Vauvan älykkyyden kehittäminen raskausaikana - Äitiyden Ihme
 

Vauvan älykkyyden kehittäminen raskausaikana

Vauvan älykkyyden kehittäminen raskausaikana
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Tutkimukset osoittavat, että sikiön stimuloinnin ja vauvan älykkyyden, motoristen taitojen sekä kielellisten ja sosiaalisten taitojen välillä on yhteys. Tämä siis tarkoittaa, että vauvan älykkyyden kehittäminen ja taitojen edistäminen on mahdollista jo raskausaikana.

Joissain aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa on keskitytty musiikin hyödyntämiseen raskauden aikana. Onkin yhä yleisempää, että vanhemmat soittavat kehittyvälle sikiölle musiikkia kuulokkeiden kautta. Syntymättömän lapsen kanssa kommunikoinnin ja tämä kehityksen välillä vallitsee siis todellinen ja vahva yhteys. Monet tutkijat vahvistavat, että musiikin soittaminen sikiölle kasvattaa vauvan oppimiskykyä ja nopeuttaa vauvan älyllistä kehitystä tämän synnyttyä.

Sama asia on havaittu myös niiden vauvojen keskuudessa, joille on luettu raskausaikana. Kun sikiön kuuloaisti on kehittynyt, voi syntymättömälle lapselle lukeminen auttaa nopeuttamaan tämä kielellistä kehitystä.

Muita älykkyyttä edistäviä toimia, jotka auttavat vauvaa oppimaan kohdussa, ovat esimerkiksi erilaisia toimintoja kuvaavan sanaston opettaminen. Vanhempi voi siis sanoa jonkin sanan kovalla äänellä ja selkeästi, suorittaen samalla sanan tarkoittamaa toimintoa. Tämä auttaa vauvaa luomaan yhteyden sanan ja toiminnan välillä, mikä tehostaa lapsen oppista tämän synnyttyä.

Monet vauvat ovat osoittaneet tunnistavansa syntymänsä jälkeen ääniä ja musiikkia, joita he ovat kuulleet kohdussa kehittyessään. Samoin lapsi tottuu jo vatsassa kasvaessaan äidin sydämen sykkeeseen, ja kun äiti myöhemmin haluaa rauhoittaa vauvaa, hän ottaa tämän rinnalleen, jolloin tämä kuulee tutun rentouttavan sykkeen.

Vauvan älykkyyden kehittäminen raskausaikana

Vauvan älykkyyden kehittäminen raskausaikana stimuloinnin avulla

Raskaudenaikainen stimulointi on tekniikka, josta on tullut hyvin suosittu. Sikiö altistetaan monenlaisille ärsykkeille kohdussa ollessaan. Kun vauva oppii tunnistamaan ärsykkeet, hän oppii reagoimaan niistä jokaiseen. 

Tämä jatkuva altistuminen ärsykkeille stimuloi vauvan keskushermostoa ja auttaa kehittämään vauvan älykkyyttä raskauden aikana.

Vauvat, joita stimuloidaan raskausaikana, kehittävät paremmat näkö- ja kuulokyvyn sekä motoriset ja kielelliset taidot. Tällaisilla vauvoilla on myös suurempi itseluottamus, ovat valppaampia ja tyytyväisempiä, kuin vauvat, joita ei ole stimuloitu raskausaikana.

Musiikki ja äänet, joita on käytetty stimuloimaan vauvan älykkyyttä raskauden aikana, rauhoittavat yleensä vauvaa syntymän jälkeen. Tutkimukset osoittavat, että raskaudenaikaisella stimuloinnilla on positiivisia vaikutuksia vauvan oppimiskykyyn hänen synnyttyä. Tämä hyöty vaikuttaa koko lapsuuden ajan.

On myös todistettu, että raskausaikana stimuloidut vauvat pystyvät käsittelemään stressiä paremmin, mikä osottaisi sen, että tällaisilla vauvoilla on kehittyneempi keskushermosto. Äidin silitellessä vatsaa, hän luo vauvalle rentoutuneen ja levollisuuden tunteen, mikä on mieluisaa sekä äidille että lapselle, mikä myös helpottaa ahdistuneisuutta sekä vahvistaa äidin ja vauvan välistä yhteyttä.

“Universumissa on monia ihmeitä, mutta luomakunnan mestariteos on äidin sydän.”

– Ernest Bersot

Äidin tunteet välittyvät kohdussa kasvavalle vauvalle

Mikä on paras aika stimuloida vauvaa raskausaikana?

Paras aika stimuloida vauvaa on raskauden kolmas kuukausi. Vaikka sikiön kuuloaisti on kehittynyt vasta viidennellä kuulla, voit stimuloida vauvaa koskettelemalla sekä käyttämällä valoa ja värähtelyä. Ota mukaan musiikki ja laulut viidentenä kuukautena.

Myös sinun tunteesi vaikuttavat vauvaan. Kun äiti tietää, miten rentoutua, se auttaa myös vauvaa tekemään samoin vähentäen vauvan stressiä sekä kehittäen lapsen aivoja. Tapa, jolla vanhemmat ovat yhteydessä kohdussa olevaan sikiöön, voi vaikuttaa lapseen pysyvästi, sillä vauva tuntee olonsa rakastetuksi ja sitä myötä luottavaiseksi.

On tärkeää, että stimulointia harjoitetaan järjestelmällisesti. Näin vauva oppii järjestämään saamaansa tietoa aivoissa helpommin. On siis vanhempien vastuulla vauvan stimulointi ja se, etteivät he stimuloi vauvaa liikaa, jotta se ei aiheuta vauvalle stressiä, sillä vauva ei vielä pysty käsittelemään suuria määriä tietoa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Parra, A. C. (2003). Programa de estimulación prenatal del quinto al noveno mes de gestación: desarrollo de la capacidad cerebral y de la inteligencia promoviendo el aprendizaje de los bebés en el útero (Bachelor’s thesis). https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/14257
  • Flores Revelo, K. E. (2012). Guía de estimulación intrauterina basada en el método Tomatis para desarrollar la inteligencia intra e interpersonal del bebé durante los primeros seis meses de vida (Bachelor’s thesis). https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3430

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.