Modernit isät, tietoiset isät - Äitiyden Ihme
 

Modernit isät, tietoiset isät

Modernit isät, tietoiset isät
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Isän rooli on muuttunut huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Modernit isät osallistuvat nyt aktiivisesti lastensa kasvatukseen ja elämään. He ovat tietoisia niistä monista tehtävistä, joita kodin ja arjen pyörittäminen vaatii – olipa kyse sitten kodin kunnostustöistä, siivoamisesta tai vauvan tuudittamisesta käsivarsilla. He ymmärtävät, että heidän läsnäolonsa kotona merkitsee paljon.

Etenkään länsimaissa isää ei enää nähdä pelkästään perheen päänä ja elättäjänä, vaan moni isä valitsee tietoisemman ja aktiivisemman roolin, joka johtaa tiiviimpään suhteeseen lasten kanssa ja näin rikastuttaa lasten elämää. He ovat emotionaalisesti sitoutuneita viettämään aikaa lastensa kanssa.

Monessa perheessä isä osallistuu aktiivisesti lapsen elämään jo aivan raskauden alusta lähtien tukemalla puolisoaan tiiviisti koko odotuksen ajan.

Modernit isät

Modernit isät, tietoiset isät

Yhdysvaltain väestönlaskentaviraston suorittamien tutkimusten mukaan kotiin lasta hoitamaan jääneiden isien määrä on kaksinkertaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Näin tapahtuu, kun yhä useampi äiti haluaa palata nopeasti töihin lapsen syntymän jälkeen. Samanlainen trendi on nähtävissä myös monissa muissa maissa.

Niiden isien määrä, jotka ovat valinneet joustavamman työn tai ovat päättäneet työskennellä kotoa käsin, on lisääntynyt huomattavasti. Myös Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa on tehty tutkimuksia, jotka vahvistavat tällaisen uuden, modernin isätyypin syntymisen – isän, jolla on vahva side lapsiinsa. Isät haluavat olla parempia ja sitoutuneempia vanhempia ja myös nauttivat tästä kokemuksesta.

Nämä modernit isät osoittavat kiintymyksensä ja osallistuvat aktiivisesti lastensa elämään ja koulutukseen. Huomattava määrä isiä on valmis uhraamaan ammatillisen tai palkallisen kehityksensä omistautuakseen perheelleen.

Isien uusi sukupolvi

Moni isä kokee, että hänellä on läheisempi suhde lapsiinsa kuin omaan isäänsä. He myös ovat sitä mieltä, että valtion tai työnantajien tarjoamien isyysvapaiden pituutta tulisi kasvattaa, jotta he voisivat viettää enemmän aikaa pienten lastensa kanssa. Suomessa isien on mahdollista viettää isyysvapaata, jonka pituus on kuitenkin huomattavasti lyhyempi kuin äitien vastaavan äitiysvapaan. Vanhemmat voivat myös keskenään päättää, haluaako jompikumpi vanhemmista hyödyntää 158 arkipäivän pituisen vanhempainvapaan.

Yhä useammat miehet ymmärtävät, että kotiin ja perheeseen liittyvät roolit ja tehtävät eivät ole sukupuolisidonnaisia. Tänä päivänä myös naiset ovat kiinnostuneita edistämään uraansa, mikä on antanut miehille enemmän tilaa osallistua tehtäviin – kuten kotitöihin ja lasten kasvattamiseen – joiden aikaisemmin ajateltiin kuuluvan naiselle.

Askel askeleelta etenemme kohti uudenlaista vanhemmuusmallia. Vaikka naisilla on edelleen isompi rooli kotitöistä ja lapsista huolehtimisessa, taakka on pikkuhiljaa tasaantumassa vanhempien kesken.

Modernit isät, tietoiset isät

Tällainen uusi yhteistyö ja tasa-arvo hyödyttävät paitsi naisia, myös miehiä – ja ennen kaikkea lapsia. Moderneilla isillä on nyt mahdollisuus rikastuttaa omaa elämäänsä luomalla tiiviimpi suhde lastensa kanssa ja viettämällä enemmän aikaa perheensä parissa.

Modernit isät ovat sitoutuneita ja aktiivisia vanhempia, jotka nauttivat läheisestä suhteesta lastensa ja perheensä kanssa. Nämä isät rikkovat stereotypioita, kun lasten kasvattamisen ja heistä huolehtimisen tehtävä ei enää ole pelkästään äidin vastuulla. Modernit isät haluavat olla parempia vanhempia lapsilleen. Tämä tarkoittaa paitsi lasten kanssa ajan viettämistä, myös rakkautta ja hyviä arvoja täynnä olevan kodin rakentamista.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Flandrin, J. L., & Galmarini, M. A. (1979). Orígenes de la familia moderna. Barcelona: Crítica.
  • Ramírez, M. A. (2005). Padres y desarrollo de los hijos: prácticas de crianza. Estudios pedagógicos (Valdivia), 31(2), 167-177.
  • Winnicott, D. W. (1964). The child, the Family and the Outside World. Penguin.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.