Urheilu on tärkeää lapselle - Äitiyden Ihme
 

Urheilu on tärkeää lapselle

Urheilu on tärkeää lapselle

Viimeisin päivitys: 12 tammikuuta, 2020

Urheilusta on monia hyötyjä lapselle ja hänen kehitykselleen, sillä liikunnan tiedetään edistävän niin fyysistä kuin henkistäkin hyvinvointia. Lapsuuden aikainen urheilu on tärkeä osa kasvatusta, sillä fyysinen ja psykologinen kehitys kulkevat käsi kädessä.

Urheilun tulee olla hauskaa, mutta se on lapselle myös paljon enemmän kuin pelkkää viihdykettä. Lääkärit ja psykologit vahvistavat, että urheileminen parantaa lasten elämänlaatua. Lapsuuden aikaisella urheilemisella on myös koko elämän kestoisia vaikutuksia. Lapsi, joka tottuu aikaisin liikunnan harrastamiseen, harrastaa todennäköisemmin urheilua aikuisenakin.

Monet istumapainotteisen elämäntavan synnyttämät riskit ovat urheilun myötä pienemmät. Liikunnan harrastaminen myös ehkäisee ylipainoa sekä sydänongelmia ja monia muita sairauksia.

UNESCO ja lasten urheilun tukeminen

UNESCOn mukaan lapsuuden aikainen urheilu ja liikunta ovat elintärkeitä ihmisoikeuksia. Organisaatio korostaa sitä, että lapsen tulee saada urheilla ilman, että hän kokee syrjintää. UNESCO ehdottaa, että hallitukset ja muut asian kannalta oleelliset organisaatiot edistäisivät lasten urheilua.

Lapsi, joka tottuu aikaisin liikunnan harrastamiseen, harrastaa todennäköisemmin urheilua aikuisenakin.

Lapsuuden aikaisen urheilemisen hyödyt

 • Urheilu edistää fyysistä terveyttä sekä sydänsairauksien, diabeteksen, syövän ja liikalihavuuden torjuntaa.
 • Se stimuloi lihasten ja luiden kehitystä.
 • Se luo siteitä muihin lapsiin, mikä on yksi urhelun tärkeimmistä hyödyistä lapselle. Urheilu opettaa lapsen sopeutumaan niihin sosiaalisin sääntöihin, joita kodin ulkopuolisessa maailmassa on.
 • Se stimuloi sosiaalisten taitojen kehittymistä. Lapsi tulee oppimaan, kuinka hyväksytään toiset lapset ilman sosiaalista, kulttuurista tai taloudellista syrjintää. Se myös opettaa lapselle tiimityön tärkeydestä tulosten saavuttamisen kannalta.
Urheilu on tärkeää lapselle
 • Se auttaa lapsia pääsemään oman persoonallisuuden ongelmista, kuten esimerkiksi ujoudesta.
 • Urheilu auttaa vahvistamaan itsetuntoa. Lapsi oppii omasta arvostaan sekä ymmärtää, että oma osallistuminen on tärkeää tiimin kannalta.
 • Urheilu myös estää sitä, että lapsen elämäntyyli muuttuu istuma-asentoon painottuvaksi. Se on hyvä tapa estää teknologian, videopelien, kännyköiden ja tietokoneiden suuren houkutuksen muuttumista liian suureksi.
 • Urheilu on hyvä keino edistää sitä, että eri kykyjä omaavat lapset tulevat sosiaalisesti mukaan otetuiksi.
 • Urheilu edistää tavallisten riippuvuuksien torjuntaa teini-iässä, joita ovat esimerkiksi huumeet, alkoholi ja tupakointi. Lisäksi siten urheilu estää sitä, että lapsi tekee rikoksia näihin tekijöihin liittyen vanhempana.
 • Se auttaa stimuloimaan luovuutta ja ongelmanratkaisun kykyä.
 • Urheilu opettaa lapsia ottamaan vastuuta sekä antaa heille ymmärrystä asioiden loppuun viemisen tärkeydestä.

Urheilu lapsen iän mukaan

Kun lapsi kasvaa, hänen kehonsa ja mielensä alkavat kokea erilaisia tarpeita. Tämä on asia, joka tulee ottaa huomioon silloin, kun mietimme vanhempina, mitä lajia lapsen tulisi alkaa harrastaa.

Lapsen mielipide on tässä hyvin tärkeä. Perhe voi tehdä listan vaihtoehdoista, jotka sopivat rahapussille, ajankäytölle sekä asioiden järjestämisen kannalta. Kun tämä lista on tehty, lapsen tulisi kuitenkin itse saada valita se laji, joka häntä innostaa kaikkein eniten.

3-5 vuotta

Näinä vuosina lapsen harrastaman urheilun tulee olla hyvin paljon aktiivisuutta sisältävää. Lapset oppivat leikkien kautta monia kasvatuksellisia asioita, ja siksi hänen valitsemansa lajin tulisi sisältää viihdykkeellisiä asioita. Tarinat sekä erityiset ympäristöt ja asut voivat auttaa stimuloimaan lapsen mielikuvitusta.

Tämä on sopiva vaihe sille, että lapsi alkaa kehittää koordinaatiotaan ja tasapainoaan urheilun kautta. 3-4 tuntia fyysistä aktiivisuutta viikossa on suositeltava määrä.

6-10 vuotta

Tässä vaiheessa lapsen tulisi pystyä kokeilemaan useita urheilulajeja, jotta hän voisi selvittää, mistä hän pitää eniten. Judo, karate, pyöräily, voimistelu, tennis, jalkapallo, koripallo ja lentopallo ovat eräitä hyviä ja tavallisia valintoja.

Kun lapsi harrastaa urheilua, on tärkeää, että hän ei koe liikaa kilpailua. On totta, että urheilussa on aina voittaja, mutta lapsen tulisi pystyä arvostamaan omaa urheiluaan myös pelkkänä viihdykkellisenä aktiviteettina.

Urheilu on tärkeää lapselle

Murrosikä

Tämä on se vaihe, jolloin lapsi käy lävitse suuria fyysisiä, psykologisia ja tunnetason muutoksia.

Urheilun avulla nuori pystyy kokemaan optimaalisen persoonallisuutensa kehittymisen. Näin hän myös vahvistaa itsetuntoaan sekä pystyy paremmin saamaan tietoa kehostaan murrosiän suuren muutoksen aikana.

Jos lapsi on harrastanut urheilua jo lapsuudesta asti, teininä hän pystyy valitsemaan helpommin sen lajin, johon hän haluaa keskittyä enemmän.

Urheilu ja turvallisuus

On tärkeää, että huolehditaan maksimaalisesti turvallisuudesta, kun on kyse lasten urheiluharrastuksista. Turvallisuudella viittaamme sekä fyysiseen turvallisuuteen että lasten kokemaan turvallisuuteen niiden ihmisten tahoilta, jotka vastaavat liikunnan ohjaamisesta.

Perusasioiden tietäminen urheilusta, fyysisistä tekijöistä ja lapsen altistumisesta riskitekijöille estää sitä, että lapsi kokee jollakin tapaa vahinkoa urheilun aikana.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.