Mikä on sikiön alkoholioireyhtymä? - Äitiyden Ihme
 

Mikä on sikiön alkoholioireyhtymä?

Liiallinen alkoholin kuluttaminen on vahingollista kenelle tahansa, mutta erityisesti raskaana olevien naisten on tärkeää välttää alkoholin käyttöä.
Mikä on sikiön alkoholioireyhtymä?

Viimeisin päivitys: 09 kesäkuuta, 2021

Sikiön alkoholioireyhtymä eli fetaalialkoholisyndrooma (FAS) on äidin raskaudenaikaisen runsaan alkoholinkäytön sikiössä aiheuttama oireyhtymä. Oireyhtymälle tyypillisiä oireita ovat muun muassa pään alueen, sisäelinten ja luuston kehityshäiriöt sekä kasvun ja älyllisen kehityksen jälkeenjääneisyys.

Alkoholin runsaan käytön negatiivisia vaikutuksia on tutkittu paljon. Nykyään tiedetään, että sen lisäksi, että alkoholi vaikuttaa päihtymyksen aikana lamaavasti keskushermostoon, se voi pitkäaikaisessa käytössä heikentää muistia ja terveyttä monin tavoin. Runsaasti käytettynä alkoholi muun muassa vaikuttaa hermoston toimintaan, lisää maksasairauksien ja -tulehdusten riskiä, vaikuttaa vitamiinien imeytymiseen, vaikuttaa mielialaan ja unen laatuun ja voi aiheuttaa haimatulehduksen tai ärtyvän suolen oireyhtymän.

Raskaudenaikainen alkoholin käyttö aiheuttaa monia riskejä. Sikiö altistuu kaikille äidin käyttämille päihteille, mutta eniten haittoja aiheuttava päihde on juuri alkoholi. Asiantuntijat eivät ole pystyneet selvittämään, kuinka suuri määrä alkoholia aiheuttaa ongelmia sikiölle. Koska turvarajaa raskauden aikaiselle alkoholin käytölle ei voida asettaa, on alkoholista täysin kieltäytyminen ainoa turvallinen vaihtoehto odotuksen aikana.

Alkoholin vaarat raskauden aikana

Sikiön alkoholioireyhtymä johtuu äidin raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä

Raskaudenaikainen runsas alkoholin käyttö aiheuttaa monia riskejä, joista tärkeimpiä ovat:

 • Suurentunut keskenmenon riski
 • Suurentunut ennenaikaisen synnytyksen riski
 • Suurentunut sikiön pienipainoisuuden ja kasvun hidastumisen riski
 • Suurentunut riski epämuodostumille
 • Riski sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamiin oireyhtymiin

Sikiön alkoholioireyhtymä

Sikiön alkoholioireyhtymä eli fetaalialkoholisyndrooma kuuluu sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamiin oireyhtymiin, jotka ovat äidin raskaudenaikaisen alkoholin käytön aiheuttamia sikiön keskushermoston ja osin muidenkin elinten vakavia ja pysyviä toimintahäiriöitä. Raskaudenaikainen alkoholialtistus on länsimaissa yksi suurimpia kehitysvammaisuuden aiheuttajia.

Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamat oireyhtymät (FASD, fetal alcohol spectrum disorders) jaetaan neljään eri diagnoosiin:

 • Sikiön alkoholioireyhtymä eli FAS (fetal alcohol syndrome)
 • Osittainen sikiön alkoholioireyhtymä eli PFAS (partial fetal alcohol syndrome)
 • Alkoholialtistuksen aiheuttama keskushermoston vaurio eli ARND (alcohol related neurobehavioral disorder)
 • Alkoholin aiheuttama epämuodostuma eli ARBD (alcohol related birth defect)
Mikä on sikiön alkoholioireyhtymä ja millaisia vaikutuksia sillä on?

Raskaudenaikainen alkoholialtistus aiheuttaa erityisesti keskushermoston pysyviä toimintahäiriöitä, joiden vaikeusaste riippuu alkoholialtistuksen ajankohdasta ja määrästä, altistuskertojen huippupitoisuuksista sekä altistuksen kestosta. Keskushermoston toimintahäiriöt vaihtelevat lievistä oppimisvaikeuksista kehitysvammaisuuteen. Sikiön alkoholioireyhtymälle tyypillisiä oireita ovat myös muun muassa pään alueen, luuston ja sisäelinten kehityshäiriöt.

Sikiön alkoholioireyhtymän tunnistaminen ja hoito

Kuten niin monessa muussakin terveyttä koskevassa asiassa, myös sikiön alkoholioireyhtymän kohdalla paras hoitokeino on ennaltaehkäisy. Kyseinen oireyhtymä on täysin ehkäistävissä, mutta silti Suomessa syntyy vuosittain noin 600-650 sikiöaikana alkoholille altistunutta lasta. Arvioiden mukaan vähintään 3-5 % raskaana olevista naisista käyttää alkoholia yli riskirajan.

Tämän luvun perusteella on arvioitu, että vuosittain 3600-6000 sikiötä on vaarassa vaurioitua päihteiden takia. Suurella osalla lapsista vauriot eivät näy päälle päin, vaan alkoholin vaikutukset ilmenevät esimerkiksi oppimis- ja tarkkaavaisuushäiriöinä. Tämän vuoksi iso osa äidin alkoholin käytön vaurioittamista lapsista jää ilman diagnoosia.

Äitiysneuvolassa odottaville äideille kerrotaan päihteiden vaikutuksista raskauteen ja sikiön terveyteen. Jos nainen kertoo käyttävänsä alkoholia säännöllisesti muutamia kertoja viikossa, hänet ohjataan äitiyspoliklinikalle, jossa tilannetta ja raskauden etenemistä seurataan koko raskauden ajan.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Sebastiani G., Borrás Novell C., Casanova MA., Tutusaus MP., The effects of alcohol and drugs of abuse on maternal nutritional profile during pregnancy. Nutrients, 2018. 10 (8): 1008.
 • Suttie M., Wozniak JR., Parnell SE., Wetherill L., et al., Combined face brain morphology and associated neurocognitive correlates in fetal alcohol spectrum disorders. Alcohol Clin Exp Res, 2018. 42 (9): 1769-1782.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.