Simputuksen vaarat nuorten keskuudessa - Äitiyden Ihme
 

Simputuksen vaarat nuorten keskuudessa

Simputuksen vaarat nuorten keskuudessa
María Matilde

Kirjoittanut ja tarkastanut pedagogi María Matilde.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Simputuksella tarkoitetaan sopimattomana ja tuomittavana pidettyä toimintaa, jossa henkilö käyttää valtaa toista ihmistä kohtaan alistamalla tätä. Virallisesti kyse on armeijan sisällä tapahtuvasta kiusaamisesta, jossa ylempiarvoiset pyrkivät alistamaan alempiarvoisia sotilaita, mutta simputusta vastaavaa käytöstä voi tapahtua myös koulussa tai muuten nuorten keskuudessa.

Tarve hyväksynnälle

Simputus on ryhmäilmiö, eräänlainen jäseneksi ottamisen rituaali, jota usein ilmenee esimerkiksi yläkoulun tai lukion alussa. Se on yleistä myös muilla koulutustasoilla, armeijassa sekä veljes- ja sisarkunnissa. Tällaisen jäseneksi vihkimisrituaalin pääasiallinen tavoite on se, että jäseneksi haluava niin sanotusti maksaa oppirahansa. Tähän rituaaliin kuuluu erilaisia testejä, jotka ovat muut ryhmän jäsenet suunnitelleet. Jäseneksi haluava voidaan esimerkiksi laittaa epämukaviin fyysisiin testeihin, kuten vaikka alasti kävelyyn julkisella paikalla, kylmään suihkuun talvella tai tulla lyödyksi muiden nuorten toimesta.

Yleensä nuori haluaa tuntea itsensä hyväksytyksi muiden nuorten osalta, ja hän haluaa tehdä mitä vain saadakseen tunnustusta ja ryhmään kuuluvuuden tunnetta. Mitä suurempi tarve nuorella on muiden hyväksynnälle, sitä enemmän hän on valmis vastaanottamaan muiden nuorten antamaa simputusta. Näin on vaikka, simputus menisi yli ja sillä olisi vakavia seurauksia, niin fyysisiä kuin psyykkisiäkin.

Simputuksen vaarat nuorten keskuudessa

Myös alkoholin nauttiminen kuuluu moneen simputukseen ja jäseneksi ottamisen rituaaliin. Tämä on tekijä, joka voi aiheuttaa suuren vaaran: kun simputukseen liittyy alkoholi, on se entistä vaarallisempaa, oli sen tarkoitus olla kuinka viatonta tahansa. Tämä johtuu siitä, että nauttiessaan alkoholia vastuuttomasti, ihminen menettää ymmärrystään vaarojen ja riskien suhteen.

Kuinka välttää simputuksen vaarat?

Simputuksen vaarojen välttämiseksi voidaan kehittää seuraavanlaisia toimia:

  • Workshoppeja tai luentoja yhdessä elämisen tärkeydestä, suvaitsevaisuudesta ja molemminpuolisesta kunnioituksesta. On tärkeää korostaa simputuksen vaaroja väkivaltaisuutena ja väärinkäytöksinä, joilla on vakavia fyysisiä ja psyykkisiä seurauksia. Tämä pätee niihin henkilöihin, jotka joutuvat loukatuksi sekä heihin, jotka ovat vastuussa simputuksesta. Jälkimmäiset voivat kärsiä myös psyykkisistä sekä lainopillisista seurauksista.
  • Sellaisten kanavien vakiinnuttaminen, jotka tarjoavat apua, tietoa sekä tuomitsevat simputuksen. Näihin tahoihin simputuksen kohteeksi joutuvat tai he, jotka ovat todistaneet tällaista toimintaa, voivat olla yhteydessä sekä ilmiantaa simputustapaukset. Tällä alalla on olemassa erilaisia yhdistyksiä, kuten hazingprevention.org, jonka tavoitteena on tuhota simputus sekä muunlaiset jäseneksi vihkiytymisen julmat riitit.
Simputuksen vaarat nuorten keskuudessa

Nuoren tulisi saada tuntea itsensä tervetulleeksi

Kuten aiemmin mainitsimme, sekä vanhempien että opettajien tulisi kehittää toimia, jotka saavat nuoret tietoisiksi simputuksen vaaroista. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää olla empatiakykyinen ja osata asettua toisen asemaan.

  • Simputuksen sijaan uuden ryhmän jäsenen olo tulisi tehdä tervetulleeksi sekä hyväksi, missä tahansa sosiaalisessa kontekstissa.
  • Uuden jäsenen aloittamisrituaalin tulisi merkitä uuden vaiheen alkua: porttia uusiin sosiaalisiin, työhön tai urheiluun liittyvin sekä vapaa-ajan mahdollisuuksiin.
  • Nuoren tulee miettiä ennen kuin tekee mitään. Jotta simputuksen vaarat olisivat vältettävissä, meidän pitää opettaa nuoria ajattelemaan ennen kuin laittavat uudet ideansa käytäntöön. Heille tulisi opettaa ajatus siitä, kuinka jokaista tulisi kohdella, kuten itseä haluaisi muiden kohtelevan.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.