10 vasenkätisten lasten erikoisuutta - Äitiyden Ihme
 

10 vasenkätisten lasten erikoisuutta

10 vasenkätisten lasten erikoisuutta
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Kirjoittanut Gladys González

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Noin joka kymmenes ihminen on vasenkätinen, millä tarkoitetaan sitä, että henkilö suorittaa tarkkuutta vaativat asiat mieluummin vasemmalla kädellään. Vasenkätisiä on läpi historian yritetty muuttaa oikeakätiseksi, ja vielä 1960-luvulla opettaja saattoi Suomessakin oikaista lasta käyttämään oikeaan kättään. Tänä päivänä tiedetään, ettei vasenkätisyydessä ole mitään epänormaalia, mutta tästäkin huolimatta monet asiat on suunniteltu oikeakätisiä silmällä pitäen. Tässä artikkelissa annamme vanhemmille vinkkejä siihen, mitä vasenkätisen lapsen kanssa kannattaa ottaa huomioon, ja listaamme myös 10 vasenkätisten lasten ja aikuisten erikoisuutta.

Mistä vasenkätisyys johtuu?

Vasenkätisyydellä tarkoitetaan siis sitä, että henkilö on taipuvainen käyttämään vasenta kättään tarkkaa koordinaatiota vaativissa tehtävissä. Luokittelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, kummalla kädellä henkilö kirjoittaa. Vasenkätisyyttä on tutkittu paljon, mutta tutkijat eivät ole löytäneet selvää syytä siihen, miksi lapsesta kehittyy vasen- tai oikeakätinen. Perintötekijöillä kuitenkin arvellaan olevan osuutta asiaan. Jotkut uskovat kätisyyden liittyvän tavalla tai toisella hermorakenteen evoluutioon ja kehittymiseen.

10 vasenkätisten lasten erikoisuutta

Se kuitenkin on selvää, että kyseessä on neurologinen kysymys. Ihmisen aivot jakaantuvat oikeaan aivopuoliskoon, joka hallitsee kehon vasemman puolen liikkeitä, ja vasempaan puoliskoon, joka puolestaan hallitsee kehon oikean puolen liikkeitä. Perinteisesti on ajateltu, että vasenkätisillä oikea aivopuolisko on dominoiva, mutta uudemmat tutkimukset ovat paljastaneet, että tämä pätee tosiasiassa ainoastaan noin joka kolmanteen vasenkätiseen.

Huomioon otettavia asioita vasenkätisen lapsen kohdalla

Vasenkätisen lapsen kohdalla vanhempien tulee kiinnittää tavallista enemmän huomiota lapsen oppimiseen ja kehitykseen, sillä sekä koulussa että koulun ulkopuolella olosuhteet suosivat usein oikeakätisiä. Esimerkiksi koulussa opetettava käsiala on yleensä suunniteltu lähinnä oikeakätisiä varten ja monien laitteiden suunnittelussa ja esineiden sijoittelussa on ajateltu pääsääntöisesti oikeakätisiä. Oikeakätisten vanhempien on itsekin toisinaan vaikea hahmottaa, mitkä asiat ovat vasenkätiselle lapselle vaikeita.

Meidän ei tule missään nimessä hyväksyä vanhanaikaisia ajatuksia ja uskomuksia siitä, että kaikkien tulisi olla oikeakätisiä, vaan päinvastoin auttaa vasenkätisiä lapsiamme pärjäämään mahdollisimman hyvin oikeakätisille suunnitellussa maailmassamme. Lapsen ei tulisi koskaan joutua käymään läpi tilanteita ja tuntemuksia siitä, että häntä kohdellaan eri arvoisena vasenkätisyytensä vuoksi. On vanhempien tehdä rohkaista lasta ja sopeutua hänen tarpeisiinsa siten, että hän tuntee olonsa turvalliseksi ja vapaaksi käyttämään vasenta kättään.

10 vasenkätisten lasten erikoisuutta

10 vasenkätisten lasten erikoisuutta
 1. Maailman väestöstä 10-15 % arvioidaan olevan vasenkätisiä, ja tämä luku on pysynyt liki samana läpi historian.
 2. Vasenkätisillä henkilöillä sanotaan olevan etulyöntiasema tietyissä urheilulajeissa, kuten nyrkkeilyssä, jalkapallossa ja tenniksessä. Tutkimusten mukaan tämä johtuu siitä, että vasenkätisillä on parempi avaruudellinen hahmotuskyky.
 3. Vasenkätisyyttä esiintyy enemmän tytöillä kuin pojilla. Syytä tähän ei tiedetä.
 4. Vanhan uskomuksen mukaan vasenkätiset ovat oikeakätisiä luovempia, koska heillä luovuutta, inspiraatiota ja taiteellisia kykyjä hallitseva oikea aivopuolisko on dominoivampi. Kuitenkin – kuten jo yllä mainitsimme – tosiasiassa vain noin 30 % vasenkätisistä oikea aivopuolisko on dominoiva puolisko.
 5. On kirjattu lukemattomia tapauksia kaksosista, joista vähintään toinen syntyy vasenkätisenä. Joissakin tapauksissa molemmat kaksosista ovat vasenkätisiä.
 6. Suurimmassa osassa vasenkätisten lasten piirustuksia kuvattu henkilö katsoo oikealle.
 7. 80 % vasenkätisistä lapsista on vähintään yksi vasenkätinen lähisukulainen.
 8. Joidenkin tutkimusten mukaan vasenkätisillä esiintyy oikeakätisiä enemmän lukihäiriöitä ja änkytystä. Tämä johtuu todennäköisesti ainakin osittain siitä, että aikaisemmin vasenkätisiä lapsia on yritetty pakottaa käyttämään oikeaa kättä.
 9. Tutkijat ovat todenneet, että vasemman ja oikean aivopuoliskon yhteys on nopeampi vasenkätisillä henkilöillä, mikä tekee heistä nokkelia ja nopeaälyisiä.
 10. Journal of Nervous and Mental Disease -julkaisun teettämän tutkimuksen mukaan vasenkätisten lasten on hankalampi käsitellä ja prosessoida negatiivisia tunteita.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Asociación Norteamericana de Psicología y Cherry Norton. (2008). Zurdos: ¿Más inteligentes que los diestros o mas despistados y desmemoriados. Washington
 • Auzias, M., & del Río, P. (1990). Niños diestros, niños zurdos. Visor.
 • Gessen, V., & Gessen, M. M. (2003). El niño zurdo. Educere, 7(22), 298-300. https://www.redalyc.org/pdf/356/35602226.pdf
 • Gicherman, D y otros. (2009). El manejo del niño zurdo. Ediciones Universidad Central de Venezuela. Venezuela.
 • Medina, A. y García de Medina, M. (2010) Ser zurdo, una discapacidad para la educación técnica. En Arnaiz, P.; Hurtado, Ma.D. y Soto, F.J. (Coords.) 25 Años de Integración Escolar en España: Tecnología e Inclusión en el ámbito educativo, laboral y comunitario. Murcia: Consejería de Educación, Formación y Empleo. https://diversidad.murciaeduca.es/tecnoneet/2010/docs/amedina.pdf

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.