Donald Winnicott ja tarpeeksi hyvä äiti - Äitiyden Ihme
 

Donald Winnicott ja tarpeeksi hyvä äiti

Äidin roolilla on olennainen merkitys vauvan emotionaalisessa kehityksessä, mutta ei ole kuitenkaan realistista odottaa äidin olevan täydellinen - eikä se ole myöskään tarpeellista.
Donald Winnicott ja tarpeeksi hyvä äiti
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Donald Winnicott oli englantilainen lastenlääkäri ja psykoanalyytikko, joka tutki ja hoiti psyykkisesti kärsiviä lapsia ja heidän äitejään. Hän tutki paljon äidin ja lapsen välistä sidettä ja painotti teoreettisissa julkaisuissaan empatiaa, mielikuvitusta ja välittämistä. Winnicottin mukaan äidin toiminta vauva-aikana vaikuttaa lapsen emotionaaliseen kehitykseen myös pitkällä tähtäimellä. Hän loi niin sanotun tarpeeksi hyvän äidin konseptin, jossa hän esitti vähimmäisvaatimuksia siitä, mitä vauva tarvitsee kehittyäkseen oikein.

Vauvan turvallisuuden tunne riippuu hänen elämänsä elintärkeistä ensimmäisistä vaiheista. Se, onko äiti pystynyt vastaamaan vauvan tarpeisiin vai ei, voi vaikuttaa siihen, millaisia piirteitä tai poikkeamia tällä ilmenee. Winnicottin teoriasta tekee merkittävän ja tehokkaan ajatus siitä, että yhdenkään äidin ei tarvitse tai oleteta olevan täydellinen.

Äidin tehtävät

Vauvan ensimmäisiä elämänvaiheita luonnehtii lapsen kyvyttömyys tehdä eroa itsensä ja äitinsä välillä. Lapsen ja äidin välinen emotionaalinen side on äärimmäisen läheinen ja vauva on täysin riippuvainen äidin antamasta hoivasta. Vauva ei siis koe olevansa erillinen äidistään. Äidin käyttäytymisen tulee kohdistua vauvan tarpeiden tunnistamiseen sekä tyydyttämiseen.

Jotta lapsi pystyy kehittymään kunnolla, äidin tulee täyttää roolinsa fyysisenä tukena. Tämä tarkoittaa sitä, että vauva tulee syöttää, siistiä ja pukea, minkä lisäksi häntä täytyy suojella. Lapselle tulee myös antaa säännöllisesti fyysistä läheisyyttä. Nämä kaikki edellä mainitut ovat tapoja osoittaa lapselle rakkautta kehonkielen avulla. Tunnistamalla lapsen tarpeet ja vastaamalla niihin sekä olemalla läsnä lapselle, voit auttaa lasta säästymään monenlaiselta ahdingolta.

Donald Winnicott ja tarpeeksi hyvä äiti

Äidin on tärkeää tarjota myös emotionaalista tukea. Äidin pitää esimerkiksi olla avoin ja hyväksyä kaikki lapsen emotionaaliset tarpeet ja käsitellä niitä oikein. Äidin tulee myös käsitellä lapsen positiivisia tunteita, hymyjä sekä leikkisyyttä. Äidin tulee kuitenkin olla halukas ja valmis käsittelemään myös lapsen negatiivisia tunteita, itkemistä, ahdistuneisuutta sekä impulsiivisuutta.

Äidin antaman tuen myötä lapsi tuntee itsensä hyvinvoivaksi, rakastetuksi ja ymmärretyksi. Ja mikä tärkeintä, lapsi tuntee olevansa turvassa. Jos tämä prosessi on tapahtunut ilman ongelmia, vauva on valmis kohtaamaan asteittaisen erillään olemisen äidistään. Tämä auttaa lasta ymmärtämään itsensä itsenäisenä yksilönä, joka on erillään äidistä.

Kaikki nämä äidille ominaiset käyttäytymismuodot saavat alkunsa jo raskauden aikana, niin sanotusta äidillisestä huolesta. Kyse on äidin erityisestä herkkyydestä tunnistaa lapsensa tarpeita ja vastata niihin oikealla tavalla.

Tarpeeksi hyvä äiti

Ei ole kuitenkaan realistista odottaa äidin olevan täydellinen. Et voi ymmärtää, mistä vauvan jokainen itku, ele tai epämukavuus kertoo, etkä pysty ratkaisemaan lapsen jokaista ongelmaa välittömästi. Kukaan ei voi odottaa, että äiti on aina oikeanlaisessa mielentilassa tai tarpeeksi kärsivällinen vastaamaan lapselle ihanteellisella tavalla.

Donald Winnicott ja tarpeeksi hyvä äiti

Tämä ei ole realistista, eikä se ole tarpeellistakaan. Lapsi kykenee kyllä sietämään jonkin verran turhautuneisuutta. Lapsen kasvaessa myös hänen sietokykynsä kasvaa. Esimerkiksi äidin väliaikainen poissaolo, hänen hetkittäinen uupumus tai kyvyttömyys ymmärtää, mitä lapsi tarvitsee, ei vahingoita lasta emotionaalisesti.

Äidin ei tarvitse olla täydellinen, ainoastaan tarpeeksi hyvä äiti. Äidin tulee olla läsnä lapselle, vastata hänen tarpeisiinsa, lohduttaa lapsen ollessa alakuloinen ja osoittaa lapselle rakkautta. Äitikin on ihminen, joka epäonnistuu joskus, ja se on täysin luonnollista.

Jos äiti kuitenkin jatkuvasti epäonnistuu lapsensa hoidossa eikä ole lapselle läsnä, tai pidä lasta sylissään, voi tällä olla vauvaa vahingoittavia seurauksia. Jos äiti ei ole yleisesti ottaen fyysisesti tai henkisesti läsnä lapselleen, lapsen luonteessa voi olla nähtävissä äkkinäisiä muutoksia, mikä voi aiheuttaa vaikeuksia lapsen itseluottamuksen kehittymiselle.

Jos näin pääsee tapahtumaan, ja äiti pystyy näkemään tekemänsä virheet sekä korjaamaan ne, ongelma on korjattavissa. Tällöin äiti osoittaa lapselleen rakkautta sekä hoivaa korjatakseen aiheutuneen vahingon sekä luodakseen vahvemman siteen lapseensa. Jos olet äiti ja tunnet painetta olla täydellinen äiti, jätä tämä ajatus mielestäsi. Voit tehdä välillä virheitä, menettää malttisi ja olla uupunut. Se on täysin luonnollista. Ja muista, olet tarpeeksi hyvä äiti.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Shulz, V. M. LO SUFICIENTEMENTE BUENO: Con un cinco basta.
  • Pelento, M. (1985). Teoría de los objetos y proceso de curación en el pensamiento de Donald Winnicott. Anuario de la Asociación Escuela de Psicoterapia para Graduados11, 187-197.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.