Palapelien psykologiset hyödyt lapsille - Äitiyden Ihme
 

Palapelien psykologiset hyödyt lapsille

Palapelit ovat erinomainen työkalu kognitiivisten kykyjen kehittämiseen. Tässä artikkelissa kerromme, millaisia psykologisia hyötyjä palapeleistä on lapsille.
Palapelien psykologiset hyödyt lapsille
Ana Couñago

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Ana Couñago.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Kaikki maailman lapset pitävät leikkimisestä, kasvoivatpa he missä tahansa maassa ja kulttuurissa. Monet pelit ja leikit paitsi viihdyttävät, myös opettavat ja kehittävät lapsen mieltä ja fysiikkaa. Tänään kerromme, millaisia ovat palapelien psykologiset hyödyt, ja miksi lapsi kannattaa tutustuttaa palapeleihin jo nuorella iällä.

“Leikki on aivojen suosikkitapa oppia.”

– Diane Ackerman

Leikin tärkeys lapsille

Leikkiminen tukee lapsen kognitiivista, fyysistä, sosiaalista ja emotionaalista hyvinvointia aivan pienestä pitäen. Asiantuntijoiden mukaan leikkiminen on erittäin tärkeää lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille. Muutamia syitä tähän ovat seuraavat:

  • Leikkiminen auttaa aivoja kehittymään tasapainoisiksi ja terveiksi.
  • Leikkiminen antaa mahdollisuuden muiden ihmisten ja ympäristön kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen.
  • Leikkiminen opettaa perustavanlaatuisia taitoja ja kykyjä.
  • Leikkiminen parantaa perheenjäsenten välisiä suhteita vanhempien ja lasten leikkiessä yhdessä.
  • Leikkiminen edistää arvojen ja sosiaalisten normien oppimista.
palapelien psykologiset hyödyt

Kaikki yllä esitetyt syyt osoittavat, miksi lapsen leikille on tärkeä varata tilaa ja aikaa. Leikkiminen on itse asiassa välttämättömyys, jotta lapsi kasvaa onnelliseksi ja terveeksi.

“Lapset tarvitsevat vapautta ja aikaa leikkiä. Leikkiminen ei ole luksusta, vaan välttämättömyys.”

– Kay Renfield Jamieson

Palapelien psykologiset hyödyt lapsille

Jo pieni lapsi voi alkaa leikkiä yksinkertaisilla muutaman palan palapeleillä. Palapelien käsittelystä on paitsi alla esitettyjä psykologisia hyötyjä, tällainen leikki myös kehittää lapsen koordinaatiokykyä ja hienomotorisia taitoja. Tämän lisäksi lapsen täytyy myös työstää erilaisia kognitiivisia kykyjä pystyäkseen kokoamaan palapelin.

Kehittää keskittymiskykyä ja muistia

Palapelit kehittävät lapsen keskittymiskykyä ja muistia. Tämä johtuu siitä, että lapsen täytyy keskittyä mallikuvaan, painaa se mieleensä ja rakentaa vastaava kuva pienistä paloista.

Lapsi tarkkailee ja tutkii ympäröivää maailmaa kerätessään ja järjestellessään informaatiota. Samalla hän harjoittaa ja kehittää keskittymiskykyään ja muistiaan, jotka ovat tärkeitä kykyjä jokaiselle meistä.

Kehittää loogista ajattelukykyä

Palapelit kehittävät omalta osaltaan lapsen loogista ajattelukykyä ja kekseliäisyyttä. Lapsi oppii analysoimaan asioita ja ratkaisemaan ongelmia. Palapelien ratkaiseminen vaatii suunnittelua, järkeilyä ja asioiden selvittämistä, jotka ovat kaikki tärkeitä kykyjä esimerkiksi matematiikkaa opiskeltaessa ja teknologiaan tutustuttaessa.

Stimuloi visuaalista ja avaruudellista hahmotuskykyä

Palapelit stimuloivat avaruudellista hahmotuskykyä, joten lapsi oppii ymmärtämään geometrisia muotoja ja kuvioita sekä niiden toistuvuutta ja suhdetta.

palapelien psykologiset hyödyt

Vahvistaa itsetuntoa

Palapelin rakentamiseen liittyy monimutkaisen haasteen selvittäminen. Lapsi tuntee ylpeyttä onnistuttuaan rakentamaan lukuisista palasista koostuvan palapelin ja oppii samalla kykenevänsä saavuttamaan itselleen asettamiaan tavoitteita. Tämä puolestaan vahvistaa lapsen itsetuntoa.

Opettaa sietämään turhautumista

Jo mainittujen psykologisten hyötyjen lisäksi palapelit opettavat pitkäjänteisyyttä ja turhautumisen tunteiden sietämistä. Palapelin rakentamisen aikana lapsi kohtaa haasteita, jotka hänen täytyy selvittää kärsivällisesti. Näin lapsi myös oppii ajattelemaan ennen tekoja.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Antunes, C. (2004). Juegos para estimular las inteligencias múltiples (Vol. 5). Narcea Ediciones.
  • Oxfam Intermon. (s.f). ¡A jugar! Juegos con valores para niños y niñas: la importancia del juego en el desarrollo infantil y propuestas de juegos.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.