6 asiaa, jotka jokaisen on hyvä tietää diginatiiveista - Äitiyden Ihme
 

6 asiaa, jotka jokaisen on hyvä tietää diginatiiveista

Diginatiiveilla viitataan 1990-luvulla eli digitaalisella aikakaudella syntyneisiin lapsiin. Näillä lapsilla on usein loistavat loogiset taidot ja kyvyt.
6 asiaa, jotka jokaisen on hyvä tietää diginatiiveista
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Teknologia on osa jokapäiväistä elämäämme ja mahdollistaa monenlaisten tehtävien suorittaminen. Vielä joitakin vuosia sitten näin ei kuitenkaan ollut, emmekä turvautuneet teknologiaan kaikessa tekemisessä. Siinä missä vanhempien sukupolvien on täytynyt sopeutua uuden teknologian käyttöön, niin sanotut diginatiivit ovat syntyneet maailmaan, jossa digitaalisaatio on luonnollinen osa elämää. Diginatiiveista puhui ensimmäisen kerran vuonna 2001 yhdysvaltalainen kirjailija Mark Prensky. Hän kuvasi tällä sanalla sukupolvea, joka ei ole kokenut aikaa ennen internetiä ja mobiililaitteita.

Keitä diginatiivit ovat?

Mark Prensky käytti diginatiivi-termiä viitatessaan 1990-luvulla ja sen jälkeen syntyneisiin lapsiin ja nuoriin, jotka ovat kasvaneet yhteiskunnassa, jossa teknologialla on erittäin merkittävä rooli. Tämän ansiosta heillä on paremmat kyvyt ja taidot hyödyntää digitaalisia laitteita ja työkaluja.

Diginatiivit saattavat kuitenkin muodostaa teknologiaan liiallisen riippuvuuden, sillä he käyttävät erilaisia elektronisia laitteita kaikkeen mahdolliseen aina opiskelusta kommunikoimiseen, viihteen hakemiseen, kuluttamiseen ja tiedon hakuun. Diginatiivien kognitiivinen rakenne on erilainen kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Työelämässä he tuovat yrityksiin uudenlaisia arvoja, minkä vuoksi monet yritykset huomioivat diginatiivien sukupolven erityiset ominaisuudet ja palkkaavat heitä lisäämään omaa tuottavuuttaan. Yritykset siis hyödyntävät näiden digitaalisten asiantuntijoiden potentiaalin.

6 asiaa, jotka jokaisen on hyvä tietää diginatiiveista

6 asiaa, jotka jokaisen on hyvä tietää diginatiiveista

Teknologia ympäröi meitä jokaisella elämänalueella. Ajattelemme helposti, ettemme ole mitään ilman älypuhelimia, tabletteja, tietokoneita ja internetiä. Teknologiasta on tullut olennainen osa elämäämme, jotain mitä ei vielä joitakin vuosia sitten osattu edes ajatella. Seuraavaksi tarkastelemme joitakin diginatiiveille tyypillisiä ominaisuuksia sekä mielenkiintoisia asioita heistä.

1. Diginatiivi on intuitiivinen ja looginen

Diginatiivilapset ovat tottuneet yhdistämään konseptit toimintoihin, joten he etsivät aina merkityksiä kaikelle, mitä tekevät. Tämä on eduksi oppimisen tietyillä osa-alueilla, kuten tieteissä ja teknologiassa, ohjelmoinnissa, robotiikassa sekä tekoälyn hyödyntämisessä. Jotta tämän tyylisistä toiminnoista voi suoriutua, diginatiivit tarvitsevat loogista ajattelukykyään löytääkseen ratkaisut kaikkiin kohtaamiinsa haasteisiin.

2. Diginatiivi tarvitsee vuorovaikutusta oppiakseen

Opiskellessaan diginatiivi kaipaa palautetta tietääkseen, miten hänellä sujuu opiskelu. Diginatiivin on saatava tuntea olevansa osallinen opittavaan aiheeseen. Hänen tulee saada osallistua aktiviteetteihin ja haasteisiin, jotta hän saa tuntea, että opiskelu on hyödyllistä ja hauskaa.

3. Diginatiivi on itseoppinut ja nauttii sisällön luomisesta

Nämä lapset harvoin kysyvät vanhemmiltaan, mikäli he haluavat tietää jotakin. Sen sijaan diginatiivi etsii internetistä tietoa mieltään askarruttaviin kysymyksiin. Diginatiivilla on runsaasti tietoa, ja internetin avulla hän pystyy saamaan puuttuvaa tietoa vain muutamassa sekunnissa. Diginatiivi on myös vanhempana hyvin taitava luomaan mielenkiintoista sisältöä, tutoriaaleja, peliohjeita, YouTube-kanavia ja monia muita.

4. Diginatiivilla on avoin mieli

Koska diginatiivi on kasvanut teknologian ympäröimänä, hän ymmärtää ettei ole rajoja ja hän kommunikoi eri puolilta maailmaa olevien ihmisten kanssa. Tämä sukupolvi ymmärtää, että on olemassa erilaisia kulttuureja, tapoja ja ajattelutapoja, sillä he kommunikoivat ihmisten kanssa erilaisilla foorumeilla, sivustoilla ja pelialustoilla. Diginatiivilla on usein ystäviä ympäri maailman, ja tämä tekee diginatiiveista hyvin avomielisen ja vähemmän perinteisesti ajattelevan sukupolven.

6 asiaa, jotka jokaisen on hyvä tietää diginatiiveista

5. Diginatiivi on aktiivinen sosiaalisessa mediassa

Diginatiivien sukupolvi hallitsee kaikki mahdolliset sosiaaliset mediat vaivattomasti. Nämä lapset ovat yhteydessä maailmaan internetin välityksellä kaikkina aikoina. Diginativii kokee tarvetta jakaa kaikki tekemisensä muiden kanssa sosiaalisessa mediassa. Tämä saattaa kuitenkin huolestuttaa monia vanhempia. Vanhempien tulee siis hallita tiukasti sosiaalisen median käyttöä, sillä sen väärinkäyttö voi aiheuttaa vakavia ongelmia.

6. Diginatiivi on malttamaton

Koska lapsi löytää vastaukset internetistä ja sosiaalisesta mediasta silmänräpäyksessä, diginatiivi on tottunut siihen, että hän saa haluamansa asiat välittömästi. Hän saattaa ajatella, että hänen tulisi saada haluamansa asia heti, aivan kuten digitaalisessa ympäristössäkin. Hän voi ladata elokuvia, lauluja ja kirjoja, pelata pelejä ja etsiä mitä tahansa tietoa vain napin painalluksella. On siis tärkeää opettaa näille lapsille myös sitä, että vaivannäkö kannattaa ja että kärsivällisyys on tärkeä taito. Nämä kaksi ovat välttämättömiä menestymisen kannalta.

Lyhyesti sanottuna diginatiivit ovat teknologian sukupolvi. Diginatiiveilla on joitakin sellaisia ominaispiirteitä, joita ei ole niillä sukupolvilla, jotka eivät ole kasvaneet teknologian ympäröimänä, vaan joiden on tarvinnut sopeutua niihin. Nämä lapset syntyivät silloin, kun teknologia on jo ollut tärkeä osa jokapäiväistä elämäämme. Siksi näiden lasten tapa ajatella ja käyttäytyä liittyy vahvasti teknologiaan.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Piscitelli, A. (2008). Nativos digitales. Contratexto, (016), 43-56.
  • Cabra-Torres, F., & MarCiales-ViVas, G. P. (2009). Mitos, realidades y preguntas de investigación sobre los’ nativos digitales’: una revisión. Universitas Psychologica, 8(2), 323-338.
  • Beltrán, R. O., Gómez, M. B., & Uriarte, J. R. (2009). Nativos digitales y aprendizaje. Una aproximación a la evolución de este concepto. ICONO 14, Revista de comunicación y tecnologías emergentes, 7(1), 31-53.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.