Mitä hyötyjä joogan harjoittaminen koulussa tarjoaa? - Äitiyden Ihme
 

Mitä hyötyjä joogan harjoittaminen koulussa tarjoaa?

Joogan harjoittamisesta koulussa voi olla monia hyötyjä niin oppilaille kuin opettajillekin.
Mitä hyötyjä joogan harjoittaminen koulussa tarjoaa?
Eva Maria Rodriguez Diego

Kirjoittanut ja tarkastanut ammattikirjoittaja ja liikuntakasvatuksen asiantuntija Eva Maria Rodriguez Diego.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Tutkimusten mukaan niin lapset kuin aikuisetkin hyötyvät joogan harrastamisesta sekä fyysisesti että henkisesti. Samoin tutkimukset osoittavat, että joogan harjoittaminen koulussa voi hyödyttää oppilaita monin tavoin. Selkeimmät hyödyt liittyvät lasten terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin, mutta joogan sanotaan auttavan jopa arvosanojen parantamisessa.

Mitä hyötyjä joogan harjoittaminen koulussa tarjoaa?

On osoitettu, että koulussa joogaaminen hyödyttää sekä lapsia että nuoria. Se esimerkiksi tukee itsetuntoon ja itseluottamukseen liittyviä prosesseja ja auttaa säätelemään stressiä ja parantamaan keskittymistä. Kaikilla näillä tekijöillä on positiivisia vaikutuksia oppimisprosessiin.

Suurimpia hyötyjä, joita joogan harjoittaminen koulussa tarjoaa, ovat:

 • Stressin ja ahdistuneisuuden vähentyminen. Lapsi haluaa loistaa koulussa ja näyttää arvonsa, mutta saattaa kokea sisäistä tai ulkoista painetta menestymisestä ja sitä kautta kärsiä stressistä. Jooga voi auttaa lasta pääsemään irti kilpailuun keskittyvistä tai muuten negatiivisista ajatuksista ja keskittymään nykyhetkeen. Tällä tavoin se auttaa lievittämään stressiä ja ahdistuneisuutta ja luo rauhaa ja tyyneyttä.
 • Muistin parantuminen ja huomiojänteen piteneminen. Jooga auttaa parantamaan muistitoimintoja sekä aikuisilla että lapsilla. Lisäksi se auttaa parantamaan keskittymiskykyä ja pidentämään huomiojännettä.
 • Parempi koulussa suoriutuminen. Kun lapsi on rauhallisempi ja keskittyneempi, ja hänen stressinsä on hallinnassa, hän kykenee omistamaan enemmän voimavaroja oppimiselle. Tämä parantaa merkittävästi hänen koulussa suoriutumistaan.
 • Aktiivisen elämäntavan ylläpitäminen. Lapsi viettää koulussa paljon aikaa istuen ja pahimmillaan jatkaa istumista kotona television tai älylaitteen ääressä. Joogan harjoittaminen saa lapsen kehon liikkeelle ja auttaa häntä omaksumaan terveitä elämäntapoja.
Mitä hyötyjä joogan harjoittaminen koulussa tarjoaa?
 • Ryhdin parantuminen. Ei-ergonomisessa tuolissa istuminen liian pitkiä aikoja saattaa aiheuttaa lapselle huonoa ryhtiä. Joogaaminen opettaa lapselle hyvää ja tervettä ryhtiä.
 • Hengitystekniikoiden oppiminen. Hengittäminen on elintärkeää elämän kannalta. Erilaiset hengitystekniikat auttavat lasta hallitsemaan omaa hengittämistään. Ne myös auttavat lasta rentoutumaan ja niiden avulla aivot saavat happea.
 • Tarkkaavaisuuden parantuminen. Mindfullnes tarkoittaa tietoisuutta siitä, kuinka olla läsnä hetkessä. Tämä auttaa lasta keskittymään nykyhetkeen sekä arvostamaan asioita ja mahdollisuuksia, jotka ovat parhaillaan saatavilla. Tämän seurauksena lapsen stressi ja ahdistuneisuus lievittyvät. Näiden menetelmien oppiminen tarjoaa opettajalle mahdollisuuden auttaa sellaista lasta, jolla on vaikeaa tai rauhoittaa luokkaa, jossa ilmenee häiriötekijöitä.
 • Itsekontrollin tehostuminen. Monet koulussa ilmenevät ongelmat johtuvat ongelmista lapsen itsekontrollissa. Joogatekniikoiden opettaminen auttaa opettajaa järjestyksen pidossa luokkahuoneessa sekä oppilaita parantamaan asenteitaan ja ihmissuhteitaan. Kun lapsi kehittyy joogaharjoituksissa, hänellä tulee olemaan parempi itsehillintä.
 • Selviytymistaitojen parantuminen. Lapset kohtaavat monenlaisia stressaavia tilanteita, joten joogan harjoittaminen auttaa lasta selviämään stressistä sekä käsittelemään sitä paremmin.
 • Immuunijärjestelmän tehostuminen. Säännöllinen joogaaminen auttaa parantamaan puolustuskykyä, mikä auttaa lasta paremmin kohtaamaan erilaiset sairaudet.
 • Unenlaadun parantuminen. Lapsi tarvitsee runsaasti laadukasta unta. Tässä mielessä joogasta on suuri hyöty, sillä se rauhoittaa lasta, joten lapsi on rentoutuneempi nukkumaan mennessä. Tämä auttaa lasta nukahtamaan aiemmin sekä nukkumaan paremmin.

Joogan harjoittaminen koulussa hyödyttää myös opettajia. Sen lisäksi, että opettaja saa itse joogasta samat fyysiset ja henkiset hyödyt kuin lapsetkin, se, että oppilaat ovat rauhallisempia ja vastaanottavaisempia, auttaa häntä tekemään työnsä paremmin. Parhaassa tapauksessa tämä saa opettajan tuntemaan itsensä luottavaisemmaksi ja omistautuneemmaksi työlleen. Yhdessä joogaaminen voi myös parantaa opettajan ja oppilaiden välistä suhdetta ja auttaa luomaan luokkaan luottavaisemman ilmapiirin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Butzer, B., & Lynn, L. (2018). Seven Ways That Yoga Is Good for Schools. Greater Good: The Science of a Meaningful Life. Disponible el https://greatergood.berkeley.edu/article/item/seven_ways_that_yoga_is_good_for_schools
 • Ferreira-Vorkapic, C., Feitoza, J., Marchioro, M., Simões, J., Kozasa, E., & Telles, S. (2015). Are There Benefits from Teaching Yoga at Schools? A Systematic Review of Randomized Control Trials of Yoga-Based Interventions. Evidence-Based Complementary And Alternative Medicine2015, 1-17. doi: 10.1155/2015/345835
 • Serwacki, M., & Cook-Cottone, C. (2012). Yoga in the Schools: A Systematic Review of the Literature. International Journal Of Yoga Therapy22(1), 101-110. doi: 10.17761/ijyt.22.1.7716244t75u4l702

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.