Tutkimus osoittaa, että älykkyys peritään äidiltä - Äitiyden Ihme
 

Tutkimus osoittaa, että älykkyys peritään äidiltä

Tutkimus osoittaa, että älykkyys peritään äidiltä
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 27 heinäkuuta, 2019

Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että älykkyys peritään äidiltä. Lue näistä löydöksistä lisää alta.

Naiset ovat saaneet nyky-yhteiskunnassamme jalansijaa, mitä tulee sukupuolten välisiin eroihin. Seurauksena on se, että myös yksinhuoltajaäidit pystyvät tarjoamaan lapsilleen kaiken näiden tarvitseman.

Naisten ei myöskään tarvitse etsiä itselleen älykkäitä miehiä saadakseen älykkäitä lapsia. Erään tutkimuksen mukaan lasten älykkyys on täysin heidän äitiensä käsissä.

Tutkimus osoittaa, että älykkyys peritään äidiltä

Tutkimus osoittaa, että älykkyys peritään äidiltä

Tämän teorian mukaan tietyt geenit, joita tutkijat kutsuvat “ehdollistetuiksi geeneiksi“, reagoivat eri tavoin alkuperästään riippuen. Ehdollistetut geenit tunnistetaan sellaisiksi vain silloin, kun ne peritään äidiltä.

Tämän takia isän puolelta peritty ehdollistettu geeni jää ilmaantuessaan huomaamatta, vaikka se onkin sama. Sama tapahtuu myös muiden tyyppisten geenien tapauksessa, jotka aktivoituvat vain isän perimästä.

Me olemme jo tienneet, että älykkyys on peritty ominaisuus, mutta emme vielä tienneet sen ainutlaatuista alkuperää. Joskus uskottiin niin, että kummallakin vanhemmalla oli oma osuutensa, joka vaihtelisi tuntemattomista tekijöistä riippuen.

Mutta viime aikoina on selvinnyt, että äidin soluilla on taipumus suunnata aivoja kohti.

Aiempi tutkimus on osoittanut, että naisen geeneillä on merkittävän paljon tekemistä ajatuksen muodostumisen kanssa. Koska älykkyyden määrittäviä geenejä löytyy eritoten X-kromosomista, myös isien on mahdollista välittää älykkyyttä jälkipolvilleen.

Mutta äidiltä välittyneen älykkyyden mahdollisuus on kuitenkin suurempi.

Suurin osa kognitiivisiin kykyihin vaikuttavista geneettisistä sairauksista on rekisteröity X-kromosomiin. Siten myös äidiltä perittyjen geneettisten sairauksien mahdollisuudet ovat suuremmat, sillä hän kantaa kahta X-kromosomia.

Tutkimus aiheesta

Jotta tämä tutkimus olisi mahdollista suorittaa, tutkijat koettivat luoda geenimuunneltuja rottia, joilla oli ainoastaan joko äidin tai isän geenejä. Tulokset olivat kuitenkin epäsuotuisia, sillä kaikki sikiöt kuolivat sen jälkeen, kun ne oli istutettu kohtuun.

Tämä johti erikoiseen löytöön: on olemassa äidiltä peräisin olevia ehdollistettuja geenejä, joiden ansiosta sikiön kehitys on mahdollista. Samaten on myös olemassa isältä saatuja ehdollistettuja geenejä, jotka ovat välttämättömiä niiden kudosten kannalta, jotka vastaavat istukan muodostuksesta.

Tutkijat päättelivät, että nämä ehdollistetut geenit ovat tärkeitä vielä paljon muunkin kuin vain sikiön muodostamisen kannalta. He arvuuttelivat, että myös aivotoiminta voi olla liitoksissa näiden geenien kehitykseen.

Ja lopuksi he onnistuivat havainnollistamaan tämän tärkeyden. He muokkasivat osaa hiirien geeneistä, tehden kokeita niillä hiirillä joiden geneettinen sisältö oli perua pääosin vain toiselta niiden vanhemmista.

Tulokset olivat seuraavat: niillä hiirillä, joilla oli eniten geenejä äidin puolelta, oli suuremmat päät ja aivot.

Sitä vastoin niillä, joilla oli enemmän geneettistä sisältöä isältä, oli pienet aivot ja päät. Niiden ruumiitkaan eivät olleet sopusuhdassa; isommat päät omaavilla oli pienemmät ruumiit ja päin vastoin.

Tutkijat pistivät myös merkille, että vaikka aivoista löytyi kummankin vanhemman soluja, isältä peräisin olevat geenit keskittyivät enemmän ruokaan, aggressioon ja yleisesti selviytymiseen. Kun taas äidin solut vallitsivat niillä aivojen alueilla, jotka hallitsevat kognitiivisia toimintoja.

Älykkyys ei ole ainoastaan perittyä

Tutkimus osoittaa, että älykkyys peritään äidiltä

On ymmärretty, että keskimäärin noin 40-60 % älykkyydestä on perinnöllistä. Loput kehittyy ärsykkeiden ja ympäristön vaikutuksesta. Tästä johtuu se, että vaikka älykkyys peritään äidiltä, niin äidit voivat auttaa meitä muillakin tavoin.

Älyllisellä kehityksellä on paljon tekemistä saamiemme ärsykkeiden kanssa. Myös saamamme emotionaalinen tuki ja turvallisuuden tunteemme ovat tärkeässä asemassa.

Äidit antavat meille sen tilan, jonka tarvitsemme kykyjemme kehittämiseenTuon vakaan tunnesidoksen ansiosta olemme motivoituneempia ja itsevarmempia tutkimaan ympäristöämme ja jatkamaan sinnikkäästi eteenpäin.

Äidit rohkaisevat meitä olemaan luovuttamatta. He opettavat meitä ratkaisemaan ongelmia. Tällä tavalla me opimme sietämään turhautumista ja olemaan vahvoja parhaiden kykyjemme mukaan.

Se tapa, miten samaistumme äiteihimme, mahdollistaa kehityksen monilla aivojen alueilla.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.