Taekwondo ja sen hyödyt lapselle - Äitiyden Ihme - Lapset
 

Taekwondo ja sen hyödyt lapselle

Taekwondo ja sen hyödyt lapselle
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2018

Tämän päivän artikkelissa kerromme taekwondon sosiaalisista, fyysisistä ja psykologisista hyödyistä. Taekwondo vaatii pitkäjänteisyyttä ja opettaa perusarvoja sekä tuo mukanaan monia muitakin hyötyjä.

Tämä korealainen kamppailulaji ei vastoin yleistä uskomusta perustu väkivaltaan tai yllytä aggressiivisuuteen. Lajin harjoittaminen ei vaadi suurta voimaa. Taekwondo kehittää kehon fyysistä kapasiteettia muiden urheilulajien tavoin.

Taekwondo on lajina hyvin tekninen ja kehittää siten lapsen kehonhallintaa. Laji tarjoaa täysipainoisen harjoittelukokemuksen, jolla on arvoa niin sosiaalisesti kuin psykologisestikin.

Mikä on taekwondo?

Taekwondo on tuhat vuotta vanha korealainen kamppailulaji. Se tunnetaan erilaisista tekniikoistaan, joissa hyödynnetään käsiä, jalkoja, kyynärpäitä, nyrkkejä ja jopa polvia. Myös itsepuolustus on osa lajia.

Fyysisen ja teknisen puolensa lisäksi laji edustaa myös kokonaista filosofiaa, joka perustuu viiteen periaatteeseen, jotka ovat kohteliaisuus, rehellisyys, uutteruus, itsehillintä ja lannistumaton henki.

Taekwondo on yksi tunnetuimmista ja laajimmalle levinneistä kamppailulajeista. Lajia harrastaa arviolta 70 miljoonaa ihmistä lähes 200 maassa. Kaikki urheilulajit huomioiden taekwondo on maailman kymmenenneksi harrastetuin urheilulaji.

Taekwondo on nykyään myös olympialaji. Se esiteltiin näytöslajina Soulin olympialaisissa vuonna 1988, ja ensimmäiset olympiakamppailut käytiin vuoden 2000 Sydneyn olympialaisissa.

Taekwondon harrastamiseen tarvittavat välineet

Taekwondon harrastamiseen tarvitaan dobok, eli housuista ja takista koostuva harjoituspuku, sekä vyö, joka ilmaisee oppilaan tason.

Taekwondon hyödyt lapsille

Kamppailussa vaaditaan yleensä polypropyleenikäsineiden ja suojaavien kenkien käyttöä. Myös suu- ja kielisuojat ovat yleensä välttämättömät. Tämän lisäksi osallistujien tasosta riippuen voidaan käyttää kypärää sekä sääri- ja kyynärvarsisuojia.

Taekwondon hyödyt

Sen lisäksi, että taekwondosta on fyysisiä hyötyjä, se opettaa monia arvoja ja taitoja, jotka auttavat tasapainottamaan lapsen luonnetta. Tästä lajista voi kehkeytyä oppilaille elämäntapa. Taekwondo on työkalu, jolla tavoitellaan fyysistä ja henkistä tasapainoa.

Taekwondon kautta etsitään ihmisolemuksen oivallusta kaikissa sen merkityksissä. Lasten tapauksessa harrastus auttaa selviämään mutkikkaimmista elämänvaiheista ja auttaa kehittämään tärkeitä henkilökohtaisia arvoja ja terveellisiä tapoja, jotka seuraavat mukana koko elämän ajan.

Fyysiset hyödyt

  • Parantaa lihasvoimaa sekä sydän- ja verisuonielimistön kestävyyttä.
  • Lisää notkeutta, ketteryyttä ja joustavuutta.
  • Auttaa koordinaation ja tasapainon kehittämisessä.
  • Opettaa tietoisuutta omasta kehosta ja kehonhallintaa.
  • Tekniikkapainotteiset perusliikkeet valmistelevat lasta entistä vaikeampiin aktiviteetteihin.

Psykologiset ja sosiaaliset hyödyt

Taekwondo auttaa myös lapsen luonteen tasapainottamisessa. Energisistä lapsista tulee tietoisempia omasta kehostaan ja ympäristöstään.

Jopa kaikista ujoimmat ja sisäänpäinkääntyneimmät lapset saavat itsevarmuutta, parantavat itsetuntoaan ja oppivat aloitekykyä.

  • Parantaa keskittymiskykyä ja itsekuria.
  • Oman kehon täysi hallitseminen johtaa itsetunnon ja itsevarmuuden paranemiseen. Tämän lisäksi lapsi oppii olemaan tehokkaammassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.
  • Vaalii sellaisia tärkeitä arvoja, kuten rehellisyyttä, uskollisuutta, toverillisuutta, kunnioittamista ja nöyryyttä.
  • Taekwondo on tilaisuus vaalia kulttuurillista oppimista. Lajin kautta lapset pääsevät tutustumaan käytäntöihin, perinteisiin ja ajattelutapoihin, jotka poikkeavat niistä, joihin he ovat tottuneet. Lapsi oppii myös suvaitsevaisuutta ja solidaarisuutta.
Taekwondo ja sen hyödyt lapsille

Muutamia vinkkejä taekwondoon liittyen

Vaikka taekwondo kehitettiinkiin kamppailua varten, se ei ole lajina aggressiivinen. Tavanomainen taekwondon harjoittelu on itsepuolustusta, ei hyökkäämistä.

Lisäksi laji pyrkii tuomaan harrastajilleen rauhan ja suvaitsevaisuutta muiden hyötyjen muassa. Taekwondo on ihanteellinen väline lasten sammumattoman energian kanavoimiseen  – erityisesti, jos lapsi kärsii ADHD:n kaltaisesta häiriöstä.

Ihanteellinen ikä taekwondon aloittamiseen on noin 4 vuotta. Harjoittelu kannattaa aloittaa nuorena, sillä laji on hyvin tekninen. Kehittymistä ei tapahdu yhdessä päivässä, ja taekwondon perusteiden hallitseminen ja lajissa edistyminen vaatii paljon vaivannäköä, sinnikkyyttä ja itsekuria.

Tämän vuoksi vanhempien läsnäolo ja tuki on elintärkeää. Heidän on muistutettava lasta hänen arvoistaan, velvollisuuksistaan ja tehtävistään, rohkaistava häntä aikoina, jolloin hän ei usko edistyvänsä, ja ennen kaikkea tuettava häntä.

Tärkeintä on, että lapsi on tyytyväinen harrastukseensa ja ympäristöönsä, ja että hän kohdistaa intonsa ja ponnistelunsa päivittäisiin harjoituksiin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.