6-vuotiaan ensimmäinen "murrosikä" - Äitiyden Ihme
 

6-vuotiaan ensimmäinen "murrosikä"

Ensimmäinen "murrosikä" ilmenee noin 6 vuoden ikäisillä lapsilla. Tähän vaiheeseen liittyy muutoksia lapsen käyttäytymisessä, jotka voivat huolestuttaa vanhempia. Jatka lukemista, sillä tänään kerromme lisää 6-vuotiaan ensimmäisesta murrosiästä.
6-vuotiaan ensimmäinen "murrosikä"
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Meistä jokainen tietää, että lapsemme käyvät läpi murrosiässä erilaisia kriisejä, joko yhden tai useamman. Nämä huomataan muutoksista lapsen käytöksessä. On kuitenkin osoitettu, että myös 6-vuotiailla lapsilla ilmenee niin kutsuttu “ensimmäinen murrosikä”.

Kuinka voimme sitten huomata tälläisen kriisin? Kun lapset ovat 6-vuotiaita, heidän käytöksessään näkyy yleensä muutoksia. Kotona esiintyvät riidat alkavat yleistyä, ja lopulta niistä voi tulla päivittäisiä tapahtumia.

Kun vanhempina kohtaamme tämän haasteen lapsen kehityksessä, kolme perusohjetta auttavat tilanteesta selviytymisessä: ole lasta kohtaan kärsivällinen ja rakastava, mutta pysy tiukkana.

Muutokset käyttäytymisessä: lapsen ensimmäinen murrosikä

Kun vanhempina ensimmäisen kerran huomaamme muutokset 6-vuotiaan lapsemme käytöksessä, reagoimme usein epävarmuudella. Emme voi käsittää, että niin nuorella lapsella voi olla jo tämänkaltaisia käytösongelmia. Tämä aiheuttaa turhautumista ja jännitystä, sillä lapsemme ei käyttäydy niin kuin hänen kuuluisi.

Jos huomaat 6-vuotiaan lapsesi alkavan käyttäytyä kuin pieni teini-ikäinen, älä ole huolissasi. Monet ammattilaiset itse asiassa kutsuvat tätä lapsen kehityksen vaihetta “ensimmäiseksi murrosiäksi”.

Tälläiset kriisit ovat täysin normaaleja ja niitä ilmenee, jotta lapsi kehittyisi ja kasvaisi. Tälläisiä kriisejä ilmenee siksi, että tämän ikäisenä lapsi on valmis vähitellen muodostamaan oman identiteettinsä sekä persoonansa.

6-vuotiaan kehitysvaihetta kutsutaan joskus ensimmäiseksi murrosiäksi.

Kuinka lapsen ensimmäinen murrosikä näyttäytyy

Hän ei kunnioita auktoriteetteja kuten aiemmin

Tämän kehitysvaiheen aikana lapsi kyseenalaistaa ja vastustaa kaikkia vanhempiensa ohjeita.

Hän ei ajattele

Lapsi alkaa käyttäytyä impulsiivisesti eikä ota vastuuta teoistaan. Hän tekee mitä haluaa ja milloin haluaa – hän ei ajattele ketään tai mitään muuta.

Tunteiden heittely

Lapsi saattaa ensin itkeä ja sitten yhtäkkiä alkaa nauramaan. Lapsen tunnetilat vaihtelevat yhtenään. Hänestä tulee tunneherkempi, ja hän saattaa reagoida liioitellusti asioihin.

Uhmakas asenne

Lapsi saattaa käyttäytyä uhmakkaasti saadakseen tahtonsa läpi.

Päätösten tekemisen vaikeus

Jos lapsen tarvitsee tehdä jokin päätös, hän ei pystykään siihen.

Lapsesta tulee aktiivisempi

Lapsesta tulee aktiivinen ja dynaaminen, häntä kiinnostaa kovasti kaikki ympärillään oleva ja hän haluaa jatkuvasti etsiä uusia seikkailuja ja aktiviteetteja.

Tämä on vaikea kehitysvaihe myös lapselle itselleen. Hän tuntee olonsa usein avuttomaksi, haavoittuvaiseksi ja ahdistuneeksi yrittäessään ymmärtää tätä oman identiteetin muodostamaa prosessia itsekin. Lapsen rooli muuttuu aiemmasta täysin.

Siksi onkin tärkeää saada lapsi kokemaan, että häntä ymmärretään ja että me olemme aikuisina tukemassa häntä sekä tarjoamassa hänelle turvaa ja lohtua. Lapsen tulee tietää, että hän voi luottaa sinuun tämän vaikean, ensimmäisen murrosiän aikana.

Syitä, jotka pahentavat lapsen ensimmäistä murrosikää

Vaikka onkin yleistä, että tälläinen ikäkriisi esiintyy noin 6 vuoden ikäisillä lapsilla, niin ei välttämättä käy kaikille lapsille. Ja vaikka kävisikin, niin jokaisen lapsen kokemus on erilainen. Muista siis, että lapset ovat yksilöitä ja että heillä kaikilla on omat luonteenpiirteensä, jotka tekevät heistä ainutlaatuisia.

6-vuotiaan persoona muuttuu.

Tässä muutamia syitä siihen, miksi tämä ensimmäinen murrosikä ilmenee lapsilla tai miksi se ilmenee joillain lapsilla vahvemmin kuin toisilla:

  • Perhesuhteet: Jos perheen keskuudessa on stressiä tai turvattomuuden tunnetta, lapselta puuttuu kahdenkeskinen aika vanhempien kanssa, tai perheessä vallitsee joko liian suvaitsevainen tai liian auktoritäärinen kurinpito.
  • Lapsen oma persoona: Jos lapsella on hankala temperamentti, alhainen itsetunto tai hän tuntee olonsa epävarmaksi, tai jos lapsi on kovin impulsiivinen tai hänellä on jotakin ongelmia kehityksessään.
  • Koulussa: Kouluympäristöön sopeutuminen, heikko suoriutuminen koulutehtävissä tai oppimisvaikeudet. Tämä ikäkriisi ilmenee yleensä lapsen siirtyessä perhepäivähoidosta kouluun, mikä aiheuttaa ongelmia lapsen käyttäytymisessä silloin, kun uuteen kouluun sopeutuminen ei suju ongelmitta.
  • Vanhemman ja koulun välinen suhde: Kun vanhempien ja lasten koulun välillä vallitsee huono kommunikointi, tai kun vanhemmat eivät tunne lapsen kavereita tai näiden vanhempia.

Älä keskity huutamiseen

Lapsen ensimmäinen murrosikä ei ole helppoa aikaa, ja rauhallisena pysyttely vaatii harjoittelua. Lapsen käyttäytyminen voi usein käydä miltei sietämättömäksi, mutta aikuisena sinun on tärkeää pysytellä rauhallisena tilanteessa kuin tilanteessa. Lapselle huutamisesta ei ole hyötyä, vaan se ainoastaan pahentaa jännitettä eikä auta sinua pääsemään tavoitteisiisi.

Tärkeintä on siis pysyä kärsivällisenä, ja mikäli lapsesta tulee liian uhmakas, teillä täytyy olla asetettuna selkeät pelisäännöt kotona, joita lapsi myös noudattaa. Siksi usein paras reaktio onkin olla reagoimatta ja antaa lapsen käydä läpi tunnekuohunsa yksin.

Tämä ensimmäinen murrosikä on haastavaa aikaa vanhemmille, mutta rakkaudella, hellyydellä ja kärsivällisyydellä kaikesta voi selvitä. Pian kodin jokapäiväiset riidat ja huono ilmapiiri ovat jälleen historiaa.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.