Kirjoittamaan oppiminen Montessori-menetelmän avulla - Äitiyden Ihme
 

Kirjoittamaan oppiminen Montessori-menetelmän avulla

Montessori-menetelmä voi auttaa lasta oppimaan tehokkaaksi kirjoittajaksi.
Kirjoittamaan oppiminen Montessori-menetelmän avulla
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Montessoripedagogiikka on lapsikeskeinen kasvatusmenetelmä, jonka kehitti italialainen pedagogi Maria Montessori. Sen perusperiaatteena on opettaa lasta tekemään itse. Montessori-menetelmää hyödynnetään yhä enemmän varhaiskasvatuksessa ja peruskoulun ensimmäisillä luokilla, kun lapsia opetetaan kirjoittamaan. Tämä oppimismenetelmä auttaa lasta kontrolloimaan käden liikkeitä hänen kirjoittaessaan kirjaimia.

Kirjoittamaan oppiminen Montessori-menetelmän avulla

Montessori-menetelmän pääasiallisin piirre on se, että kirjaimen rakenne jaetaan kolmeen osaan, jotka jakautuvat neljään viivaan.

  • Kaksi poikittaista viivaa, jotka muodostavat pienten kirjainten rungon.
  • Kaksi viivaa (yksi ylempi ja yksi alempi) merkitsemään viivojen päättymiskohtaa joidenkin konsonanttien kohdalla. “b, l, t, d jne” (ylempi viiva) ja “g, j, p, q, jne” (alempi viiva).

Nämä ohjeet auttavat lasta täydentämään paremmin kirjoitustaan. Tähän liittyy kahdentasoista vaikeutta: viiden millimetrin viivojen väli sekä 3,5 millimetrin viivojen väli. Tätä menetelmää käyttämällä lapsi tarvitsee suurempaa tarkkuutta kirjaimien muodostamiseen.

Missä iässä lapsen on mahdollista oppia kirjoittamaan Montessori-menetelmällä?

Tämän menetelmän mukaan on mahdollista, että lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen prosessi voi alkaa lapsen ollessa vähän päälle yhden vuoden vanha (yksi vuosi ja yksi-kaksi kuukautta). Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että lapsi oppisi kirjoittamaan tässä iässä, vaan sitä, että hän saisi jo erilaisia ärsykkeitä, jotta tämä prosessi tapahtuisi lapsella helpommin.

Kirjoittamaan oppiminen Montessori-menetelmän avulla

Lapsen kiinnostusta lukemista kohtaan kannattaa edistää lukemalla hänelle tarinoita. Tällä tavoin voimme tehdä lapsen tiestä kirjoittamaan oppimiseen hieman helpommaksi. Jotta tätä menetelmää voidaan alkaa hyödyntämään, lapsen tulee käydä läpi valmistautumisen vaiheet.

Yksi asia, joka on tärkeää pitää mielessä on se, että kannattaa hyödyntää se aika, jolloin lapsi on kaikista vastaanottavaisimmillaan. Leikin kautta pystymme mukautumaan lapsen rytmiin edistääksemme lapsen progressiivista oppimista. On siis hyvä tietää, että voimme hyödyntää mitä tahansa päivittäisiä askareita motivoidaksemme lasta oppimaan lukemaan ja kirjoittamaan.

Kuinka lapsi voi oppia kirjoittamaan Montessori-menetelmän avulla?

Lapsella tulee olla tietynlaista ennalta omaksuttua tietoa, jotta hän pystyy selviämään kirjoittamaan oppimisen vaiheista. Seuraavaksi esittelemme joitakin vaiheita, joita lapsen tulee seurata, jotta kirjoittamaan oppiminen Montessori-menetelmän avulla olisi mahdollista.

Aloitus tapahtuu pienillä kirjaimilla

Usein koulussa lapsille opetetaan ensimmäiseksi isot kirjaimet, ja sitten vasta pienet kirjaimet. Montessori-menetelmän mukaan lapsen tulisi oppia kirjaimet kuitenkin päinvastaisessa järjestyksessä.

Miksi lapsen olisi hyvä oppia kirjoittamaan ensiksi pienet kirjaimet ja sitten vasta isot kirjaimet? Siksi, koska lapsen on helpompi piirtää kaartuvia viivoja kuin suoria viivoja.

Lapsen tulee oppia erilaisia ääniä ja äänioppia

Tämä tarkoittaa sitä, että sen sijaan että lapsi opettelisi kirjaimen “s”, hänen tulisi opetella äänne “sss”. Tällä tavoin lapsi oppii assosioimaan kirjaimet niiden äänteisiin, mikä helpottaa lapsen kirjainten oppimista.

Sensoriset aktiviteetit aistien stimulointiin

Vaikka kyse onkin lapsen kirjoitustaidon oppimisesta, voimme silti täydentää sitä aktiviteeteilla, jotka stimuloivat lapsen aisteja. Tällaisia aktiviteetteja voivat olla esimerkiksi tavaroiden siirtäminen paikasta toiseen ja kirjoittamalla hiekkapaperiin sormellaan kirjaimia samalla ääntäen niitä.

Kirjoitusta hiekkalaatikossa

Tähän aktiviteettiin tarvitaan laatikko, jossa on hiekkaa, sekä kirjaimin varustettuja kortteja. Kirjoita hiekkaan kirjaimia, ja lapsi tulee toistamaan hiekkalaatikossa näkemänsä kirjaimen. Lapsi pystyy visualisoimaan kirjaimen muodon ja samalla alkaa opettelemaan grafomotorisia taitoja.

Kirjoittamaan oppiminen Montessori-menetelmän avulla

Liikuteltavat aakkoset

Hiekkalaatikkotekniikan jälkeen lapsi voi siirtyä siirtyä liikuteltavien aakkosten menetelmään, jossa konsonantit merkitään punaisella ja vokaalit sinisellä värillä. Lapsi tulee ymmärtämään, että kun kirjaimia yhdistelee toistensa kanssa, ne muodostavat sanoja.

Liitutaululle kirjoittaminen

Ennen kuin lapsi oppii kirjoittamaan kirjaimia paperille, kannattaa hänen kokeilla liitutaululle kirjoittamista. Lisäksi tässä harjoituksessa käytettävä liitu stimuloi lapsen aisteja sen ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta.

Paperille kirjoittaminen Montessorin neljän viivan tekniikalla

Lopuksi lapsi voi alkaa jäljitellä sanoja kirjoittamalla Montessori-menetelmän avulla.

Montessori-menetelmä tarjoaa valtavia hyötyjä lapsen kirjoittamaan oppimiselle. Lapsen kirjoitus muodostuu harmonisemmaksi paremmalla suuntautuvuudella. Tämän lisäksi ylemmät ja alemmat rajat auttavat lasta oppimaan, miten nousevat ja laskevat kirjaimet muodostetaan.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Salas, A. L. C. (2002). Los procesos iniciales de lecto-escritura en el nivel de educación inicia. Revista Electrónica” Actualidades Investigativas en Educación”2(1), 0. https://www.redalyc.org/pdf/447/44720104.pdf

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.