Tärkeimmät lapselle opetettavat arvot - Äitiyden ihme
 

Tärkeimmät lapselle opetettavat arvot

Tärkeimmät lapselle opetettavat arvot
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 17 heinäkuuta, 2021

Sanotaan, että ensimmäiset viisi elinvuotta määrittävät suuren osan lapsen luonteenpiirteistä, ja tämän vuoksi vanhempien kannattaa alkaa opettaa lapselle arvoja jo tämän ollessa hyvin pieni. Tässä artikkelissa esittelemme mielestämme tärkeimmät lapselle opetettavat arvot.

Mitä arvot ovat?

Arvolla tarkoitetaan toivottua asiaa, käyttäytymistä tai päämäärää. Arvot ovat luonteeltaan käsitteellisiä ja ohjaavat yksilön tai ryhmän toimintaa. Ne voivat auttaa meitä valitsemaan kahdesta vaihtoehdosta parhaan ja käyttäytymään tietyllä tavalla. Arvoja voidaan määritellä ja luokitella monin eri tavoin, ja ne myös vaihtelevat kulttuureittain. Eettiset arvot ovat tärkeitä, koska ne liittyvät läheisesti ihmisten käyttäytymiseen ja minkä tahansa yhteisön sääntöihin ja määräyksiin.

Ihminen ei ole syntyessään hyvä eikä paha, mikä johtaa siihen johtopäätökseen, että vanhempien ja muiden aikuisten tulee auttaa lasta kehittämään käyttäytymistään ja opettaa, kuinka toimia, reagoida ja elää, ja mitä on ja ei ole hyväksyttyä tehdä. Arvoja onkin alettava opettaa lapselle jo tämän ollessa nuori, jotta hän samastuu niihin.

”Arvosi määrittävät, kuka todella olet. Todellinen identiteettisi on arvojesi summa.”

– Assegid Habtewold

Tärkeimmät lapselle opetettavat arvot

Tärkeimmät lapselle opetettavat arvot

 • Ystävällisyys. Tähän sisältyy muiden kohtelu kunnioittavalla ja avuliaalla tavalla ihmisten taustasta riippumatta.
 • Kunnioitus. Tämä tarkoittaa sitä, että toisia ei kohdella kaltoin fyysisesti tai verbaalisesti. Ihmisten arvo on otettava huomioon heidän kansallisuudestaan, kielestään tai kulttuuristaan riippumatta.
 • Kuuliaisuus. Tähän liittyy se, että lapselle opetetaan syy siihen, miksi hänen täytyy toimia pyydetyllä tavalla. Lapsen on tiedettävä ja ymmärrettävä, mitä häneltä odotetaan.
 • Suvaitsevaisuus. Ihmisten tulisi olla suvaitsevaisia toisten ajatuksia ja näkemyksiä kohtaan, vaikka ne eriäväisivätkin omista. Meidän on tärkeää hyväksyä erilaisuus ja monimuotoisuus.
 • Määrätietoisuus ja periksiantamattomuus. Lapsen on opittava olemaan johdonmukainen ja vankkumaton suorittaessaan tiettyä asiaa ja oltava luovuttamatta.
 • Rehellisyys. Tämä tarkoittaa rehellisenä pysymistä tilanteessa kuin tilanteessa, olipa kyse sitten julkisesta tai yksityisestä asiasta.
 • Vastuullisuus. Tällä tarkoitetaan luvattujen asioiden suorittamista ja vastuun kantamista niin itselle määrätyistä tehtävistä kuin omien tekojen ja päätösten seurauksistakin.

Kuinka lapselle kannattaa opettaa arvoja?

Tärkeimmät lapselle opetettavat arvot

Ole hyvä esimerkki

On todistettu, että lapset oppivat muiden esimerkistä. Vanhemmat eivät voi esimerkiksi vaatia lasta olemaan epäitsekäs, jos lapsi näkee toistuvasti vanhempien itsensä käyttäytyvän itsekkäästi tietyissä asioissa. Pieni lapsi ei vielä ymmärrä, mikä on oikein ja mikä väärin, ja jos vanhemmat haluavat lapsesta kasvavan vastuuntuntoisen, rehellisen ja ystävällisen aikuinen, heidän täytyy näyttää tälle oikeanlaista mallia. Vanhempien on myös keskusteltava lapsen kanssa ja oltava puheissaan johdonmukaisia.

Yksi hyvä tapa opettaa lapselle arvoja, on lukea hänelle tarinoita, joissa päähenkilö, jolla on positiivinen asenne, noudattaa hyviä arvoja. Lapsi toivon mukaan haluaa jäljitellä tällaista hyvää ja rakentavaa käytöstä.

Ole lapsen tukena

Arvojen opettaminen lapselle vaatii lapsen luottamuksen. Luottamuksen rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi vanhempien täytyy olla aina lapsen tukena ja myös tarjota tukeaan aktiivisesti. Näin lapsi kääntyy vanhempiensa puoleen ollessaan vaikean tilanteen edessä. Arvojen sisäistäminen vaatii jatkuvaa opettamista, sillä vain näin nuori lapsi alkaa noudattaa niitä jokapäiväisessä elämässään.

Lapselle arvojen opettamisen hyödyt

Arvojen opettamisesta on lapselle monia hyötyjä, joista muutamia tärkeimpiä ovat seuraavat:

 1. Edistää lapsen henkilökohtaista kasvua ja kehitystä.
 2. Tukee moraalin kehitystä ja ohjaa lasta kohti moraalisesti hyvää ja oikeaa toimintaa.
 3. Johtaa henkilökohtaiseen onnellisuuteen.
 4. Opettaa arvostamaan elämän tärkeimpiä asioita.
 5. Auttaa terveen itsetunnon kehityksessä.
 6. Lapsi oppii pikkuhiljaa asettamaan ja tavoittelemaan henkilökohtaisia tulevaisuuden tavoitteita.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.