Imettäminen auttaa vähentämään sektion jälkeistä kipua

8.1.2020

On yleisesti tiedossa, että äidinmaito on kaikin puolin sopivin ravinnonlähde vauvalle tämän ensimmäisten elinkuukausien aikana, minkä lisäksi imetyksestä tiedetään olevan muitakin hyötyjä niin lapselle kuin äidillekin. Joidenkin lähteiden mukaan imettäminen jopa auttaa vähentämään sektion jälkeistä kipua – joskaan asiaa ei ole vielä tutkittu tarpeeksi.

Tilastot osoittavat, että sektioiden eli keisarileikkausten määrä on nousussa monissa maissa. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa 25 % lapsista syntyy sektiolla.

Tutkimusten mukaan yksi viidestä sektion läpikäyneestä äidistä tuntee kroonista kipua yli kolmen kuukauden ajan. Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että imettäminen voi toimia tehokkaana vasta-aineena sektion jälkeiseen kipuun.

Miten imettäminen auttaa vähentämään sektion jälkeistä kipua?

Imettäminen auttaa vähentämään sektion jälkeistä kipua

Edellä mainitut tulokset saatiin Espanjan Sevillan kaupungin yliopistollisessa sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa, jonka suorittivat lääkäri Carmen Alicia Vargas Berenjo ja hänen kollegansa. Tutkimukseen osallistui 185 Sevillan sairaalassa sektion tammikuun 2015 ja joulukuun 2016 välisenä läpikäynyttä naista.

Tutkijat haastattelivat äitejä kysellen heidän imetyksestään sekä kroonisen kivun asteestaan sektion jälkeisten 24-75 tunnin aikana. Tämän jälkeen äitejä haastateltiin uudelleen neljän kuukauden kuluttua keisarileikkauksesta.

Tutkijoiden mukaan 87 % äideistä imetti lastaan, mutta vain 58 % heistä vastasi imettävänsä kahden tai useamman kuukauden ajan. Tutkimuksen tulokset osoittivat myös, että 23 % äideistä, jotka imettivät vauvaansa kahden kuukauden ajan tai vähemmän, kokivat sektion aiheuttamaa kipua haavan alueella vielä neljä kuukautta operaatiosta. Näin ei kuitenkaan ollut niiden äitien kohdalla, jotka imettivät lastaan pidemmän aikaa. Päinvastoin, vain 8 % pidempään imettäneistä äideistä raportoi kokeneensa sektion jälkeistä kroonista kipua. 

Pidempään imettäminen auttaa vähentämään sektion jälkeistä kipua

Tutkimuksen tulokset siis osoittivat, että yli kahden kuukauden ajan imettävät äidit kokivat epätodennäköisemmin sitkeää kipua. Tutkija Carmen Vargasin mukaan nämä tulokset osoittavat, että se, että nainen imettää yli kahden kuukauden ajan, suojelee häntä sektion jälkeiseltä krooniselta kivulta. Kroonisen kivun esiintymisen riski triplaantuu, mikäli äiti imettää lastaan vain kahden kuukauden ajan tai vähemmän.

”Rintasi on kuin napanuora, joka ei milloinkaan katkea.”

– Tuntematon

Tutkimustiedon mukaan naiset, joilla on yliopistotutkinto, kokivat epätodennäköisemmin sektion jälkeistä kroonista kipua kuin äidit, joilla oli alempi koulutus. Tämän lisäksi 54 % imettävistä äideistä ilmoitti kärsivänsä ahdistuksesta. Tulee ottaa huomioon, että tutkimusta ei oltu tehty kuvaamaan muita kasuaaleja yhteyksiä, mutta tutkijoiden mukaan imettämisen aikana koettu ahdistuneisuus voi nostaa riskiä sektion jälkeisen kivun kokemiseen.

Imettämisellä on paljon hyödyllisiä vaikutuksia myös äidin terveyteen

Imettämisen hyödyt kohturungon syöpää vastaan

Myös Australiassa tehty tutkimus vahvistaa sen, että imettäminen edistää äidin terveyttä. Brisbanen Berghofer Medical Research Institute -laitoksen tutkimuksen mukaan imettäminen ei ainoastaan suojele tuoretta äitiä krooniselta kivulta, vaan myös auttaa alentamaan kohturungon syövän riskiä.

Asiantuntijat analysoivat Yhdysvalloissa, Kanadassa, Euroopassa, Kiinassa ja Itävallassa tehtyjä tutkimuksia. Kohturungon syöpään vaikuttavia riskitekijöitä ovat muun muassa ikä, etninen syntyperä, koulutus, suun kautta nautittu raskauden ehkäisy, vaihdevuodet, edellinen raskaus ja painoindeksi. Lisäksi tutkijat tekivät huomion, että lastaan imettävillä naisilla oli korkeampi suoja kyseistä syöpää kohtaan kuin naisilla, jotka eivät imettäneet.

Nämä tutkimustulokset eivät ainoastaan rohkaise naisia imettämään lapsiaan enemmän, mutta myös auttavat yhteiskuntaa ymmärtämään imettämisen pitkäaikaiset vaikutukset. Tutkijoiden mukaan tutkimus ei kuitenkaan osoita, että naiset, jotka eivät imetä lastaan olisivat alttiimpia kyseiselle syövälle.