Sisarussuhteet teini-iässä - Äitiyden Ihme
 

Sisarussuhteet teini-iässä

Teini-ikä vaikuttaa siihen, miten nuori suhtautuu ympäristöönsä, itseensä ja muihin, eivätkä sisarussuhteet ole poikkeus sääntöön. Tänään kerromme, miten teini-ikä näkyy sisarusten välisissä suhteissa.
Sisarussuhteet teini-iässä
Patricia Alfonso Molina

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Patricia Alfonso Molina.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Teini-ikä on ihmisen elämässä monin tavoin haastava vaihe, joka on täynnä suuria muutoksia. Muiden ihmissuhteiden tavoin myös sisarussuhteet joutuvat tässä vaiheessa koetukselle. On tavallista, että teini-iässä perhe jää taka-alalle ja ystävät muuttuvat nuoren tärkeimmäksi viiteryhmäksi.

Tämä voi näkyä myös sisarussuhteiden huononemisena. Veljet ja sisaret, jotka olivat aikaisemmin nuoren parhaita ystäviä, näyttäytyvätkin yhtäkkiä etäisinä ja jopa ärsyttävinä.

Torjunnasta huolimatta välit sisaruksiin vaikuttavat suuresti teini-ikäisen elämään. Sisaret ja veljet ovat ihmisiä, joiden kanssa kasvamme. Olemme tunteneet heidät vuosia, ja monissa perheissä vanhemmat sisarukset auttavat nuorempien lasten kasvattamisessa.

On tavallista, että vanhemmat muistuttavat lapsiaan yhä uudelleen siitä, että sisarusten tulisi olla toistensa parhaita ystäviä, sillä he ovat läsnä toistensa elämässä pysyvästi ja ehdottomasti.

“En usko, että syntymän sattuma tekee ihmisistä sisaria ja veljiä. Se tekee heistä sisaruksia, antaa heille yhteisen syntyperän. Sisaruus ja veljeys on asia, jonka eteen ihmisten täytyy tehdä töitä.”

– Maya Angelou

Sisarussuhteet teini-iässä

Alla listatus asiat vaikuttavat lasten sisarussuhteisiin teini-iässä.

 • Lapsen persoonallisuus edistää tai estää hyvien suhteiden rakentumista sisaruksiin.
 • Ikäero sisarusten välillä. Mitä suurempi tämä on, sitä vähemmän jaettuja kokemuksia sisaruksilla on, ja sitä heikompi voi olla sidekin.
 • Kasvatus ja kohtelu (subjektiivinen kokemus tai ei), jonka lapset saavat vanhemmiltaan. Jos teini kokee, että sisarukset ovat olleet vanhempien suosikkeja, hän saattaa tuntea kaunaa. Tämä voi tarkoittaa, että sisarussuhdetta vaivaa kilpailu.
 • Molemminpuolinen kiinnostus hyvän suhteen luomiseen. Mitä enemmän jaettuja kiinnostuksen kohteita ja harrastuksia sisaruksilla on, sitä suuremmat ovat mahdollisuudet voimakkaan siteen rakentumisesta heidän välilleen.
Sisarussuhteet teini-iässä

Teini-ikä ja ihmisen aivojen kehitys

“Murrosikä on samanlainen asia kuin rappeuttava sairaus.”

– Salvador Martinez, Alicanten neurologisen instituutin johtaja

Tässä vaiheessa ihmisen kehitystä voidaan havaita ilmiö nimeltä synapsien karsinta. Noin 12-20-vuotiaan ihmisen aivot ovat voimakkaan kehityksen vaiheessa.

Tämä prosessi sisältää kognitiivisten kykyjen ja itsesäätelyn hioutumisen, ja se vaatii teiniltä oppimista henkilökohtaisen kokemuksen kautta.

Kyseisen kehitysvaiheen aikana aivot käyvät läpi morfologisia ja toiminnallisia muutoksia – tämä tapahtuu neuronien tuhoutumisen, synnyn ja uudelleen järjestäytymisen kautta.

Identiteetin etsintä

Aivojen uudelleen muotoutuminen ei ole ainoa muutos, jonka teini joutuu kohtaamaan. Lisänä ovat seuraavat suuret asiat:

 • Hormonaaliset ja fyysiset muutokset
 • Sosiaalisen kontekstin vaikutus
 • Merkityksen ja identiteetin etsintä
 • Altistuminen uusille sosiaalisille tilanteille, jotka nuoren tulee ratkaista itsenäisesti

Kaikkien näiden asioiden vuoksi nuorella on tunne-elämän muutoksia, joita on joskus vaikea ymmärtää ja hallita. Myös teinin ympärillä olevat kokevat hänen muutoksensa haasteellisina. Tuloksena on etääntymistä teinin ja hänen perheensä välillä, myös sisarusten suhteen.

Ennen niin suosittu leikkikaveri, sisko tai veli, onkin nyt äkillisesti stressin, vihan, kiusaamisen tai välinpitämättömyyden aiheuttaja. Tämä saa sisaruksen (yleensä nuoremman) kärsimään lempikaverinsa poissaolosta – tuloksena on usein surua ja melankoliaa.

Hyvän sisarussuhteen edistäminen

Paras menettely hyvän suhteen edistämiseksi sisarusten välillä on aloittaa jo syntymän jälkeen. Tämä tarkoittaa, että vanhempien kannattaisi pyrkiä demokraattiseen ja kunnioittavaan vanhemmuuden tyyliin, jossa ei kohdella toista sisarusta eri tavalla kuin toista. Vanhempien kannattaisi sallia sisarusten osallistua heitä itseään koskevien päätösten tekemiseen.

Tältä pohjalta voidaan sitten noudattaa seuraavia neuvoja teini-iässä:

 • Rohkaise teiniä viettämään aikaa nuorempien sisarusten kanssa. Kunhan tämä ei vaikuta negatiivisesti hänen omiin aktiviteetteihinsa, teini voi viedä sisaruksensa harrastuksiin tai hoitaa heitä, kun vanhemmat ovat poissa.
 • Auta teiniä näkemään, mitä hän sisaruksilleen merkitsee. Ennen kaikkea vältä sitä, että sisarukset näkevät toisensa kilpailijoina – rohkaise heitä siteen parantamiseen.
 • Muistuta teiniä, että pienet muutokset pikkuveljen tai -sisaren kohtelussa voivat parantaa näiden kahden välistä suhdetta.
Sisarussuhteet teini-iässä

Älä tee vertailuja sisarusten välillä. On äärimmäisen tärkeää, että vanhemmat eivät kohtele ketään lapsistaan paremmin kuin toista.

 • Opeta lapsillesi, miten ratkaistaan ongelmia. Ole reagoiva heidän tarpeidensa suhteen ja kunnioita heidän päätöksiään, mutta aseta rajat aina tarvittaessa.
 • Selitä sisaruksille, mitä teini-ikä tarkoittaa – se on siirtymä lapsuudesta aikuisuuteen, ja vaiheeseen sisältyy monia muutoksia.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.