7 yllättävää asiaa joista vastasyntyneet ovat tietoisia - Äitiyden Ihme
 

7 yllättävää asiaa joista vastasyntyneet ovat tietoisia

7 yllättävää asiaa joista vastasyntyneet ovat tietoisia
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 04 heinäkuuta, 2018

Monet uskovat, että vastasyntyneillä ei ole aavistustakaan siitä, mitä heidän ympärillään tapahtuu. Tämä on kuitenkin väärinkäsitys, vaikkakin hyvin yleinen.

Saattaa tulla sinullekin yllätyksenä, mistä kaikesta vastasyntyneet ovat tietoisia ympäristössään.

Tieteen ansiosta on voitu varmistaa, että vauva kykenee jo synnytyksen jälkeen vastaanottamaan ärsykkeitä ympäristöstään.

Vaikka onkin totta, että vauvojen kehot ovat kypsymättömiä ja niiden on vielä kehityttävä, heidän aistinsa ovat jo aktiivisia, ja heillä alkaa olla useita primaarisia refleksejä.

Vanhempina voimme hyödyntää vauvamme luonnollista potentiaalia ja tarjota hänelle paremmat oppimismahdollisuudet. Voimme näin edesauttaa hänen kehitystään tavalla, josta on monia hyötyjä myöhemmin.

Jatka siis lukemista, ja saat kuulla mitä kaikkea vastasyntyneesi voi ympäristöstään kokea.

7 yllättävää asiaa, joista vastasyntyneet ovat tietoisia

1. Äidin kasvot

Vaikka heidän näkökykynsä ei ole vielä terävä, vastasyntyneet pystyvät tunnistamaan värien kontrastin, joka muodostaa äidin kasvojen ääriviivat. Tällä tavoin, vaikka heillä ei ole tarkkaa kuvaa mielessään, he pystyvät tunnistamaan äidin kasvot oikein.

Koska äiti on yleensä se, joka viettää eniten aikaa vauvan kanssa, he tunnistavat todennäköisimmin juuri hänen kasvonsa. Vauva voi kuitenkin tunnistaa myös isänsä kasvot ja muiden ihmisten, jotka ovat läheisessä yhteydessä häneen.

Vastasyntynyt kehittää järjestelmän pystyäkseen tunnistamaan eri henkilöiden kasvot.

Kuten pätee muillakin vauvojen kehityksen alueilla, tämä tunnistamisjärjestelmä liittyy asiantuntijoiden mukaan selviytymisvaistoon.

Toisin sanoen tämä järjestelmä auttaa vauvaa tuntemaan tai tunnistamaan ne, jotka auttavat häntä selviytymään. On luonnollista, että vastasyntynyt on kiinnostunut useimmista näkemistään kasvoista.

2. Hajut

Sikiö kokee jo kohdussa ollessaan erilaisia hajuja. Tämän vuoksi tämä aisti kehittyy vastasyntyneillä nopeasti. Tiede on todennut, että myös kyky tuntea tiettyjä hajuja liittyy selviytymisvaistoon.

Miksi haju edistää eloonjäämistä? Siksi, että se auttaa vauvaa tunnistamaan äitinsä, joka on ruoan ja suojan lähde. Siten vauva yhdistää äitinsä hajun omaan hyvinvointiinsa ja turvallisuuteensa.

Myöhemmässä vaiheessa hajuaistin kehittyminen auttaa häntä tunnistamaan muitakin tuoksuja ja erottamaan ne toisistaan.

Näin vauvat alkavat tuntea vetoa tai vastenmielisyyttä tiettyjä hajuja kohtaan, tapauksesta riippuen.

3. Äänet

Vaikka onkin totta, että vauvat eivät vielä ymmärrä mitä heille sanotaan, he pystyvät tunnistamaan äänet ja havaitsemaan eroja niiden välillä.

Sävelkulku, äänen sävy ja se miten ääni muodostuu vauvan ympäristössä auttavat heitä esimerkiksi tunnistamaan äidin äänen. Samalla he pystyvät jopa erottamaan, puhuvatko ihmiset jollain muulla kuin heidän äidinkielellään.

Vastasyntyneiden äidin ääni varastoituu taajuutena heidän aivoihinsa sen ansiosta, että vauva kuulee sitä jatkuvasti.

Vaikka tämä saattaa olla aluksi merkityksetöntä, ääni on varastoituu heidän aivoihinsa, ja siihen on merkitty “äiti“, mikä näkyy vauvan reaktioista äidin puhuessa hänelle.

Uskotaan, että raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana sikiö alkaa mukauttaa korviaan ja aivojaan äidin puhumaan kieleen. Siksi käsitys äänistä käynnistää lapsen kielellisen kehityksen heidän poistuessaan kohdusta.

4. Valkoinen kohina

Koska valkoisella kohinalla on rentouttava, tyynnyttävä ja rauhoittava vaikutus ihmisiin, vauvan aivot saattavat tallentaa jotain valkoista kohinaa vain sen vuoksi, että se liittyy mielihyvän tunteeseen.

Valkoinen kohina tuottaa jatkuvia ääniaaltoja vain vähäisillä muutoksilla. Esimerkki valkoisesta kohinasta on sateen ääni.

Muistin kehittyminen  on tärkeää vauvoille, koska se sallii heidän muodostaa yhteyksiä riippuen siitä, mitä he kokevat kasvunsa aikana.

Lastenlääketieteen asiantuntijoiden mukaan jatkuva kuulostimulaatio valkoisella kohinalla (sanat, lauseet tai laulut) edistää sekä sikiöiden että vastasyntyneiden kehitystä.

5. Muodot, valot ja varjot

Vaikka vastasyntyneen vauvan näkökyky on hieman sumea, heidän silmänsä alkavat vähitellen keskittyä avaintekijöihin, joiden avulla he kykenevät erottamaan tiettyjä muotoja.

Itse asiassa vastasyntynyt voi nähdä muotoja, jotka ovat noin 20-30 senttimetrin päässä heidän silmistään. 

Vastasyntynyt havaitsee tietyt kuviot toisia tarkemmin. Siksi he saattavat olla kiinnostuneempia asioista, joita me tavallisesti kutsumme “silmiinpistäviksi”, kuten shakkikuviot, raidat, harmaasävyiset värimallit sekä valon ja varjon efektit.

Vastasyntynyt pystyy näkemään valoja ja varjoja, mutta ei kovin kaukana olevia, koska he eivät voi vielä tarkentaa niihin kunnolla.

Kuitenkin heidän kasvaessaan myös heidän näköaistinsa kehittyy yhä enemmän.

6. Liikkeet

Lisäksi vastasyntynyt pystyy havaitsemaan liikkeet ympärillään. Miten? No, vastaus tähän on hyvin yksinkertainen.

Koska vauvat voivat aistia, kun ihmiset ovat heidän ympärillään ja kun he eivät ole, heillä on käsitys siitä, mikä liikkuu ja mikä ei.

Koristeelliset mobilet, jotka yleensä asetetaan vauvojen kehtojen yläpuolelle (vähintään 35-40 senttimetrin etäisyydelle siitä, missä vauva nukkuu) ovat elementtejä, jotka auttavat heitä kehittämään käsitystään liikkeestä hyvin hienovaraisella tavalla.

Koska mobile on sijoitettu sellaiselle etäisyydelle, josta vauva näkee sen, he voivat havaita sen liikkeet helposti.

7. Esineet

Vastasyntynyt on vahvasti riippuvainen ensimmäisistä reflekseistään. Nämä ovat vain joukko mekanismeja, joiden avulla he voivat luoda yhteyden ympäröivään maailmaan ja saada lisää kokemuksia.

Vaikka nämä ovat aivan perustoimintoja, mekanismit auttavat heitä kehittämään havaitsemiskykyään. Ihmisen ensimmäiset refleksit ovat:

  1. imu
  2. haku
  3. tarttuminen.

Kaikki nämä liittyvät vastasyntyneen ensimmäisen tarpeeseen: ruokaan. Siksi vauvat pyrkivät laittamaan asioita suuhunsa erilaisten esineiden tunnistamiseksi.

Koska heidän ensimmäiset refleksinsä ovat toimia näin äidin rintojen kanssa, vauva pyrkii toistamaan tuntokokemusta sormiensa ulottuvilla olevilla esineillä, kuten tuttien kanssa.

Miksi nämä 7 asiaa kannattaa pitää hyvin mielessä?

Vaikka onkin totta, että vastasyntyneet ovat olentoja, joiden kehot ovat vielä hyvin epäkypsiä heidän tullessaan kohdusta ulos, he kehittyvät uskomattoman nopeasti.

Itse asiassa jo varhaisessa iässä ihmisen aivoissa on suuri määrä hermosolujen liitoksia, jotka vähenevät kehon kypsymisen myötä.

Nyt on siis se oikea aika! Jätä väärät käsityksesi historiaan ja keskity paremmin vauvasi potentiaaliin. Vaikka vastasyntyneet ovat vielä hyvin pieniä, he huomaavat mitä heidän ympärillään tapahtuu, ja he ovat tietoisia paljon useammasta asiasta kuin moni meistä kuvittelee.

Tärkeää on, että yrität kehittää vauvasi älykkyyttä – siis inspiroidu!

 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.