Lasten tärkeimmät emotionaaliset tarpeet
 

Lasten tärkeimmät emotionaaliset tarpeet

Lasten tärkeimmät emotionaaliset tarpeet on täytettävä, jotta heistä kasvaa terveitä ja hyvinvoivia aikuisia.
Lasten tärkeimmät emotionaaliset tarpeet

Viimeisin päivitys: 07 heinäkuuta, 2023

Lapsesta, jonka tärkeimmät emotionaaliset tarpeet täytetään, tulee aikuinen, jolla on riittävät resurssit rakentaa terve ja hyvä elämä. Kaikki vanhemmat ovat tietoisia elämän perustarpeista, jotka heidän lapsillaan tulisi olla. Esimerkiksi ruokaa, lepoa ja suojaa. Nämä ovat tärkeitä elementtejä, jotka jokainen ihminen tarvitsee elääkseen.

On kuitenkin myös muita, yhtä tärkeitä tarpeita, jotka liittyvät symboliseen tasoon. Tällä tarkoitetaan lasten psyykkisiä ja emotionaalisia tarpeita, jotta he voisivat kasvaa ja kehittyä terveellä tavalla. Nämä ovat oleellisia näkökohtia myös terveiden ihmissuhteiden muodostamiseksi elämässä.

Lasten tärkeimmät emotionaaliset tarpeet

Vanhemmaksi tultuamme kohtaamme haasteita, joita emme osanneet kuvitellakaan. Ei ole olemassa mitään yleispätevää opasta, joka vastaisi kysymykseen “ miten olla hyvä vanhempi . Meillä on lukemattomia kysymyksiä lasten kasvatuksesta, ja usein mietimme, teemmekö kaiken oikein.

Totuus on se, että ennen kuin tiedämme mitä tarjota lapsillemme, meidän on tiedettävä mitä he tarvitsevat. Kyse ei nimittäin ole siitä, että tarjoat lapsillesi umpimähkäisesti mitä sinulla on, vaan siitä, että pystyt tarjoamaan heille ne välttämättömät ja merkitykselliset asiat. On selvää, että jokainen lapsi on erilainen ja hänellä on erilaiset tarpeet. On kuitenkin joitakin emotionaalisia perustarpeita, jotka ovat kaikille lapsille yhteisiä.

Vanhemmat hymyilevät pojalleen.
Rakkaus on olennainen osa ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja itsetunnon rakentamista. Jokaisen lapsen on tunnettava olevansa rakastettu.

Rakkaus ja hellyys

Tärkeimmät asiat ensin. Rakkaus on kaiken perusta. Hellyyden tarpeesta juontuvat kaikki muut tarpeet. Lasten on tunnettava olevansa vanhempiensa tai muiden tärkeiden aikuisten rakastamia voidakseen kasvaa terveinä.

Hellyys lapsia kohtaan voi ilmetä eri tavoin . Voimme näyttää sen sanoin tai seuran, tuen ja tunnustuksen kautta. Fyysinen kosketus, kuten hyväily, suukot ja halaukset, puolestaan on yksi vahvimmista rakkauden merkeistä.

Kiintymys

Kiintymys on yksi emotionaalisista perustarpeista. John Bowlby, brittiläinen psykiatri ja psykoanalyytikko, kuvaa sitä läheiseksi ja kestäväksi siteeksi lapsen ja huoltajan välillä. Turvallinen kiintymys on ratkaisevan tärkeää lasten selviytymiselle sekä fyysiselle ja emotionaaliselle kehitykselle.

Se tarjoaa turvallisen perustan, josta käsin lapset voivat tutkia maailmaa ja parantaa kognitiivisia, emotionaalisia ja sosiaalisia taitojaan. Toisin sanoen se antaa turvaa ja suojaa ja parantaa samalla niitä välttämättömiä resursseja, joita itsenäinen ja tyydyttävä aikuiselämä vaatii.

Tunnustus

Lapset haluavat tulla nähdyiksi ja kuulluiksi. Aikuisten tavoin myös lasten täytyy saada tuntea, että heidät huomataan. Lasten kohdalla tunnustuksen saaminen on kuitenkin vieläkin tärkeämpää, sillä sen perusteella he luovat identiteettinsä ja minäkuvansa.

Vanhemmat välittävät viestejä lapsilleen suorasti tai epäsuorasti. Lasten tunteet ja näkemys itsestään riippuvat siitä, miten vanhemmat heidät näkevät. Tästä syystä on tärkeää varoa, miten lapsille puhutaan. Lisäksi on tärkeää antaa heille tunnustusta saavutuksistaan sekä validoida heidän tunteensa ja antaa tilaa heidän mielipiteilleen tuomitsematta niitä.

Äiti kehuu lastaan, kun tämä tekee matematiikan läksyjään.
Vanhempien on annettava tunnustusta lastensa ominaisuuksista, kyvyistä ja saavutuksista lankeamatta liioitteluun.

Hyväksyntä

Tunnustuksen tarpeen myötä tulee hyväksynnän tarve. Lapset eivät ainoastaan tarvitse tunnustusta lähimmiltä perheenjäseniltään, vaan heidän on myös koettava tulevansa hyväksytyiksi sellaisina kuin he ovat. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka heillä olisi erilaiset persoonallisuuden piirteet, kiinnostuksen kohteet tai näkemykset kuin vanhemmillaan, vanhempien ei tulisi suhtautua siihen kielteisenä asiana, joka on korjattava.

Myös lasten tekemät virheet ja heidän vaikeutensa tulee hyväksyä. Heidän on tunnettava olevansa rakkauden ja kunnioituksen arvoisia kaikkine vahvuuksineen ja heikkouksineen. Tällä tavalla he tuntevat voivansa olla vapaasti omia itsejään.

Miksi lasten emotionaaliset tarpeet ovat niin tärkeitä?

On yleisesti tiedossa, että lapsuus on erittäin tärkeä vaihe ihmisen elämässä. Silloin kehittyy persoonallisuus ja muodostuu kiintymystyyli, joka vaikuttaa myöhemmin aikuiselämään. Suhteet varhaislapsuuden huoltajiin jättävat jälkensä. Vaikka ne eivät välttämättä ole ratkaisevia, ne ovat tärkeitä ihmisen kehitykselle.

Siksi lasten emotionaalisista tarpeista on huolehdittava hyvin. Jos olet epävarma siitä, kuinka sinun tulisi vanhempana toimia, muista, että voit aina pyytää apua ammattilaiselta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Galtung, J. & Wirak, A. (1973). Humans needs, humans Rights, and the theories
    of development. Paris: UNESCO.
  • Hidalgo García, M. V., Sánchez Hidalgo, J., & Lorence Lara, B. (2008). Procesos y necesidades de desarrollo durante la infancia. XXI. Revista de Educación, 10, 85-95.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.