Rajojen asettaminen: 10 käytössääntöä lapsille - Äitiyden Ihme
 

Rajojen asettaminen: 10 käytössääntöä lapsille

Lapsi tarvitsee käyttäytymiselleen ohjenuoran kehittyäkseen asianmukaisesti ja kasvaakseen toiminnalliseksi yhteiskuntamme jäseneksi. Siksi haluamme tarjota muutaman ohjenuoran vanhempien käyttöön ja selittää, miksi rajojen asettaminen lapselle on tärkeää.
Rajojen asettaminen: 10 käytössääntöä lapsille
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 23 helmikuuta, 2019

Vanhemman rooli on paljon muutakin kuin vain lapsen saattaminen maailmaan ja tämän perustarpeista huolehtiminen. Jokainen ihmisolento on osa yhteiskuntaa, ja seuraa useampaa oleellista käytössääntöä, joka auttaa häntä kasvamaan ja kehittymään. Tämä edellyttää kitkatonta yhteiseloa ja tietynlaista sopusointua ihmisten välillä. Tämä tarkoittaa, että vanhempien vastuulla on myös tiettyjen rajojen asettaminen.

Näiden rajojen avulla lapsista kasvaa vastuullisia, sosiaalisia ja suvaitsevaisia yksilöitä, jotka pärjäävät ympäristössään. Nämä rajat tulevat toimimaan lapsille mallina, joka ohjaa heitä heidän kasvussaan ja kehityksessään.

Rajojen asettaminen ja käytössääntöjen tärkeys

Käytössääntöjen luominen voi tuntua toisinaan haastavalta, mutta siitä on kuitenkin sekä lyhyt- että pitkäaikaista hyötyä. Säännöt auttavat lasta kehittymään ihmisenä ja mukautumaan ympäristöönsä.

Nämä säännöt tarjoavat lapselle myös tiettyä turvan tunnetta. Lapsen tietäessä, mitä hän voi ja ei voi tehdä, ja kuinka sopeutua tiettyihin tilanteisiin, hänellä on mielenrauha ja varmuus siitä, kuinka toimia kussakin hetkessä. Tämä pätee erityisesti silloin, kun säännöt yhdistetään kodin rutiineihin.

Rajojen asettaminen: 10 käytössääntöä lapsille

Kotona luotua käytössääntöä noudattaessaan lapsi oppii erottamaan oikean ja väärän toisistaan ja kehittämään omia arvojaan. Tämä auttaa häntä sopeutumaan uusiin tilanteisiin, koska hänellä on jo elämässään selkeät mallit. Lapsi oppii hoitamaan erilaiset tilanteet asianmukaisesti ja pohjaamaan käytöksensä kunnioitukseen ja suvaitsevaisuuteen.

Neuvoja käytössääntöjen luomiseen

Lapsen kasvatus vaatii aikaa, joten on tärkeä pitää mielessä, että vanhempien asettamat säännöt eivät tule muuttamaan lapsen käyttäytymistä yhdessä päivässä. Kärsivällisyys on kaiken a ja o. Vanhemmat eivät siis saa olla liian ankaria tai suuttua, jos tuloksia ei nähdä välittömästi.

Sääntöjen opettaminen lapselle onnistuu, kun häntä opastetaan hellyydellä ja pitkäjänteisyydellä. Sääntöjen myötä lapsi saa mielenrauhaa ja itsevarmuutta tekoihinsa.

Tässä muutamia ehdotuksia käytössääntöjen asettamiseksi lapselle:

 • Jokaiselle pienelle asialle ei tarvitse luoda sääntöä. Lapsella on oltava rajoja, mutta hän tarvitsee myös tilaa tutkiakseen, kokeakseen ja kehittyäkseen.
 • Rajojen tulisi olla sopivia jokaiselle lapselle.  Varmista, että lapsi pystyy noudattamaan ja kunnioittamaan asioita, joita häneltä odotat.
 • Sääntöjen täytyy olla reiluja, johdonmukaisia ja kunkin lapsen tarpeisiin sopivia. Sinun tulee muistaa myös oma käyttäytymisesi. Jos omien asenteidesi ja odotuksiesi välillä on ristiriitoja, näistä säännöistä tulee sekavia.
 • Sen lisäksi että sääntöjen täytyy olla ymmärrettäviä, ne tulisi ilmaista myönteisesti. Kaiken kieltäminen voi käydä raskaaksi itse kullekin. Painota sen sijaan rajojen positiivisia puolia. Sen sijaan, että kerrot lapselle, mitä hän ei saa tehdä, kerro mitä hänen pitäisi tehdä.
 • Kerro myös seurauksista selkeällä tavalla. Lapsen tulisi ymmärtää asettamiesi sääntöjen lisäksi myös oman käyttäytymisensä hyvät ja huonot seuraukset.

Sääntöjen ja rajojen asettaminen lapselle jo varhaisessa vaiheessa auttaa lasta kehittämään arvoja ja kohtaamaan uusia tilanteita.

10 kodin käytössääntöä

Lapsille voidaan luoda monenlaisia sääntöjä, mitä tulee heiltä odotettuun käytökseen. Valitut ohjenuorat riippuvat kuitenkin pitkälti lapsesta. Säännöt täytyy muistaa mukauttaa lapsen kykyihin sopiviksi.

Rajojen asettaminen: 10 käytössääntöä lapsille

Tämän lisäksi rajoitukset ja säännöt riippuvat ympäristössä. Erilaiset säännöt voivat päteä luokkahuoneeseen, harrastuksiin, ulkoilutilanteisiin ja kotiin. Näiden sääntöjen tavoite on auttaa lasta sopeutumaan ja sopimaan kuhunkin uuteen ympäristöön.

Alla on 10 kohdan lista käytössäännöistä, joita voidaan soveltaa jokaisessa kodissa:

 1. Sano hei ja hyvästele. Kun ohjeistat lastasi tervehtimään muita saavuttaessa ja lähdettäessä, opetat hänelle, että kaikki hänen kohtaamansa ihmiset ovat tärkeitä.
 2. Puhu aina kunnioittaen ja kuuntele tarkkaavaisesti. Jos haluamme kommunikoida hyvin, meidän on ilmaistava itseämme riittävästi ja kuunneltava myös toisia osapuolia. Tämän ymmärtäminen antaa lapselle välineet hyvään kommunikointiin.
 3. Vältä siivotonta kieltä. Tämä liittyy edelliseen sääntöön, ja tässä vanhempien on näytettävä hyvää esimerkkiä. Lapsilla on tapana omaksua loukkaukset ja huonot sanat sanavarastoonsa välittömästi.
 4. Syö oikein ja ilman valituksia. Tässä ei ole kyse vain tietynlaisen maltin ylläpitämisestä ruokapöydässä, vaan myös siitä, että et anna lapsesi leikkiä ruoallaan tai kieltäytyä tarjotusta ruoasta. Tämä on hyvin määrittelemätön sääntö, joten mukauta sitä tarkemmaksi oman perheesi tarpeiden mukaan.
 5. Pidä lelut järjestyksessä ja omilla paikoillaan. Jokainen lapsi on vastuussa omista tavaroistaan. Lapsen on ymmärrettävä, että hän ei voi jättää tavaroitaan ympäri kotia, sillä se voi olla vaarallista.
 6. Auta kotitöissä. Muista pitää kunkin lapsen henkilökohtaiset kyvyt mielessäsi. Voit pilkkoa tämän säännön vielä erillisiin askareisiin, joista kustakin saa oman palkkansa.
 7. Älä haaskaa. Ota kodin tavaroista kaikki hyöty irti, sulje vesihanat, sammuta valot ja sulje televisio silloin, kun niitä ei tarvita. Lapsi oppii huolehtimaan paitsi perheen taloudesta, myös ympäristöstä.
 8. Sulje ovet varovaisesti. Ovien paiskominen ei ainoastaan aiheuta kovaa ja häiritsevää ääntä, vaan saattaa myös rikkoa oven.
 9. Muista pyytää kauniisti ja kiittää. Tämä sääntö liittyy myös toisten kunnioitukseen. Lapsen on opittava pyytämään asioita kohteliaasti sen sijaan, että hän odottaa tahtonsa tapahtuvan. Jokaisen lapsen täytyy myös osata kiittää, kun hän saa jotain tai häntä autetaan.
 10. Pyydä anteeksi. Kun tiedämme tehneemme jotain väärin, meidän on ymmärrettävä virheemme ja pyydettävä anteeksi. Eräs hyvä tapa opettaa tätä, on lieventää seurauksia, jos lapsi tunnustaa tekonsa ja ymmärtää, mitä hän teki väärin.

Tärkeintä on, että lapsi ymmärtää ajan myötä, että yhtäkään käytössääntöä ei ole luotu pelkkää vanhempien tyranniaa varten, vaan että niiden tarkoitus on tukea lapsen omaa hyvinvointia ja kykyä sopeutua ja selvitä yhteiskunnassa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.