Mitä tehdä, kun lapsi ei kunnioita vanhempiaan? - Äitiyden Ihme
 

Mitä tehdä, kun lapsi ei kunnioita vanhempiaan?

Älä ajaudu epätoivoon, vaikka sinulla olisi vaikeuksia saada lapsesi kohtelemaan sinua kunnioittavasti. Selkeiden rajojen asettaminen ja ymmärrys lasta kohtaan parantavat todennäköisesti tilannetta huomattavasti.
Mitä tehdä, kun lapsi ei kunnioita vanhempiaan?
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Jokainen vanhempi haluaa suhteensa lapseensa olevan hyvä ja harmoninen. Valitettavasti elämä ei kuitenkaan aina ole pelkkää ruusuilla tanssimista, ja toisinaan arjessa näkyvä jännite voi tehdä vanhemmat turhautuneiksi ja saada heidät ajattelemaan, että lapsi ei kunnioita vanhempiaan.

Joskus vanhemmista voi tuntua, että asiat riistäytyvät täysin heidän käsistään, ja juuri tällaisten ongelmien vuoksi olemme keränneet alle vinkkejä tilanteen kohentamiseksi.

Kunnioituksen opettaminen kurin ja rakkauden avulla

Toisin kuin voisimme kuvitella, lapsen kunnioitus vanhempiaan kohtaan ei ole synnynnäistä. Se on asia, jota täytyy opettaa lapselle pienestä pitäen. Asiaan vaikuttaa totta kai myös persoonallisuus, sillä toiset lapset ovat luonteeltaan toisia temperamenttisempia. Joka tapauksessa tiivis side vanhemman ja lapsen välille syntyy rakkauden ja kurin kautta.

Vaikka nämä kaksi konseptia saattavat vaikuttaa toistensa vastakohdilta, ne tosiasiassa täydentävät toisiaan. Vanhempien on hyvä olla jämeriä, mutta samalla rakastavia. Lapset tarvitsevat selkeitä rajoja ja sääntöjä, jotka ohjaavat heidän käytöstään. Lapsi, jolla ei ole apunaan tällaisia ohjenuoria, kasvaa kaoottisessa ympäristössä, mikä voi tehdä oman käytöksen sääntelystä vaikeaa.

On välttämätöntä, että vanhempien suhde lapseensa perustuu rakkauteen ja ymmärrykseen. Lapsen on hyvin vaikea oppia kunnioittamaan vanhempiaan, jos hän ei saa heiltä samanlaista kohtelua. Lapsi haastaa vanhempansa epätodennäköisemmin, jos hän näkee heidät rakkauden ja turvan lähteenä.

Mitä tehdä, kun lapsi ei kunnioita vanhempiaan?

Onko kyse varmasti kunnioituksen puutteesta?

Tärkeintä on selvittää, onko tilanteessa tosiaan kyse kunnioituksen puutteesta. Toisinaan aikuiset unohtavat lastenkin olevan ihmisiä, joilla on hyviä ja huonoja päiviä ja joiden tunteet vaihtelevat aivan kuten heidän vanhempiensakin. Myös lapset tuntevat väsymystä ja ärtymystä, ja oma huono tuuli voi saada lapsen häkeltymään. Hän vain yrittää oppia hallitsemaan turhautumistaan.

Jos lapsi käyttäytyy huonosti tai on huonolla tuulella yksittäisessä tilanteessa, vanhemman kannattaa yrittää katsoa tilannetta lapsen näkökulmasta, keskustella ja pyrkiä ymmärtämään lasta – ja auttaa tätä ilmaisemaan tunteitaan rakentavammalla tavalla.

Jos taas tämän tyyppinen käytös on toistuvaa tai jatkuvaa, siihen tulee puuttua. Esimerkkejä käytösmalleista, jotka vaativat vanhempien huomiota, ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Lapsi haastaa vanhemman jatkuvasti. Hän on tahallaan tottelematta testatakseen vanhempansa auktoriteettia, mikä aiheuttaa valtataisteluista.
  • Lapsi vaatii vanhempaansa täyttämään hänen tarpeensa välittömästi. Hän ei välitä, vaikka vanhempi esittäisi järkeviä syitä siihen, miksi lapsi ei voi aina saada tahtoaan läpi.
  • Lapsella on kiukkukohtauksia, joihin voi liittyä äänen korottamista sekä esineiden heittelyä ja rikkomista, joilla lapsi pyrkii saamaan haluamansa.
  • Lapsi huutaa tai käyttää loukkaavia sanoja, kun vanhempi yrittää asettaa hänelle rajoja.

Mitä tehdä, kun lapsi ei kunnioita vanhempiaan?

Ole hyvä esimerkki

Tärkeintä on rohkaista lasta kunnioittavaan käytökseen ja olla hänelle hyvä roolimalli. Tämä ei kuitenkaan aina ole helppoa, ja vaatii runsaasti tahdonvoimaa ja kärsivällisyyttä, etenkin konfliktin hetkellä.

On ratkaisevan tärkeää pysyä rauhallisena ja tyynenä lapsen seurassa. On sanomattakin selvää, että lasta ei tule koskaan uhkailla verbaalisesti tai satuttaa fyysisesti.

Tämän lisäksi vanhempien on oltava rehellisiä ja reagoitava oikein lapsen tehdessä virheen. Lapselle tulee osoittaa, että kaikki epäonnistuvat toisinaan ja että on normaalia tehdä virheitä. Tämä opettaa hänelle, että katumus ja anteeksianto ovat arvokkaita hyveitä ja tärkeitä palasia jokaisessa ihmissuhteessa.

Aseta selkeät rajat

On todella tärkeää, että vanhemmat asettavat ja opettavat käyttäytymisnormit lapselleen. Lapsella on oltava selkeä ymmärrys siitä, minkälaista käytöstä ei missään nimessä hyväksytä ja minkälainen käytös ei ole toivottavaa, mutta ei myöskään erityisen vahingollista. Tämän lisäksi lapsen on tiedettävä, että tiettyjen rajojen ylittämisellä on seurauksensa.

Mitä tehdä, kun lapsi ei kunnioita vanhempiaan?

Tällaiset säännöt tulee laittaa täytäntöön johdonmukaisella tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että sääntöjä noudatetaan kaikissa tilanteissa samalla tavalla ja niiden rikkomisesta seuraa aina samanlainen rangaistus. Poikkeukset sallimalla vanhempi menettää uskottavuutensa ja osoittaa lapselle, ettei hän toimi johdonmukaisesti.

Rajojen ylittämisestä tulee seurata rangaistus välittömästi, jotta lapsi ymmärtää sääntöjen rikkomisen todellakin johtavan tiettyihin seuraamuksiin. Näin lapsi yhdistää nopeasti huonon käytöksen rangaistukseen.

Kuuntele ja keskustele

Huonon käytöksen seurauksen ei tarvitse olla rangaistus tai kosto. Kannattaa pyrkiä löytämään rakastava tapa ilmaista lapselle, että ei-toivotulla käytöksellä on seurauksensa. Vanhemman on tärkeä yrittää olla aina läsnä lapselle. Hänen kannattaa kysyä, miltä lapsesta tuntuu, ja ilmaista myös omat tunteensa. Jos jostain asiasta ei olla samaa mieltä, kannattaa siitä keskustella ja neuvotella mahdollisen kompromissin toivossa.

Paras tapa rakentaa terve suhde lapseen, on antaa hänelle ehdotonta rakkautta ja kunnioitusta. Vaikka tämä ei olekaan helppo ja nopea tapa, se on paras keino rakentaa hyvä ja kestävä side.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.