9 tapaa saada lapsi käyttämään vähemmän älylaitteita - Äitiyden Ihme
 

9 tapaa saada lapsi käyttämään vähemmän älylaitteita

Tämän päivän lapset viettävät elektronisten laitteiden parissa hyvin paljon aikaa, mutta onneksi tähänkin ongelmaan on olemassa ratkaisuja.
9 tapaa saada lapsi käyttämään vähemmän älylaitteita
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Järkevästi käytettynä erilaiset älylaitteet ja internet ovat hyödyllisiä työkaluja tiedon etsimiseen ja opiskelun ja työn tueksi. Niillä on myös viihdearvoa, ja niiden avulla voimme olla helposti yhteydessä ystäviimme ja tuttaviimme. Ongelmaksi internetin ja erilaisten elektronisten laitteiden käyttö muuttuu siinä vaiheessa, kun ruutujen äärellä vietetään tunteja joka päivä. Tämä ei suinkaan ole ainoastaan aikuisten ongelma, vaan yhä nuoremmat lapset elävät elämäänsä nenä kiinni televisiossa, älypuhelimessa tai tabletissa. Tämän vuoksi listaammekin alla 9 tapaa saada lapsi käyttämään vähemmän älylaitteita.

9 tapaa saada lapsi käyttämään vähemmän älylaitteita

Tutkimusten mukaan liiallinen ruutuaika voi vaikuttaa negatiivisesti sekä lapsen kognitiiviseen kehitykseen että fyysiseen terveyteen, minkä vuoksi vanhempien tulisi rajoittaa lapsen älylaitteiden käyttöä. Lasten ei tarvitse lopettaa älylaitteiden käyttöä kokonaan, mutta vanhempien on autettava heitä löytämään tasapaino ja terveellinen tapa hyödyntää näitä laitteita. On tärkeää pyrkiä vähentämään istumapainotteista elämää ja rohkaista lapsia fyysiseen aktiivisuuteen.

1. Lapsen kanssa leikkiminen

On tärkeää viettää lapsen kanssa aikaa leikkien joka päivä. Voimme pelata lautapelejä, tehdä palapelejä tai leikkiä roolileikkejä, joissa jokainen esittää jotakin tiettyä hahmoa. Mikä tahansa leikki käy, kunhan se kannustaa lasta luovuuteen ja mielikuvituksen käyttöön. Aika, jonka omistamme lapsen kanssa leikkimiseen, voi osoittautua lapsen päivän kohokohdaksi. Lapset rakastavat leikkiä vanhempiensa kanssa.

2. Lapsen ottaminen mukaan kotiaskareisiin

Yksi keino saada lapsi pois ruudun äärestä, on antaa hänelle ikään, kykyihin sekä kehitykselliseen tasoon sopivia kotitöitä. Lapsi voi esimerkiksi siivota oman huoneensa, kattaa pöydän, auttaa kakun leipomisessa tai auttaa jossakin muussa kotiaskareessa. Tällä tavoin lapsi oppii vastuulliseksi, mikä saa lapsen tuntemaan olonsa tärkeäksi. Lapsi tuntee olevansa avuksi kotona, ja ainakin sen aikaa kotitöiden tekeminen pitää lapsen poissa elektronisten laitteiden ääreltä.

9 keinoa irtaantua elektronisista laitteista

3. Lukemaan kannustaminen

Voitte joka päivä pitää pienen tarinahetken lapsesi kanssa. Tämä auttaa kehittämään lapsen mielenkiintoa lukemista kohtaan. Jos perheeseen kuuluu useampia jäseniä, voitte järjestää kirjakerhon, jossa voitte yhdessä puhua lukemistanne kirjoista. Tämä on loistava idea toteutettavaksi varsinkin silloin, jos perheen kaikki lapset osaavat jo lukea.

4. Oma tila elektronisten laitteiden käytölle

Luo sääntö, jonka mukaan elektronisia laitteita saa käyttää ainoastaan kodin yhteisissä tiloissa, kuten olohuoneessa tai ruokailutilassa. Lapsi saa käyttää niitä myös ainoastaan aikuisen läsnäollessa. Jos lapsi käyttää teknologiaa yksin ollessaan, hän saattaa helposti irtaantua todellisuudesta. Tämä taas voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin internetissä.

5. Elektronisten laitteiden käytön kontrollointi

Lapsen ulottuville ei saa jättää elektronisia laitteita, joissa on internet-yhteys, ilman että vanhemmat kontrolloisivat niiden käyttöä. On hyvin tärkeää, että aikuinen on läsnä silloin, kun lapsi käyttää internetillä varustettuja laitteita turvallisuussyistä.

6. Lapsen iälle sopivan sisällön valitseminen

Kun lapsi haluaa katsoa videoita tai ohjelmia, varmista että ne ovat lapsen ikään sopivia. Sisältö, joka ei vielä ole lapsen ikään sopivaa, saattaa aiheuttaa ongelmia, sillä lapsi ei pysty olemaan vielä psykologisesti  valmis vastaanottamaan sellaista sisältöä. Jakakaa siis lapsen kanssa mahdollisimman paljon yhteistä toimintaa, kuten elokuvan tai ohjelman katselemista tai pelien pelaamista.

9 tapaa saada lapsi käyttämään vähemmän älylaitteita

7. Lapsen kanssa keskusteleminen

Vanhempien on tärkeää puhua lapselleen siitä, kuinka tärkeää on se, että kaikelle on oma aikansa, niin läksyjen tekemiselle ajoissa kuin elektronisten laitteiden käyttämisellekin. Keskustelu tulee aina mukauttaa lapsen iän ja ymmärryksen mukaisesti. Muistathan olla aina johdonmukainen asettamiesi sääntöjen ja rajoitusten kanssa.

8. Vastarinnan hyväksyminen

Jos aikuisen on vaikeaa rajoittaa omaa digitaalisten laitteiden käyttöaikaa, on se vielä vaikeampaa lapselle, jonka mieli on vielä kehittymässä ja joka on vielä helposti vietävissä. Vanhempien on hyvä antaa lapselle tarpeeksi aikaa tottua ja hyväksyä muutokset.

9. Hyvän esimerkin näyttäminen

Tämä voi olla hyvin vaikea tehtävä vanhemmille. Kukapa ei olisi hyödyntänyt ruoka-aikaa tai lapsen leikkiaikaa selatakseen puhelintaan? Tätä aikuisten tulisi kuitenkin välttää. Jos jätät tämän huomiotta, mistään edellä esitetyistä keinoista ei tule olemaan hyötyä. Tämä johtuu siitä, että lapsi on paljon vastaanottavaisempi vanhempien antamalle esimerkille kuin heidän antamille ohjeille.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • PASTOR, Y., & MONTES-VOZMEDIANO, M. A. N. U. E. L. INFANCIA, RIESGOS EN INTERNET Y VULNERABILIDADES DIGITALES.
  • Vélez, A. P., & Fraile, M. N. (2019). Hábitos de uso de Internet en niños y niñas de 8 a 12 años: un estudio descriptivo. Hamut´ ay, 6(2), 55-68.
  • Villadangos, S. M., & Labrador, F. J. (2009). Menores y nuevas tecnologías (NT):¿ uso o abuso. Anuario de Psicología Clínica y de la Salud, 5(1), 75-83.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.