5 aktiviteettia tunteiden ilmaisemiseksi nuoruudessa
 

5 aktiviteettia tunteiden ilmaisemiseksi nuoruudessa

Nuoret tarvitsevat aktiviteetteja avuksi oppiakseen ilmaisemaan tunteitaan kunnolla, ja aikuisten tulisi olla heidän roolimallejaan.
5 aktiviteettia tunteiden ilmaisemiseksi nuoruudessa
María José Roldán

Kirjoittanut ja tarkastanut kasvatuspsykologi María José Roldán.

Viimeisin päivitys: 03 elokuuta, 2023

Tunteita tulisi ilmaista jo pienestä pitäen, mutta teini-iässä siitä tulee entistä tärkeämpää. Tästä syystä esittelemme viisi aktiviteettia tunteiden ilmaisemiseksi nuoruudessa.

Tunneilmaisu nuoruudessa

Tunneilmaisulla on suuri merkitys teini-iässä. Jos sitä ei tehdä oikein, voi ilmetä vakavia tunne-elämän ongelmia sekä tässä iässä että myöhemmin. Tunneäly on perustavanlaatuinen asia jokaisen ihmisen elämässä mielenterveyden ja suoriutumisen parantamiseksi niin henkilökohtaisesti, koulussa kuin työssäkin.

Tunneilmaisu ja tunneäly ymmärretään kyvyksi tunnistaa, ymmärtää sekä hallita omia ja muiden ihmisten tunteita. Tätä tulisi voida soveltaa kaikilla elämänalueilla.

Miksi joillakin nuorilla on vaikeaa?

Ei ole uutta, että teini-ikäisten voi olla vaikea ilmaista tunteitaan asianmukaisesti. Siksi heille on tärkeää opettaa, että tunteet eivät ole hyviä tai huonoja.

Nuorten tulee tietää, että heidän ei tarvitse tuomita tunteitaan, ainoastaan panna ne merkille ja tuntea ne. Vain tällä tavoin he kykenevät myöhemmin tunnistamaan ne, ei hyviksi tai pahoiksi, vaan miellyttäviksi tai epämukaviksi. Eräät aktiviteetit auttavat nuoria pohtimaan omia tunteitaan ja kehittämään tunneälyään.

Teini-ikäinen tyttö itkee.
Joskus nuoret ajattelevat, että tunne, joka saa heidät tuntemaan olonsa huonoksi, on negatiivinen, ja yrittävät siksi tukahduttaa sen, vaikka he eivät ymmärtäisi sitä.

Aktiviteetteja tunteiden ilmaisemiseksi nuoruudessa

Tunnekasvatuksen tulisi olla pakollinen aine joka koulussa. Nyt näin ei ole, mutta on tosiasia, että tunneälykkäät oppilaat voivat paremmin ja heillä on enemmän luonteenlujuutta. Tämä auttaa heitä jopa kehittämään resilienssiä.

Seuraavia aktiviteetteja voidaan käyttää lasten tai oppilaiden kanssa, jotta he oppivat parantamaan tunneilmaisuaan ja löytämään vastaukset omista tunteistaan.

1. Päiväkirjan pitäminen

Päiväkirjan pitäminen on ihanteellinen aktiviteetti teini-ikäisille, jotka tykkäävät kirjoittamisesta. Näin he voivat kirjoittaa muistiin kokemuksiaan ja nähdä objektiivisesti, mitä heille on tapahtunut ja mitä tunteita se on heissä herättänyt . Se on keino purkaa tunteita.

2. Aikalisän ottaminen kireissä tilanteissa

Koska nuoret ovat tunteiltaan epävakaita, on normaalia, että vanhempana koet heidän olevan vaikeasti tulkittavia. Sinun onkin opittava huomaamaan, milloin he ovat räjähdyksen partaalla. Tällä tavoin, ennen kuin se tapahtuu, he voivat ottaa tilanteessa “aikalisän”.

Aikalisä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi vetäytyä riitatilanteesta, sulkea silmänsä ja hengittää syvään, kirjoittaa ylös tunteitaan, käydä kävelyllä tai yksinkertaisesti vain itkeä hetken. Myöhemmin heidän on mietittävä, miten he ratkaisevat tilanteen.

3. Kirjeen kirjoittaminen

Kun teinillä on konflikti toisen henkilön kanssa, kirjeen kirjoittaminen on loistava työkalu. Se voi olla symbolinen kirje, jolla pyritään rauhoittamaan omaa mieltä konfliktitilanteessa, tai se voi olla kirje, joka annetaan tuolle tärkeälle henkilölle. Jos toinen osapuoli ei ole elossa tai läsnä, kirjeen kirjoittaminen on keino löytää yhteys ja työstää henkilön aiheuttamia tunteita.

Teini-ikäinen tyttö kirjoittaa päiväkirjaa.
Kirjoittaminen on hyvä tapa parantaa tunneilmaisua nuoruudessa. Nuoret voivat esimerkiksi kirjoittaa kirjeen ilmaistakseen tunteitaan symbolisella tavalla tai toiselle henkilölle.

4. Esitä kysymyksiä ja vastauksia tunnesanastoa käyttäen

On tärkeää, että nuoret oppivat pukemaan sanoiksi ja nimeämään tunteitaan. Heidän tulee tunnistaa tunne, jonka tietty kokemus heissä aiheuttaa, ja sitten kyetä kuvailemaan sen aiheuttamia tuntemuksia ja pääsemään käsiksi sen juurisyyhyn helpommin. Näin he voivat paremmin käsitellä erilaisia tilanteita ja etsiä ratkaisuja.

5. Muuta kritiikki rakentaviksi sanoiksi

On tärkeää opettaa nuoria muuttamaan kritiikki rakentaviksi sanoiksi. Tällä tavoin he eivät ota asioita liikaa itseensä. Tätä varten heidän on opittava vastaamaan seuraaviin kysymyksiin saadessaan kritiikkiä: Mitä voin oppia näistä sanoista? Kuinka nämä sanat voivat auttaa minua parantamaan?

Kuinka olla hyvä roolimalli tunteiden ilmaisussa

Vanhempien on tietysti tärkeää olla hyviä roolimalleja tunteiden ilmaisussa. Vain tällä tavalla nuoret oppivat hallitsemaan niitä hyvin. Jos olet henkilö, joka huutaa tai tukahduttaa tunteitaan, mitä luulet lastesi oppivan? Sinun onkin näytettävä heille mallia siitä, mitä haluat heidän elämässä oppivan.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • J. Siegel, D.,  y Berástegui Rubio, J., M. (2014) Tormenta cerebral: El poder y el propósito del cerebro adolescente. Editorial: ALBA

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.