Sikiön kasvun hidastuma - Äitiyden Ihme
 

Sikiön kasvun hidastuma

Sikiön kasvun hidastuma on tila, jossa sikiö ei jostain syystä kasva ja kehity normaalia vauhtia. Tässä artikkelissa kerromme, mistä kasvun hidastuminen voi johtua ja miten odottava äiti voi omilla toimillaan ehkäistä ongelman syntyä.
Sikiön kasvun hidastuma

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 25 kesäkuuta, 2021

Raskausaika on monella tapaa ihana ja unohtumaton ajanjakso monen naisen elämässä, mutta siihen liittyy myös monia huolia ja riskejä. Yksi mahdollisista raskauden aikaisista komplikaatioista on sikiön kasvun hidastuma, mikä tarkoittaa – kuten nimestä voi päätellä – tilaa, jossa sikiön kohdunsisäinen kasvu hidastuu erinäisistä syistä johtuen. Vaikka kyseessä onkin kohtalaisen harvinainen ongelma, sen olemassaolo on hyvä tiedostaa.

Mikä on sikiön kasvun hidastuma?

Sikiön kasvun hidastuma on tila, jossa sikiö ei kehity standardien mukaisesti. Suomessa syntyvistä lapsista noin kolme sadasta syntyy pienipainoisena. Heistä kolmasosa on pienikokoisia perimästä johtuen, mutta lopuilla kasvun hidastumisen johtuu äidistä tai istukasta. Tavallisin syy sikiön kasvun hidastumaan on ravinnon puute.

Kasvuhäiriöinen sikiö on altis akuutille ja krooniselle hapenpuutteelle, mikä lisää sikiön vaurioitumisen tai kuoleman riskiä. Kasvun hidastuminen voi myös olla merkki sikiön rakenteellisesta tai toiminnallisesta poikkeavuudesta. Jos sikiön kasvu on hidastunut huomattavasti, vaatii tilanne jatkotutkimuksia ja seurantaa erikoissairaanhoidossa.

Sikiön kasvun hidastuman tyyppejä

Sikiön kasvun hidastuminen voi olla symmetristä tai epäsymmetristä, ja luokittelu perustuu poikkeaman aiheuttajiin. Symmetrisessä hidastumassa sekä sikiön pää että vartalo ovat normaalia pienemmät. Tämä kasvuhäiriötyyppi liittyy usein tiettyihin kromosomipoikkeavuuksiin.

Sikiön kasvun hidastuma

Epäsymmetrisessä kasvuhäiriössä sikiön pää on tavallisesti normaalin kokoinen sikiön pyrkiessä turvaamaan aivojensa kasvun, mutta vartalon ympärysmitta ja raajat ovat normaalia pienemmät. Tämä tyyppi liittyy usein äidin pre-eklempsiaan eli raskauden aikaiseen verenpaineen nousuun, jolloin istukan verenvirtaus vähenee.

Mistä sikiön kasvun hidastuma johtuu?

Sikiön kasvun hidastuma voi johtua erinäisistä syistä, joista yleisin on ravinnonpuute. Tärkein äidistä tai istukasta johtuva syy sen sijaan on kohdun ja istukan huono verenkierto, jonka voivat aiheuttaa useat tekijät. Yleisimmät sikiöperäiset syyt ovat synnynnäiset epämuodostumat, kromosomipoikkeavuudet ja monisikiöraskaudet.

Ympäristötekijät

Asiantuntijat uskovat, että korkealla merenpinnan yläpuolella elävät naiset synnyttävät todennäköisemmin pieniä lapsia. Tämä saattaa johtua siitä, että ilman happipitoisuus laskee korkeammalle noustessa. Samankaltaisia ongelmia on havaittu odottavilla äideillä, jotka asuvat kaupungeissa, joissa on paljon saasteita.

Sikiön kasvun hidastuma on tila, jossa sikiö ei jostain syystä kehity standardien mukaisesti.

Haitalliset tavat

Sikiön kasvua heikentävät odottavan äidin tupakointi, runsas alkoholinkäyttö sekä tiettyjen lääkkeiden käyttäminen. Tällaiset huonot tavat voivat aiheuttaa hyvin vakavia ongelmia lapselle sekä ennen syntymää että syntymän jälkeen. Myös äidin puutteellinen ravinnonsaanti ja yksipuolinen ruokavalio hidastavat sikiön kasvua.

Sairaudet

Tärkein äidistä tai istukasta johtuva syy sikiön kasvun hidastumiseen on kohdun ja istukan huono verenkierto. Ongelman voi aiheuttaa istukan kehityshäiriö, istukan huono kiinnittyminen, raskauden aikainen pre-eklampsia tai äidin sairaus, kuten vaikea diabetes, krooninen verenpainetauti, tai kollageenisairaus. Myös heikko ravinnon imeytyminen suolistosairauden vuoksi voi hidastaa sikiön kasvua.

Myyt syyt

Sikiön kasvun hidastumista voivat aiheuttaa myös kromosomihäiriöt kuten Downin syndrooma ja Turnerin syndrooma. Aiheuttajana voi olla myös sikiön synnynnäinen epämuodostuma, kohdun tulehdustila tai jopa monisikiöinen raskaus.

Miten sikiön kasvun hidastuma havaitaan?

Raskauden aikana sikiön kehitystä seurataan äitiysneuvolassa tarkkailemalla äidin painonnousua ja kohdun kasvua. Äitiysneuvolan perustutkimuksiin kuuluu symfyysi-fundus- eli sf-mittaus, jonka tarkoituksena on mitata sikiön kasvua mittaamalla välimatkaa häpyliitoksen yläreunasta kohdunpohjaan. Jos sikiön kasvun epäillään hidastuneen, kehitystä voidaan seurata tarkemmin kaikututkimuksella.

Sikiön kasvun hidastuma

Miten sikiön kasvun hidastumaa hoidetaan?

Jos sikiön kasvun todetaan hidastuneen, odottavan äidin on tärkeä huolehtia monipuolisesta ravitsemuksesta ja riittävästä levosta. Runsasta liikuntaa ei suositella. Jos nainen on tupakoinut tai käyttänyt päihteitä raskauden aikana, nämä tavat täytyy luonnollisesti lopettaa.

Suurimmassa osassa tapauksia pienikokoisena syntyneiden lasten tila kohenee nopeasti syntymän jälkeen, mutta kaikki riippuu luonnollisesti sikiön kasvun hidastumiseen vaikuttavista syistä. Kunnostaan riippuen vauva saattaa joutua viettämään aikaa sairaalassa ja keskoskaapissa syntymänsä jälkeen.

Miten sikiön kasvun hidastumaa voidaan ehkäistä?

Kaikissa tapauksissa sikiön kasvun hidastumista ei pystytä ehkäisemään, mutta äiti voi pienentää komplikaatioiden riskiä huolehtimalla terveellisestä ja monipuolisesta ravitsemuksesta ja välttämällä tupakointia ja päihteiden käyttöä.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.