7 vinkkiä milleniaaliäideille - Äitiyden Ihme
 

7 vinkkiä milleniaaliäideille

Kuten moni muukin asia, myös tapa, jolla vanhemmat kasvattavat lapsiaan, on muuttunut radikaalisti viime vuosien ja vuosikymmenten aikana. Lue seitsemän vinkkiä, jotka auttavat milleniaaliäitiä nauttimaan äitiydestä.
7 vinkkiä milleniaaliäideille
Marisol Rendón Manrique

Kirjoittanut ja tarkastanut varhaiskasvatuksen kandidaatti Marisol Rendón Manrique.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Jokainen sukupolvi eroaa monin tavoin edellisistä sukupolvista, mikä pätee myös milleniaaleihin. Milleniaaleilla tarkoitetaan Y-sukupolveen kuuluvia henkilöitä, eli heitä, jotka ovat syntyneet 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välillä. Milleniaalien näkemys koulutuksesta, perheestä ja vanhemmuudesta eroaa monin tavoin edellisiin sukupolviin kuuluvien mielipiteistä. Seuraavaksi jaamme milleniaaliäideille seitsemän vinkkiä lasten kasvattamiseen ja vanhemmuudesta nauttimiseen.

7 vinkkiä milleniaaliäideille

1. Korosta kiintymyksen tärkeyttä

Selkeiden sääntöjen vakiinnuttaminen on hyvin tärkeää, jotta lapsi tietää, miten hänen odotetaan käyttäytyvän. Vanhempien tulee kuitenkin myös muistaa, että lapsi ei katsele maailmaa heidän silmillään, eikä prosessoi asoita samoin kuin he. Sopivan kurin ja sääntöjen lisäksi lapsen elämään täytyy kuulua kiintymystä, ymmärrystä ja hauskanpitoa.

Psykologi Jean Twenge selittää seuraavaa: “Milleniaalit ovat siinä mielessä samanlaisia kuin edelliset sukupolvet, että he haluavat naimisiin ja perustaa perheen. Heillä on hyvin samankaltaisia tavoitteita ja arvoja, mutta heidän maailmankatsomuksensa eroavat toisistaan tietyiltä osin. Yleisesti ottaen he keskittyvät enemmän itseensä ja vähemmän ulkopuolisiin asioihin verrattuna suuriin ikäluokkiin ja X-sukupolveen kuuluviin.”

7 vinkkiä milleniaaliäideille

2. Pohdi sukupuoliroolien merkitystä

Sukupuolirooleihin suhtaudutaan tänä päivänä hyvin eri tavalla kuin esimerkiksi muutama vuosikymmen sitten. Moni milleniaaliäiti valitsee lapselleen esimerkiksi sukupuolineutraaleja leluja ja vaatteita, jotka eivät tee eroa feminiinisyyden ja maskuliinisuuden välille.

3. Opettele sanomaan “ei” tuntematta syyllisyyttä

Lapsen hemmotteleminen ja hänelle kaiken hänen haluamansa tarjoaminen voi tuntua hetkellisesti hyvältä tai helpolta ratkaisulta, mutta ei ole hyväksi pidemmän päälle. Vanhempi ei tee lapselle palvelusta täyttämällä tämän jokaisen toiveen. Aina kaiken haluamansa saava lapsi voi kasvaa aikuiseksi, joka ei pysty käsittelemään kieltäviä vastauksia missään muodossa. Milleniaaliäidin voi olla vaikeaa sanoa “ei”, mutta hänen on muistettava sen olevan lopulta hyväksi myös lapselle.

4. Opettele erottamaan hyvä ja huono neuvo toisistaan

Etenkin ensimmäisen lapsensa saaneet tuoreet vanhemmat saavat usein runsaasti lastenkasvatusneuvoja. Ei ole aina helppoa erottaa, mitkä neuvot ovat arvokkaita ja mitkä eivät ole linjassa omien periaatteiden kanssa. Kokeneita vanhempia kannattaa kuunnella, mutta on tärkeää luottaa omaan vaistoonsa ja ennen kaikkea ammattilaisten jakamaan paikkansapitävään tietoon.

7 vinkkiä milleniaaliäideille

5. Muista, että lapsi ei ole täydellinen

Jokainen vanhempi näkee paljon vaivaa kasvattaakseen lapsesta mahdollisimman hyvän ihmisen. Tähän kannattaakin pyrkiä, mutta täydellisyyteen ei, sillä epärealistiset odotukset ovat haitallisia kaikille osapuolille. Lapsi saattaa kehittyä epätyypilliseen tapaan, käyttäytyä ajoittain sopimattomasti ja jättää tottelematta vanhempiaan. Osa vanhemmuutta on osata valmistautua odottamattomaan ja suhtautua asioihin realistisesti.

6. Muista, että kaikki tekevät virheitä

Yksi tärkeimmistä asioista vanhemmuudessa on kyky osata antaa anteeksi sekä itselleen että lapselle. Kukaan meistä ei ole täydellinen ihminen, ja jokainen meistä tekee toisinaan virheitä. Asiat voivat mennä välillä pieleen, mutta se ei tarkoita, että äiti olisi huono vanhempi. Virheet kannattaa pyrkiä kääntämään opettavaisiksi hetkiksi, jotka mahdollistavat sekä vanhemman että lapsen kasvun.

7. Varaa yhteistä aikaa

Vanhemmilla on usein paljon velvollisuuksia ja erilaisia aktiviteetteja, joihin osallistua, mikä voi vaikeuttaa yhteisen laatuajan viettämistä. Lapselle ajan omistamisen tulisi kuitenkin olla jokaisen vanhemman prioriteetti. Jo sillä on suuri merkitys, että vanhempi viettää päivittäin lyhyen hetken lapsen kanssa kaksin, ollen täysin läsnä ja keskittyen vain lapseen. Näin lapsi tuntee olonsa erityiseksi ja ymmärtää, että vanhempi on aina hänen tukenaan.

Myös muiden kuin milleniaaliäitien kannattaa pitää nämä seitsemän vinkkiä mielessään, sillä ne voivat olla suureksi hyödyksi lapsen kasvattamisessa ja perheen dynamiikan parantamisessa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.