillitseminen ajattelemalla asiat ensin läpi. On siis parempi viettää aikaa rauhallisten ihmisten kanssa, kuin malttinsa menettävien ja kaikesta suuttuvien ihmisten kanssa.
  • Vahva luonne tarkoittaa myös sitä, että osaa kuunnella ja vastaanottaa kritiikkiä, sekä osaa muokata omaa käyttäytymistään ollakseen parempi ihminen. Vahva persoona haluaa myös oppia uutta ja omaksua uusia asenteita. Huonotuulinen ihminen sen sijaan lisää omaan listaansa uusia loukkauksia, joita voi sitten hyödyntää aina kun on tarpeen. Huonotuulinen ihminen jättää kritiikin vailla huomiota ja kerskailee huonolla käytöksellään, joka ei johda mihinkään.
Lapsen huonotuulisuus ei ole luonteenlaatu

Ruoki lapsesi luonnetta

Nykypäivälle on luonteenomaista se, että halutaan huomiota ja usein keinolla millä hyvänsä. Jotkut vanhemmat ovat jopa ylpeitä lapsensa huonosta käytöksestä, koska he uskovat sen ilmentävän lapsen vahvaa persoonaa. Tällainen kasvatustyyli on oikea karhupalvelus lapselle. Jos vanhemmat ruokkivat lapsen huonotuulisuutta, voi se vaikuttaa negatiivisesti lapsen kehitykseen ja persoonallisuuden muodostumiseen. Päinvastoin on hyvin rikastuttavaa vaalia lapsen ja nuoren positiivisia luonteenpiirteitä, jotta heidän persoonastaan muodostuisi vahva ja tasapainoinen.

On tärkeämpää kannustaa suoraselkäiseen, kriittiseen ja rationaaliseen käyttäytymiseen, jossa lapsella on emotionaalista itsehillintää, objektiivisuutta, suvaitsevaisuutta sekä empatiakykyä. Tällaiset luonteenpiirteet auttavat lasta erottumaan muista, mikä auttaa lasta suoriutumaan paremmin erilaisissa tilanteissa, luovat paremmat tulevaisuudennäkymät sekä auttavat lasta saavuttamaan omat tavoitteensa.

Lapsen huonotuulisuus ei ole sama asia kuin olla vahvaluonteinen. Voi olla myös niin, että huonotuulinen ihminen käyttäytyy yleensä huonosti. Useimmiten huonotuulisuus ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että ihminen käyttäytyisi väistämättä huonosti. Huonotuulisuus voi kuitenkin tarkoittaa sitä, että ihmisen persoona on vielä heikko. Tällaiset ajatukset saattavat suututtaa ne ihmiset, jotka ylpeilevät huonolla käyttäytymisellään.

Vahvan persoonan omaavat ihmiset eivät menetä malttiaan yhtä helposti kuin huonosti käyttäytyvät ihmiset. Vahvaluonteisilla ihmisillä on monenlaisia resursseja, joita hyödyntää ongelmallisissa tilanteissa ja ihmisten kanssa toimimisessa. Vahvan persoonan kehittäminen ei ole helppo tehtävä, mutta kuka tahansa pystyy käyttäytymään huonosti huutamalla ja loukkaamalla muita.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.