Mistä tietää, onko lapsi oikea- vai vasenkätinen? - Äitiyden Ihme
 

Mistä tietää, onko lapsi oikea- vai vasenkätinen?

Mistä tietää, onko lapsi oikea- vai vasenkätinen?
Elena Sanz Martín

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Elena Sanz Martín.

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 28 maaliskuuta, 2020

Vasenkätisyydellä tarkoitetaan sitä, että henkilö suorittaa tarkkuutta vaativat asiat mieluummin vasemmalla kuin oikealla kädellään. Maailman väestöstä 10-15 prosentin arvioidaan olevan vasenkätisiä, eli oikeakätiset ovat selvä enemmistö, mikä näkyy myös siinä, että monet asiat on suunniteltu nimenomaan oikeakätisiä ajatellen.

Vasenkätisyyttä on tutkittu paljon, mutta tutkijat eivät ole löytäneet selvää syytä siihen, miksi lapsesta kehittyy vasen- tai oikeakätinen. Perintötekijöillä kuitenkin arvellaan olevan osuutta asiaan. Jotkut uskovat kätisyyden liittyvän tavalla tai toisella hermorakenteen evoluutioon ja kehittymiseen.

Joidenkin tutkimusten ja uskomusten mukaan vasenkätiset ovat oikeakätisiä älykkäämpiä ja luovempia, mutta monissa tuoreissa tutkimuksissa tällaiset väittämät on kumottu. Vasenkätisiä on läpi historian yritetty muuttaa oikeakätiseksi, sillä vasenkätisyyttä pidettiin pitkään epänormaalina ominaisuutena. Tänä päivänä onneksi tiedetään, että asia ei näin ole, eikä kätisyydellä ole mitään tekemistä henkilön kykyjen ja taitojen kanssa.

Mistä sitten voidaan päätellä, onko lapsi oikea- vai vasenkätinen? On olemassa useita testejä, joiden avulla voidaan määrittää, kumpi on lapsen dominoiva käsi. Jo vauvan ollessa hyvin pieni vanhemmat voivat alkaa havaita tiettyjä kaavoja tämän toiminnassa, mutta tämä ei tarkoita, että lapsen kätisyydestä voitaisiin olla täysin varmoja vielä tässä vaiheessa.

Mistä tietää, onko lapsi oikea- vai vasenkätinen?

Lapsen dominoivaa kättä ei voida saada selville ennen 3-4 kuukauden ikää. Tässä vaiheessa lapsen voidaan huomata alkavan suosia toista kättään. Tämä ei kuitenkaan tapahdu välittömästi, sillä usein lapsi käy läpi vaiheen, jonka aikana hän käyttää molempia käsiään. Yleensä lapsen kätisyys pystytään määrittämään tämän saavuttaessa 6-7 kuukauden iän.

Kuinka tietää, onko lapsi oikea- vai vasenkätinen?

Lapsen kätisyyden arviointi

Lapsen kätisyyttä voidaan arvioida monenlaisilla menetelmillä, joista yksi on A. J. Harrisin kehittämä lateraalisen dominanssin testi. Sen mukaan tarkkailemalla lapsen käsiä, jalkoja, silmiä ja korvia voidaan määritellä, kumpi on hänen dominoiva kätensä. Testiä suorittavan on keskityttävä yksityiskohtiin ja tarkkailtava lapsen liikkeitä tarkkaan alla esitettyjen tapahtumien tai aktiviteettien aikana.

Tarkkaile lapsen käsiä, kun hän…

 • Käyttää vasaraa
 • Heittää palloa
 • Harjaa hampaitaan
 • Harjaa hiuksiaan
 • Leikkaa saksilla
 • Kirjoittaa
 • Käyttää veistä
 • Virittää kelloa tai lelua
 • Avaa oven ovenkahvaa käyttäen
 • Venyttää kuminauhaa

Tarkkaile lapsen jalkoja, kun hän…

 • Potkaisee jalkapalloa
 • Kiipeää portaita
 • Tekee piruetteja yhden jalan varassa
 • Seisoo yhdellä jalalla
 • Hyppii yhdellä jalalla
 • Lepuuttaa yhtä jalkaa tuolilla
 • Kirjoittaa kirjaimen jalkaa käyttäen
 • Menettää tasapainonsa (kumpaa jalkaa hän käyttää palauttaakseen tasapainonsa)

Tarkkaile, kumpaa silmää lapsi käyttää…

 • Ottaessaan kuvan kameralla
 • Katsellessaan kaukoputken, kaleidoskoopin tai muun putken läpi

Tarkkaile, kumpaa korvaa lapsi käyttää…

 • Puhelimessa puhumiseen
 • Painaessaan korvansa maata tai seinää vasten
Kuinka tietää, onko lapsi oikea- vai vasenkätinen?

Testin tulosten tulkitseminen

Pidä kirjaa siitä, kumpaa kättää ja jalkaa lapsi käyttää yllä kuvattujen toimintojen suorittamiseen. Kirjoita taulukkoon O-kirjain, jos lapsi käyttää vain oikeaa kättään tai jalkaansa tietyn tehtävän suorittamiseen – ja vaihtoehtoisesti V-kirjain, mikäli lapsi käyttää vain vasenta kättään tai jalkaansa.

Lapsi saattaa suorittaa tietyn toiminnon vaihtelevasti vasemmalla ja oikealla kädellä tai jalalla. Tällöin kirjaa ylös, kumpaa puolta lapsi käyttää useammin ja käytä tuloksen merkitsemiseen pientä o- tai v-kirjainta. Jos lapsi käyttää molempia puolia yhtä paljon, käytä M-kirjainta kuvaamaan molempikätisyyttä.

Mitä tulee visuaaliseen ja auditiiviseen dominanssiin, suorita prosessi vastaavalla tavalla. Kirjoita paperille O- tai V-kirjain, jos lapsi suorittaa kolme yritystä samalla korvalla tai silmällä. Jos hän käyttää samaa puolta vain kahdessa kolmesta testistä, kirjaa ylös pieni o- tai v-kirjain.

Jos testin tulos on O-O-O-O, lapsi on selvästi oikeakätinen, ja tuloksen ollessa V-V-V-V, selvästi vasenkätinen. O-O-o-O-tyyppinen tulos viittaa vahvistamattomaan oikeakätisyyteen.

Muita tapoja selvittää, onko lapsi oikea- vai vasenkätinen

 • Miten lapsi syö. Lapsen ollessa noin kolmen vuoden ikäinen voidaan alkaa tarkkailla, millä kädellä hän tarttuu ruokailuvälineisiin.
 • Miten lapsi avaa oven avaimella. Siitä, mihin suuntaan lapsi yrittää kääntää avainta, voidaan usein päätellä hänen kätisyytensä.
 • Miten lapsi avaa purkin kannen. Vasenkätinen lapsi yrittää kiertää kantta vasemmalle ja oikeakätinen oikealle.
 • Miten lapsi niistää. Lapsi käyttää yleensä dominoivaa kättään niistääkseen nenänsä.
 • Miten lapsi harrastaa urheilua. Lapsen kätisyyttä voidaan arvioida sen perusteella, kumpaa kättä ja jalkaa hän käyttää erilaisissa urheilulajeissa.

Lapsen kätisyyttä voi olla vaikea määrittää varmasti ennen esikoulun tai alakoulun alkamista. Pieni lapsi käy läpi monia prosesseja ja muutoksia, minkä vuoksi voi olla vaikea tietää, onko hän oikea- vai vasenkätinen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.