Kannattaako raskaus yli 35-vuotiaana? - Äitiyden Ihme
 

Kannattaako raskaus yli 35-vuotiaana?

Kannattaako raskaus yli 35-vuotiaana?

Viimeisin päivitys: 31 toukokuuta, 2021

Äidiksi tulo kolmenkympin puolivälin jälkeen tai nelikymppisenä on yhä tavallisempaa. Raskaus yli 35-vuotiaana yhdistetään usein raskauden tai synnytyksen aikaisiin riskeihin, joskin tutkimukset osoittavat, ettei kaikki tämän ikäisenä lasten saamiseen liittyvä ole negatiivista.

Kannattaako raskaus yli 35-vuotiaana?

Lääketieteessä vakiintunut käsite on, että biologisesta näkökulmasta ihanneikä raskaudelle on alle 25 vuotta. Monessa maassa keskimääräinen äidiksi tulemisen ikä on kuitenkin nykyään huomattavasti korkeampi. Noin 10 % odottavista äideistä arvioidaan olevan vähintään 35-vuotiaita.

Yli 35-vuotiaana äidiksi tulemiseen liittyy kohonnut raskaudenaikaisten komplikaatioiden riski. Esimerkiksi keskenmenon ja lapsen kromosomipoikkeavuuksien riski kasvaa. Lääketieteelliset tilastot osoittavat, että 30% yli 35-vuotiaana raskaaksi tulevista naisista kärsii jostain raskausajan komplikaatiosta.

Yleisimpiä ongelmia ovat raskausajan diabetes, kohdun verenvuoto ja verenpainetauti – joista viimeinen on myös yleisin ennenaikaisen synnytyksen syy. Joka kymmenes yli 35-vuotiaiden äitien synnytys käynnistyy liian aikaisin. Onneksi kaikki mainitut riskit ovat kuitenkin mitattavissa ja kontrolloitavissa lääkärin tuella.

Mitä riskejä raskaus yli 35-vuotiaana tuo mukanaan?

Korkea verenpaine

Arvioidaan, että noin 10 %:lla raskaana olevista naisista on korkeaa verenpainetta jossakin vaiheessa odotusta. Riski kasvaa, kun nainen on 35-40-vuotias.

Kannattaako raskaus yli 35-vuotiaana?

Ennenaikainen synnytys

Arvioidaan, että 9 % raskauksista yli 40-vuotiailla naisilla päättyy ennenaikaiseen synnytykseen. Tämä johtuu pääasiassa kohdun huonommasta kyvystä kantaa sikiötä.

Kromosomipoikkeamat

Toinen riski liittyen raskauteen vanhemmalla iällä ovat synnynnäiset epämuodostumat. Kun naisen keho ikääntyy, munasolut alkavat menettää kykyään jakautua, mikä voi aiheuttaa geneettisiä ongelmia.

Tavallisin geneettinen muutos vauvalla äidin vanhemmasta iästä johtuen on Downin syndrooma. Tähän häiriöön kuuluvat henkinen vammaisuus, sydänongelmat sekä eräät muut terveysongelmat.

Raskausajan diabetes

Tämä on vakava sairaus, joka on tavallinen yleisesti ottaen raskaana olevilla. Mahdollisuus kärsiä siitä on kuitenkin kaksinkertainen naisilla, jotka ovat yli 38-vuotiaita. Kyseinen diabestes johtuu raskauteen liittyvistä muutoksista, jotka vähentävät insuliinin tehokkuutta ja lisäävät verensokeria.

Muut ongelmat

Raskaaksi vanhemmalla iällä tulevilla naisilla voi ilmetä monia muitakin ongelmia, kuten etinen istukka, keskenmeno, pre-eklampsia, edeema, alhainen syntymäpaino ja monisikiöraskaus. On kuitenkin tärkeää muistaa, että useimmiten vanhemman synnyttäjänkin raskaudella on onnellinen loppu. Tämä johtuu lääketieteen edistymisestä sekä hyvästä hoidosta. Kannattaa kysyä asiasta lääkäriltä jo ennen kuin yrität tulla raskaaksi kypsemmällä iällä, jotta prosessi olisi mahdollisimman mutkaton.

Vanhemmalla iällä äidiksi tulemisen hyödyt

Kannattaako raskaus yli 35-vuotiaana?

Kaikki yli 35-vuotiaana lasten saamiseen liittyvä ei ole negatiivista. Vaikka raskaus tässä vaiheessa elämää tuokin omat riskinsä, yleensä raskaus pystytään kantamaan normaalisti loppuun asti, ja äidin ikään liittyy myös hyötyjä:

  • Journal of American Geriatrics Society -lehdessä julkaistu tutkimus paljastaa, että äidiksi tuleminen 35 ikävuoden jälkeen parantaa naisen älyllisiä kykyjä. Tutkimuksessa todettiin myös, että ensimmäisen raskauden yli 35-vuotiaana kokeneet naiset saivat parempia tuloksia tarkkaavaisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja verbaalisia kykyjä mittaavissa kokeissa.
  • Jotkut naiset tekevät tietoisen päätöksen lykätä lasten hankintaa, ja näissä tapauksissa naisen terveys on yleensä hyvä ja ruokavalio tasapainoinen, minkä lisäksi hän harrastaa liikuntaa. Kaikki nämä tekijät ovat hyvin tärkeitä, jotta raskaus olisi terve.
  • Eräs vuonna 2014 tehty tutkimus todistaa, että 33-vuotiaana ensimmäisen lapsensa saaneet naiset saattavat elää pidempään kuin ennen tätä ikää synnyttäneet naiset. Bostonin yliopistossa tehty tutkimus sen sijaan osoitti, että 35-vuotiaana ensimmäistä kertaa synnyttävät naiset elävät kaksi kertaa todennäköisemmin 95-vuotiaiksi tai jopa vanhemmiksi, kuin naiset, joiden viimeinen lapsi syntyi naisen ollessa alle 30-vuotias.
  • Taloudellinen turva on monelle naiselle todella tärkeä. Naiset tietävät, kuinka saavuttaa itsenäisyys tällä elämän osa-alueella, ja he taistelevat tasa-arvon puolesta myös kotona, jotta kodin rakentamisen ja ylläpitämisen vastuut jaettaisiin yhdessä miehen kanssa. Naisten etsimä sosioekonominen tasapaino saavutetaan yleensä noin 34-vuotiaana, mikä tekee tästä iästä ajan, jolloin nainen alkaa usein harkita äidiksi tulemisen mahdollisuutta.
  • Raskaus yli 35-vuotiaana on yleensä suunniteltu ja erittäin toivottu. Tämän vuoksi vauvasta pidetään todennäköisesti erittäin hyvää huolta ja häntä rakastetaaan suuresti.
  • Tunnetasolla ja psykologisesti pariskunnat ovat yleensä vakaampia tässä vaiheessa elämää.
  • Vanhemmat, jotka haluavat lapsen myöhemmällä iällä, välttävät pohdinnat siitä, että monia asioita jäi kokematta ennen raskautta.
  • Asiantuntijoiden mukaan yli 35-vuotias nainen ymmärtää paremmin omaa kehoaan, joten hän pystyy pitämään itsestään parempaa huolta. Hän saattaa kiinnittää enemmän huomiota esimerkiksi ravintoon ja fyysiseen kuntoonsa.

Lasten hankinnasta kolmenkympin puolenvälin jälkeen on siis myös monia hyötyjä. Se, millä on eniten väliä, on vanhempien realistisuus äidin ja isän rooleja pohdittaessa. Näin voidaan helpommin muodostaa onnellisia perheitä, sillä pari on valmis näkemään vaivaa omistaakseen aikaa lapselleen.

Kysymykseen, kannattaako raskaus yli 35-vuotiaana, ei ole yksiselitteistä vastausta. Tiivistäen sanottakoon, että raskaus voi olla vaarallisempi, sillä riski komplikaatioista on suurempi. Tasapainoinen ruokavalio, kohtuullinen liikunta sekä muut terveelliset tavat ovat kuitenkin todella suureksi avuksi. Jos asia askarruttaa itseäsi, keskustele aiheesta luotetun asiantuntijan kanssa.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.