Positiiviset ärsykkeet voivat aktivoida vauvan muistia - Äitiyden Ihme
 

Positiiviset ärsykkeet voivat aktivoida vauvan muistia

Positiiviset ärsykkeet voivat aktivoida vauvan muistia
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Erilaiset positiiviset ärsykkeet voivat aktivoida vauvan muistia. Tällaisia ovat esimerkiksi ympäristöstä saatavat aistimukselliset ja kognitiiviset ärsykkeet. Syntymän jälkeen vauvalla on keskimäärin 100 miljardia neuronia, mutta vain muutama hermostollinen yhteys. Nämä yhteydet kaksinkertaistuvat lapsen kasvaessa.

Vanhempana voit tarjota lapsellesi erilaisia ärsykkeitä. Voit esimerkiksi puhua lapsellesi hellällä ja iloisella äänellä, yrittää saada vauvan hymyilemään tai tehdä hassuja ilmeitä. Kaikki nämä esimerkit ovat positiivisia ärsykkeitä, eli niiden tarjoaminen lapselle on helpompaa kuin uskotkaan.

Neljänteen ikävuoteen mennessä lapsella tulee olemaan noin 1000 miljardia hermoyhteyttä. Tämä on ratkaisevaa aikaa oppimisen kannalta, sillä tässä iässä lapsi imee itseensä tietoa pesusienen lailla ja oppii nopeasti ja spontaanisti. Yhdysvalloissa Brigham Youngin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että positiiviset ärsykkeet ovat hyvä tapa auttaa vauvaa muistamaan häntä kiinnostavia asioita.

Kuinka positiiviset ärsykkeet voivat aktivoida vauvan muistia?

Kaikki on helpompaa positiivisten ärsykkeiden kanssa

Koska vauva ei pysty ilmaisemaan itseään sanoin, tutkijat ovat päättäneet havainnoida vauvojen muistikapasiteettia heidän silmänliikkeistään. Tutkijat selvittivät, kuinka pitkään vauvat katsoivat testikuvaa. Lapset asetettiin monitorin eteen seuraamaan, kun henkilö puhui eri äänensävyillä. Samaan aikaan vauvalle näytettiin geometrisia kuvioita.

Tutkimuksen yhdessä osassa vauvalle puhuttiin monitorista vaativaan ja vihaiseen äänensävyyn samalla näyttäen geometrisia kuvioita. Tämän jälkeen vauvalle puhuttiin iloisella, ymmärtäväisellä ja hellällä äänellä samalla, kun hän sai nähdäkseen erilaisia geometrisia kuvioita.

“Pieni positiivinen muutos voi muuttaa päiväsi kulun tai jopa koko elämäsi.”

– Nishant Grover

Analysoimalla vauvojen silmänliikkeitä ja mittaamalla aikaa, jonka katse viipyi tietyssä kuviossa, voitiin todeta, että positiiviset ärsykkeet voivat aktivoida vauvan muistia ja sen kapasiteettia nopeammin kuin negatiiviset ärsykkeet.

Positiiviset ärsykkeet, kuten kuvat ja äänet, voivat aktivoida vauvan muistia

Positiivisten ärsykkeiden seuraukset

Koe toistettiin uudelleen viiden minuutin päästä ja seuraavana päivänä. Kun koe toistettiin seuraavana päivänä, näytettiin vauvalle kuitenkin eri kuvioita kuin edellisenä päivänä.

Tutkijat ottivat aikaa siitä, kuinka kauan vauvan katse oli kiinnittyneenä kuhunkin kuvioon. Tehtiin huomio, että kuvio, johon oli liittyneenä negatiivinen ääni, unohtui melko nopeasti. Positiiviseen ääneen liitetty kuvio muistettiin paljon paremmin. 

Kun kokeesta oli kulunut kaksi päivää, vauvoille näytettiin kuviot jälleen, tällä kertaa ilman ääniä. Huomattiin, että vauvat kiinnittivät edelleen huomiota etenkin niihin kuvioihin, joihin oli liitetty positiivinen ja iloinen ääni. Tutkimus siis osoitti, että positiivinen ärsyke auttaa laajentamaan vauvan tietoa pysyvällä tavalla.

Tämä voi selittää sen, miksi kasvatustyyli, jossa lapsen käyttäytymiseen yritään vaikuttaa uhkausten ja vaatimusten avulla tuottaa huonoja tuloksia.

Tarkkaavaisuus on yksi peruselementeistä, joita tarvitaan uusien hermoyhteyksien pysyvien aivopiirien muodostamiseen. Tiedetään, että pysyvien ja kestävien aivopiirien muodostuminen tapahtuu ainoastaan tarkkaavaisuuden avulla. Tämän takia lapsen on tärkeää keskittyä ja olla tarkkaavainen.

Iloiset ja värikkäät hahmot voivat toimia positiivisina ärsykkeinä

Ylläpidä aktiivisuutta dynaamisella tavalla

Säännöllinen ja systemaattinen aktiivisuus stimuloi uusien aivosolujen kasvua, samalla lisäten synaptisten hermoyhteyksien muodostumista.

Jotta tämä aivojen plastisuus voidaan saavuttaa, on vanhempien tärkeää stimuloida asiaankuuluvasti ja jatkuvasti lasta mielenkiintoisilla tehtävillä, jotka vaativat lapsen tarkkaavaisuutta. Näiden tehtävien tulisi olla toistuvia aktiviteetteja, jotka antavat lapselle positiivista palautetta.

Tutkimusta johtava tutkija Young Ross Flown kertoo: “Olimme ensimmäisiä, jotka tutkivat sitä, kuinka emotionaaliset ärsykkeet vaikuttavat muistiin. Uskomme, että positiiviset ärsykkeet voimistavat vauvan tarkkaavaisuusjärjestelmää. Kasvattamalla tämän järjestelmän tehokkuutta, kasvaa samalla lapsen kyky prosessoida ja ehkä myös muistaa tiettyjä geometrisia kuvioita.”

Tutkija kertoi vielä lopuksi, että tämä tutkimus on yksi ensimmäisiä, jotka liittyvät vauvan muistiin ja sen yhteyteen mielen affektiiviseen puoleen. Jatkossa aiheesta tehdään varmasti useita tutkimuksia.

Tarjoamalla vauvallesi positiivisia ärsykkeitä jo varhain, saa lapsen muisti loistavaa stimulaatiota.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.