Kuinka tunnistaa lahjakkaat vauvat?
 

Kuinka tunnistaa lahjakkaat vauvat?

Jotkut vauvat oppivat helpommin ja kehittyvät nopeammin. Opi tunnistamaan lahjakkaat vauvat tämän artikkelin avulla.
Kuinka tunnistaa lahjakkaat vauvat?
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Noin kuuden vuoden ikään asti ei ole viisasta puhua lasten älykkyysosamäärästä (ÄO). Vaikka esikouluvaiheeseen mukautettuja testejä onkin olemassa, kognitiivinen kehitys on näinä vuosina huimaa ja tulokset voivat vaihdella, jos ne tehdään hyvin varhaisessa vaiheessa. On kuitenkin olemassa useita merkkejä, jotka voivat auttaa meitä tunnistamaan lahjakkaat vauvat.

Arvioiden mukaan lahjakkuudella on geneettinen osatekijä, joka ilmenee 40–80 %:ssa tapauksia, mutta myös ympäristön vaikutteilla on tärkeä rooli sen kehittymisessä.

Merkkejä korkeasta älykkyydestä tai oppimisen helppoudesta voidaan havaita lapsilla jo ensimmäisistä elinkuukausista lähtien. Jos epäilet, että vauvasi kuuluu tähän ryhmään, ota yhteyttä alan asiantuntijaan.

Miksi on tärkeää tunnistaa lahjakkaat vauvat?

Lahjakkailla vauvoilla on erityistarpeita, ei vain kognitiivisen stimulaation tasolla, vaan myös psykoaffektiivisella tasolla.

Vanhempien on tunnettava ja ymmärrettävä vauvaansa hyvin voidakseen mukauttaa vanhemmuus- ja kasvatustyylinsä hänen tarpeisiinsa. Näin he voivat tarjota lapselleen parhaat mahdollisuudet tämän kokonaisvaltaista kehitystä ajatellen sekä auttaa häntä hallitsemaan mahdollisia pelkoja tai vaikeuksia.

Lapsen lahjakkuuden tunnistaminen on oleellista tehtäessä päätöksiä hänen koulunkäynnistään, sillä on tärkeää, että hän ei ainoastaan hyödynnä koko potentiaaliaan, vaan on myös onnellinen.

Pääasiallisena tavoitteena ei ole ylistimuloida lasta tai yrittää nopeuttaa tai edistää väkisin hänen kehitystään. Kyse on yksinkertaisesti hänen tarpeidensa ymmärtämisestä ja täyttämisestä parhaalla mahdollisella tavalla, sillä ne voivat poiketa muiden samanikäisten lasten tarpeista.

Lahjakkaat lapset on tärkeä tunnistaa.

Kuinka tunnistaa lahjakkaat vauvat?

Meidän on korostettava, ettei ole olemassa mitään yksiselitteisiä merkkejä lapsen lahjakkuudesta. Jotkut merkit saattavat kuitenkin antaa vihiä siitä, että lapsi oppii, ymmärtää ja hankkii tiettyjä taitoja nopeammin kuin muut.

Ensimmäiset merkit lahjakkuudesta

Jotkut lahjakkuuden merkit näkyvät jo ensimmäisten elinkuukausien aikana. On esimerkiksi harvinaista, joskaan ei mahdotonta, nähdä vauvaa, jolla on keskittynyt ja valpas katse pian syntymän jälkeen.

Toisaalta tällaisten lasten sosiaalinen hymy ilmaantuu jo varhain, kun se yleensä näkyy ensimmäisen ja toisen elinkuukauden välillä.

Kehityksen virstanpylväät

Yksi tärkeimmistä lahjakkuuden merkeistä on se, että lapsi saavuttaa kehityksen virstanpylväät tavanomaista aiemmin. Esimerkiksi:

  • Hän voi ryömiä ennen kuuden kuukauden ikää ja kävellä ennen 11 kuukauden ikää. Jotkut jättävät ryömimisvaiheen väliin ja alkavat kävellä kahdeksan tai yhdeksän kuukauden iässä.
  • Jotkut lahjakkaat vauvat lausuvat sanoja jo kuuden tai kahdeksan kuukauden iässä. Toiset, vaikka he eivät alakaan puhua aikaisin, kehittävät kielitaidon nopeasti. Näillä vauvoilla on heti ensimmäisen ikävuoden jälkeen laaja sanavarasto ja kyky pitää yllä keskustelua. On myös tavallista, että he jättävät jokelteluvaiheen väliin.
  • Lahjakkaat vauvat voivat oppia hallitsemaan sulkijalihastaan nopeasti, joten he kykenevät ilmoittamaan vessahädästään ennen 10 kuukauden ikää.

Uteliaisuus ja motivaatio oppimiseen

Lahjakkaat vauvat ovat uteliaita, taipuvaisia tutkimaan ympäristöään ja erittäin motivoituneita oppimaan. Heille tällaiset puuhat ovat itsessään vahvistavia, eivätkä he tarvitse ylimääräistä kannustusta huoltajiltaan.

He ovat jo varhain kiinnostuneita kirjaimista ja numeroista, voivat oppia lukemaan ennen neljän vuoden ikää ja ovat innokkaita lukijoita.

Toimeliaisuus, energisyys ja stimulaation tarve

Jo alusta alkaen on helposti nähtävissä, että lahjakkaat vauvat tarvitsevat enemmän stimulaatiota. He pitävät mieluummin uusista esineistä ja ympäristöistä ja voivat olla ärtyisiä, jos he viettävät liian kauan samassa tilassa tai saman puuhan parissa. He siis kyllästyvät nopeasti.

Heillä voi myös olla vaikeuksia nukahtaa ja he nukkuvat vähemmän kuin muut ikäisensä lapset. He ovat yleensä erittäin toimeliaita ja energisiä vauvoja.

Hienomotorinen kehitys

Hienomotoristen taitojen kehittyminen on heillä nopeampaa, ja yhdeksän kuukauden iässä he osaavatkin jo helposti kääntää kirjan sivuja tai koota palapelejä.

Muita merkkejä, jotka auttavat meitä tunnistamaan lahjakkaat vauvat

Edellä mainittujen lisäksi on olemassa muitakin mahdollisia lahjakkuudesta kertovia merkkejä:

  • Heillä on aistiyliherkkyys. Toisin sanoen he ovat kovin herkkiä melulle, valolle, hajuille tai tekstuureille.
  • Heidän muistinsa on erinomainen ja he pystyvät tunnistamaan ja muistamaan ihmiset, esineet ja ympäristöt jo varhain.
  • He ovat herkkiä ja empaattisia lapsia. He voivat ilmaista kiinnostuksensa ja huolensa muita ihmisiä tai eläimiä kohtaan tilanteissa, joita muut lapset eivät huomaa.
Lahjakkaat vauvat kehittyvät nopeammin.

Lahjakkaat vauvat vaativat erityistä ymmärrystä

Koska ei ole mitään selvää tapaa tietää, onko vauvasi lahjakas, sinun on tärkeää pysyä tarkkaavaisena lapsesi kehityksen suhteen.

Lapsesi lahjakkuuden huomioiminen auttaa sinua ymmärtämään monia hänen asenteitaan ja käyttäytymistään ja reagoimaan herkemmin hänen vaatimuksiinsa.

Tarjoa hänelle monipuolista stimulaatiota, rohkaise hänen luonnollista uteliaisuuttaan oppia ja ennen kaikkea auta häntä hallitsemaan suurta herkkyyttään. Varsinkin hänen kasvaessaan.

Vaikka saatat havaita lapsellasi lahjakkuuteen viittaavia merkkejä, muista, että vain koulutettu ammattilainen voi selvittää, onko lapsesi lahjakas. Tästä syystä suhtaudu yllä oleviin merkkeihin varauksella ja hae neuvoa ajoissa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Secadas, F., & Pomar, C. (2003). Quién es superdotado. EduPsykhé: Revista de Psicología y Psicopedagogía, 2 (1), 3-26.
  • Sánchez, E. (2003): Los niños superdotados: Una aproximación a su realidad. Madrid: defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.