Miksi jotkut lapset ovat yritteliäämpiä kuin toiset? - Äitiyden Ihme
 

Miksi jotkut lapset ovat yritteliäämpiä kuin toiset?

Siinä missä jotkut lapset tekevät paljon töitä saavuttaakseen haluamansa, toiset luovuttavat helpommalla. Haluatko tietää, mistä tämä johtuu?
Miksi jotkut lapset ovat yritteliäämpiä kuin toiset?
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Oletko huomannut, että jotkut lapset ovat yritteliäämpiä kuin toiset? Vaikka perheen lapset olisi kasvatettu samoja kasvatusmenetelmiä käyttäen ja samanlaisia arvoja opettaen, yksi lapsista saattaa nähdä enemmän vaivaa haluamansa eteen kuin sisaruksensa. Jotkut lapset ovat myös hyvin itsenäisiä jo pienestä pitäen. Lapsi saattaa haluta tehdä asioita itse ja pyrkii itsenäisesti kohti päämääräänsä. Toiset lapset sen sijaan ovat hyvin riippuvaisia muista ja saattavat valita aina helpoimman tien. Jos tällainen lapsi epäonnistuu, hän ei välttämättä halua yrittää uudestaan.

Miksi jotkut lapset ovat yritteliäämpiä kuin toiset?

Psykologi Carol Dweck on työskennellyt vuosia lasten motivaatiota, sinnikkyyttä ja vaivannäköä koskevien asioiden parissa. Hänen mukaansa on olemassa kahdenlaista mielenlaatua ja asennetta mitä tulee vaivannäköön:

 • Pysyvä mielenlaatu: Lapsi on kapeakatseinen ja ajattelee omien kykyjensä ja taitojensa olevan riippuvaisia sisäsyntyisestä älykkyydestä, jota on mahdoton muuttaa. Lapsi ei usko olevansa hyvä tietyssä asiassa, koska on syntynyt sellaisena kuin on. Lapsi ei siis edes yritä muuttaa asioita.
 • Kasvava mielenlaatu: Lapsi ajattelee, että jos hän ei tiedä jotain asiaa, hän oppii sen tulevaisuudessa. Hän myös uskoo, että menestys riippuu omasta vaivannäöstä, sinnikkyydestä ja kovasta työstä.

Näitä asenteita voi kuvata esimerkin avulla. Opetellessaan kirjoittamaan ja epäonnistuessaan sanan kirjoittamisessa pari kertaa, lapsi, jolla on pysyvä mielenlaatu, saattaa ajatella, ettei hän kykene kirjoittamaan. Sen sijaan lapsi, joka uskoo vaivannäköön, jatkaa harjoittelemista niin kauan, että onnistuu siinä.

Jotkut lapset ovat yritteliäämpiä kuin toiset, sillä eri lapsilla on erilainen asenne työtä ja vaivannäköä kohtaan

Lapset, joilla on pysyvä mielenlaatu

 • Lapsi välttelee haasteita, koska hän ajattelee olevansa kykenemätön kohtaamaan niitä.
 • Lapsi ei usko saavansa haluamaansa näkemällä vaivaa.
 • Lapsi pitää tekemiään virheitä epäonnistumisina, eikä tämän vuoksi opi niistä.
 • Lapsi heittäytyy puolustuskannalle jopa saadessaan neuvoja tai rakentavaa kritiikkiä.

Lapset, joilla on kasvava mielenlaatu

 • Lapsi ajattelee, että vaivannäkö ja oppiminen kulkevat käsi kädessä. Näkemällä vaivaa hän pystyy parantamaan omia taitojaan.
 • Lapsi ottaa haasteet vastaan, sillä hän uskoo niiden olevan välttämättömiä. Hän siis mieluummin kohtaa haasteet kuin pakenee niitä ja näkee vaivaa vastatakseen niihin. Hän on sinnikäs lapsi.
 • Lapsi ajattelee virheiden olevan osa oppimisprosessia ja hän pystyy oppimaan virheistään.
 • Lapsi ottaa vastaan muiden antamat neuvot ja rakentavan palautteen, sillä niistä on hyötyä hänen oppimisprosessinsa kannalta.

Vanhempien kehut vaikuttavat

Miksi jotkut lapset ajattelevat saavuttavansa haluamansa näkemällä vaivaa, mutta toiset lapset eivät usko tähän? Dweckin mukaan asenne riippuu pitkälti siitä, miten vanhemmat, perheenjäsenet, ystävät ja muut ihmiset kehuvat lasta. Kehut voidaan jakaa kahteen tyyppiin:

 • Älykkyyden tai taitojen kehuminen: “Olet niin fiksu”, ”Onnistuit hyvin matematiikassa”, ”Olet hyvä kaikessa, mitä teet” ja niin edelleen.
 • Vaivannäön kehuminen: “Hyvä yritys, melkein onnistuit”, ”Pystyt siihen kyllä, kunhan vain yrität”, ”Onnistuit, koska näit asian eteen vaivaa” ja niin edelleen.

Dweck teki töitä erityisesti 1-8-vuotiaiden lasten parissa. Hänen mukaansa lapset, joita kehuttiin vaivannäöstä, olivat kiinnostuneita haasteista, kun taas lapset, joita kehuttiin älykkyydestä, eivät juurikaan välittäneet itsensä haastamisesta.

Kehuvatko vanhemmat lapsiaan eri tavoin huomaamattaan?

Jokaisen vanhemman on hyvä katsoa peiliin ja pohtia, kehuuko hän lapsiaan eri tavoin. Hänen on myös hyvä muistaa, että tehdyt virheet on aina on mahdollista korjata. Vanhempi voi aloittaa korvaamalla ”Anna olla, minä teen sen” -tyyppiset lausahdukset paremmilla vaihtoehdoilla, kuten “Sinun kannattaa yrittää” tai “Onnistuit, koska näit niin paljon vaivaa”. Vanhemman on hyvä tarkkailla, millaisia viestejä hän välittää lapselleen käyttämillään sanavalinnoilla. Lapsen on mahdollista muuttaa mielenlaatuaan, kun hän saa oikeanlaisia kehuja, jotka auttavat häntä muokkaamaan asennettaan vaivannäköä ja elämää kohtaan.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Dweck, C. (2012). Mindset: Changing the way you think to fulfil your potential. Hachette UK.
 • Yeager, D. S., & Dweck, C. S. (2012). Mindsets that promote resilience: When students believe that personal characteristics can be developed. Educational psychologist, 47(4), 302-314.
 • Dweck, C. (2017). Mindset: la actitud del éxito. EDITORIAL SIRIO SA.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.