Äidiksi yli 35-vuotiaana - hyödyt ja riskit - Äitiyden Ihme
 

Äidiksi yli 35-vuotiaana - hyödyt ja riskit

Äidiksi yli 35-vuotiaana - hyödyt ja riskit
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Useimmat ihmiset yhdistävät ajatuksen äidiksi yli 35-vuotiaana tulemisesta raskauden tai synnytyksen aikaisiin riskeihin. Viimeaikaiset tutkimukset kuitenkin osoittavat, ettei kaikki tämän ikäisenä lasten saamiseen liittyvä ole negatiivista.

Journal of American Geriatrics Society -lehdessä julkaistu tutkimus paljastaa, että äidiksi tuleminen 35 ikävuoden jälkeen parantaa naisen älyllisiä kykyjä. Tutkimuksessa todettiin myös, että ensimmäisen raskauden yli 35-vuotiaana kokeneet naiset saivat parempia tuloksia tarkkaavaisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja verbaalisia kykyjä mittaavissa kokeissa.

Äitiys nykymaailmassa

Nämä ovat taatusti hyviä uutisia monille tämän päivän naisille, jotka elävät yhteiskunnassa, jossa panostetaan usein uralla etenemiseen, eikä omistauduta perhe-elämälle, mikä johtaa siihen, että yhä useampi nainen tulee äidiksi myöhemmällä iällä.

Lääketieteessä vakiintunut käsite on, että biologisesta näkökulmasta ihanneikä raskaudelle on alle 25 vuotta. Monessa maassa keskimääräinen äidiksi tulemisen ikä on kuitenkin nykyään huomattavasti korkeampi.

Esimerkiksi Espanjassa ensisynnyttäjien keskimääräinen ikä on 32,2 vuotta. On olemassa myös merkittävä määrä naisia, jotka saavat ensimmäisen lapsensa yli 35-vuotiaana.

Onko äidiksi yli 35-vuotiaana tulemisessa etuja?

Onko äidiksi yli 35-vuotiaana tulemisessa etuja?

Yllä mainittu tutkimus ei ole ainoa, joka korostaa myöhemmällä iällä äidiksi tulemisen etuja. On olemassa myös muita tutkimuksia, joissa todetaan äidiksi yli 35-vuotiaana tulemisesta olevan monia hyötyjä.

Eräs vuonna 2014 tehty tutkimus todistaa, että 33-vuotiaana ensimmäisen lapsensa saaneet naiset saattavat elää pidempään kuin ennen tätä ikää synnyttäneet naiset.

Bostonin yliopistossa tehty tutkimus sen sijaan osoitti, että 35-vuotiaana ensimmäistä kertaa synnyttävät naiset elävät kaksi kertaa todennäköisemmin 95-vuotiaiksi tai jopa vanhemmiksi, kuin naiset, joiden viimeinen lapsi syntyi naisen ollessa alle 30-vuotias.

Etelä-Kalifornian yliopiston tutkijaryhmän toteuttamassa 830 naisen vastauksiin pohjautuvassa tutkimuksessa löydettiin positiivinen suhde yli 35-vuotiaana äidiksi tulemisen ja mentaalisten kykyjen välillä.

Tutkimuksen mukaan tämä liittyy kehon raskauden aikana tuottamiin hormoneihin, joilla on positiivinen vaikutus aivojen kemiaan. Kysely osoittaa, että mitä iäkkäämpi nainen on, sitä pidempään nämä muutokset vaikuttavat aivoihin, mikä edistää kognitiivisten toimintojen parantumista.

Onko olemassa ihanteellista ikää tulla äidiksi?

Tänä päivänä taloudellinen turva on monelle naiselle todella tärkeä. Naiset tietävät, kuinka saavuttaa itsenäisyys tällä elämän osa-alueella, ja he taistelevat tasa-arvon puolesta myös kotona, jotta kodin rakentamisen ja ylläpitämisen vastuut jaettaisiin yhdessä miehen kanssa.

Naisten etsimä sosioekonominen tasapaino saavutetaan yleensä noin 34-vuotiaana, mikä tekee tästä iästä ajan, jolloin nainen alkaa usein harkita äidiksi tulemisen mahdollisuutta. Tässä iässä naisen biologinen kello ei kuitenkaan enää ole tarkka, ja äidiksi tulemisen todennäköisyys pienenee ajan kuluessa.

Onko olemassa ihanteellista ikää tulla äidiksi?

Yli 35-vuotiaana äidiksi tulemisen riskit

Yli 35-vuotiaana äidiksi tulemiseen liittyy kohonnut raskaudenaikaisten komplikaatioiden riski. Esimerkiksi keskenmenon ja lapsen kromosomipoikkeavuuksien riski kasvaa.

Lääketieteelliset tilastot osoittavat, että 30% yli 35-vuotiaana raskaaksi tulevista naisista kärsii jostain raskausajan komplikaatiosta. Yleisimpiä ongelmia ovat raskausajan diabetes, kohdun verenvuoto ja verenpainetauti – joista viimeinen on myös yleisin ennenaikaisen synnytyksen syy. Joka kymmenes yli 35-vuotiaiden äitien synnytys käynnistyy liian aikaisin.

Onneksi kaikki mainitut riskit ovat kuitenkin mitattavissa ja kontrolloitavissa lääkärin tuella.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.