8 virhettä, jotka tulee välttää lahjakkaiden lasten kanssa
 

8 virhettä, joita tulee välttää lahjakkaiden lasten kanssa

Tänään haluamme puhua virheistä, joita tulee välttää erittäin lahjakkaiden lasten kanssa. Yksi virhe on kohdella heitä kuin aikuisia.
8 virhettä, joita tulee välttää lahjakkaiden lasten kanssa
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 08 lokakuuta, 2022

Lahjakkaiden lasten tunnistaminen erittäin vaikea. Usein heitä pidetään lapsina, joilla on tarkkaavuuden häiriöitä tai jotka eivät pidä opiskelusta. Tämä merkitsee täydellistä epäonnistumista näiden lasten koulutuksessa, sillä heillä vain on erilaiset koulutukselliset tarpeet kuin muilla lapsilla. Nämä tilanteet jätetään edelleen huomiotta, eikä niihin tarjota ratkaisuja. Tässä artikkelissa kerromme 8 virheestä, joita tulee välttää lahjakkaiden lasten kanssa.

Lahjakas lapsi ikävystyy koulussa eikä ole motivoitunut, jos hänen tarpeitaan ei täytetä. Tämä johtaa epäonnistumiseen ja näin siihen, että lapsi leimataan laiskaksi tai epämotivoituneeksi tai hänellä katsotaan olevan oppimisvaikeuksia. On tärkeää tehdä oikea arvio ja tunnistaa tällaiset lapset varhaisesta iästä lähtien, jotta heille voidaan tarjota heidän kykyjensä mukaista koulutusta. Kotona taas on tärkeää sovittaa vanhemmuustyyli lapsen koulutuksellisiin tarpeisiin ja olla tekemättä virheitä, jotka voivat olla haitaksi lapselle.

Miksi lahjakkaat lapset suoriutuvat yleensä heikosti koulussa?

Hyvin kyvykkäiden lasten ajatellaan usein suoriutuvan loistavasti koulussa, mutta tämä ei pidä täysin paikkaansa. Valtaosa heistä suoriutuu kyllä erinomaisesti aineissa, joista he pitävät, mutta heille tylsissä, epäkiinnostavissa tai liian helpoissa aineissa suoriutuminen laskee. Usein he perehtyvät lähes pakonomaisella innolla heitä kiinnostaviin aiheisiin, kuten dinosauruksiin, eläimiin, matematiikkaan tai aurinkokuntaan. Katsotaanpa selityksiä tähän:

  • Lahjakkaiden lasten oppimistahti on erilainen kuin ikätovereilla. Tästä syystä muiden lasten tahdin noudattaminen saa heidät ikävystymään, menettämään motivaationsa ja turhautumaan. He eivät monesti ole mukana siinä, mistä luokassa keskustellaan.
  • Perinteisessä opetuksessa käytetyt menetelmät ovat yleensä toistuvaa ja peräkkäistä tiedonkäsittelyä. Hyvin lahjakkailla lapsilla tiedonkäsittely on yleensä visuospatiaalisempaa. Heidän on koettava ja keksittävä asioita itse oppiessaan. Koulu taas taas lapset omaksumaan tietoa niin, että kokeen jälkeen he unohtavat sen.
  • Yksi syy siihen, miksi lahjakkaat lapset saattavat alisuoriutua, on se, että he onnistuvat saamaan erittäin hyviä arvosanoja pienin ponnisteluin, etenkin peruskoulun ensimmäisinä vuosina. Ongelmia syntyy mentäessä lukioon, jossa tämä asenne ei enää riitäkään, ja siksi heidän suoriutuminen heikkenee.
Teinipoika, jolla on tylsää koulussa.
Hyvin lahjakkaat lapset kyllästyvät ja turhautuvat helposti, kun koulussa käsitellyt aiheet eivät kiinnosta heitä. Tästä syystä heidän koulumenestyksensä monissa tapauksissa heikkenee.

Yleisiä virheitä lahjakkaiden lasten kanssa

Lahjakkaiden lasten tarpeista on huolehdittava ja heitä on ymmärrettävä heidän ansaitsemallaan tavalla. Meidän on osattava käsitellä heidän tilannettaan ja oltava tekemättä virheitä, jotka voivat olla heille haitaksi. Niitä voivat olla seuraavat:

1. Heidän ei anneta olla sellaisia kuin he ovat

Monet vanhemmat yrittävät saada lahjakkaista lapsista muiden kaltaisia, jotta nämä eivät tulisi kiusatuiksi siksi, etteivät sovi joukkoon. He pyytävät lapsia käyttäytymään toisella tavalla ja matkimaan muiden kiinnostuksenkohteita tai toimintatapoja.

2. Liiallinen vaativuus tai ylisuojelevaisuus

Lapsen lahjakkuus voi saada vanhemmat olemaan erittäin vaativaisia tämän kouluarvosanojen suhteen. Lisäksi lasta monissa tapauksissa ylisuojellaan, mikä on hänelle haitaksi.

3. Vääränlainen ympäristö kykyjen kehittämiseen

Tällaisilla lapsilla on suuret älylliset tarpeet. He vaativat tietoa, ja jos tätä ei tyydytetä, he tylsistyvät ja turhautuvat. Tästä syystä heille tulisi tarjota heidän mielenkiinnon kohteitaan ja heille mieluista toimintaa käsitteleviä kirjoja, jotta he voivat lisätä tietämystään. Tällaisten lasten tulee saada paljon ajateltavaa ollakseen motivoituneita ja tyytyväisiä. Perheen rooli lahjakkaiden lasten kasvatuksessa on erittäin tärkeä, jotta nämä voivat kehittyä kunnolla.

4. Virheitä lahjakkaiden lasten kanssa: uskomus siitä, että he tietävät kaiken

Vaikka lahjakkaat lapset oppivat erittäin nopeasti, tämä ei tarkoita, että he tietäisivät kaiken. He tarvitsevat ihmisiä ohjaamaan heidän oppimistaan ja vastaamaan heidän kysymyksiinsä maailmasta tai opittavasta aiheesta.

Vanhempi yrittää puhua teini-ikäiselle pojalleen.
Se, että lahjakkaita lapsia kohdellaan aivan kuin he olisivat aikuisia tai heiltä vaaditaan liikaa, on heille haitaksi. Korkeasta älykkyysosamäärästään huolimatta he ovat tunnetasolla kuin ikätoverinsa.

5. Heitä kohdellaan kuin aikuisia

Ei pidä unohtaa, että vaikka lahjakkailla lapsilla on korkeampi älykkyysosamäärä kuin muilla ikäisillään lapsilla, heidän kapasiteettinsa tunnetasolla on samanlainen kuin muilla. Lahjakkaat lapset ovat ehkä nopeita ja tehokkaita ajattelussaan, mutta he opettelevat edelleen hallitsemaan tunteitaan. He eivät ole aikuisia, eikä heitä pidä kohdella sellaisina.

6. Heitä ei kuunnella eikä heidän kanssaan keskustella

Lahjakkaat lapset eivät tiedä kaikkea. Siksi heitä tulee kuunnella ja heille tulee selittää, että he ovat erilaisia kuin muut lapset, mutta tämä ei tee heistä sen parempia tai huonompia kuin muutkaan.

7. Asioiden katsotaan olevan heille helpompia kykyjensä vuoksi

Lahjakkuus ei ole helppoa, vaan itse asiassa melko monimutkaista. Lisäksi haasteita on paljon. Siksi sellaisia lauseita kuin “jos minulla olisi sinun kykysi, olisin paras” tulisi välttää.

8. Heille toistellaan jatkuvasti, kuinka älykkäitä he ovat

Jos vanhemmat toistelevat jatkuvasti, kuinka hyviä heidän lahjakkaat lapsensa ovat, ja jatkuvasti leimaavat heitä heidän suurten kykyjensä tai taitojensa perusteella, se ruokkii lasten ylpeyttä ja vanhempien omaa egoa. Tämä voi johtaa narsistisen häiriön syntyyn lapsessa, jolloin hän uskoo olevansa muiden yläpuolella.

Lahjakkaat lapset ovat vain lapsia

Ei pidä unohtaa, että lahjakkaat lapset ovat vain lapsia. On totta, että heillä on erilaiset kyvyt ja taidot kuin ikätovereillaan, mutta tämä ei tee heistä pieniä aikuisia. On tärkeää täyttää heidän tarpeensa ja älylliset vaatimuksensa sekä kotona että koulussa, jotta he edistyvät eivätkä turhaudu. Tällä tavalla heidän koulumenestystään voidaan parantaa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.