Tapoja kannustaa lasta luovuuteen - Äitiyden ihme
 

Tapoja kannustaa lasta luovuuteen

Kun lasta kannustetaan hyödyntämään luovuuttaan, hän oppii ilmaisemaan itseään paremmin ja hänen abstrakti ajattelunsa kehittyy.
Tapoja kannustaa lasta luovuuteen
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 13 heinäkuuta, 2020

Vanhempien kannattaa kannustaa lasta luovuuteen jo tämän ollessa pieni, sillä luovien lasten tiedetään esimerkiksi olevan muita neuvokkaampia haasteiden ja vaikeuksien edessä. Mikä sitten on paras tapa auttaa lasta kehittämään luovuuttaan ja mitä ovat luovuuden hyödyt lapselle?

Mitä luovuus on ja miten se vaikuttaa lapseen?

Luovuutta voidaan kuvata henkilön kykynä luoda ja tuottaa uutta, olipa kyse sitten toiminnasta tai ajattelusta. Luovassa prosessissa siis ajatellaan ja toimitaan uudella tavalla tai luodaan uusia asioita. Luova ihminen keksii innovatiivisia ideoita esteitä ylittääkseen. Luovuuden ansiosta tällainen henkilö ratkaisee arkisia ongelmia ilman stressiä ja ahdistusta. Tämä onkin yksi syy siihen, miksi lasta kannattaa kannustaa luovuuteen.

“Älä ajattele, sillä ajattelu on luovuuden vihollinen. Ajattelu on itsetietoista, ja kaikki mikä on itsetietoista, on surkeaa. Et voi yrittää tehdä asioita, vaan sinä teet asioita.”

– Ray Bradbury (1920-2012)

Vaikka luovuus on tärkeää kaikissa ikävaiheissa, on sen stimulointi hyvä aloittaa jo varhain, sillä kaikki kyvyt kehittyvät ja kasvavat varhaislapsuudessa. Lisäksi luovuus auttaa lasta ratkaisemaan ongelmia ilman vanhempien apua, mikä kehittää hänen itsenäisyyttään, vastuullisuuttaan ja autonomiaansa.

Vanhempien tulee kannustaa lasta luovuuteen yleisen oppimisen vuoksi, ja tällöin myös ajankohdalla on merkitystä. Jokainen lapsi oppii omassa tahdissaan, mikä on hyvä ottaa huomioon, jotta lapsen mielikuvitus saa kehittyä oikealla tavalla.

Vanhempien on tärkeää kannustaa lasta luovuuteen jo tämän ollessa pieni

Tapoja kannustaa lasta luovuuteen

Nyt kun tiedämme, miksi luovuus on niin tärkeää, voimme pohtia, miten lasta voi rohkaista hyödyntämään omaa luovuuttaan.

 • Anna lapsen valita omat värinsä. Anna lapsen itse valita, millä väreillä ja millä tavoin piirustuksensa värittää. Se, että lapsi saa itse päättää, mikä tapa sopii hänelle parhaiten, kannustaa häntä monimuotoisuuteen sen sijaan, että hän jumittuisi yksitoikkoisuuteen.
 • Anna lapselle piirtämishaaste. Voit pyytää lasta piirtämään esimerkiksi niin monta sanaa kuin hän vain keksii. Sanojen tulee täyttää vanhemman määräämät kriteerit. Kriteereinä voivat olla esimerkiksi H-kirjaimella alkavat eläimet, jolloin lapsi voi piirtää vaikkapa hiiren ja harakan.
 • Lauseiden muodostaminen. Voit pyytää lasta muodostamaan lauseita muutamasta antamastasi sanasta.

Kysymykset ja rooliasut

Yksi tapa ruokkia lapsen luovuutta, on hyödyntää kysymyksiä, jotka johdattelevat häntä käyttämään mielikuvitustaan. Jotta tämä harjoitus toimii, tulee kysymysten olla hyvin tarkkaan mietittyjä. Myös rooliasujen käyttö erityisissä tilanteissa auttaa kehittämään lapsen luovuutta ja mielikuvitusta – erityisesti, kun lapsen täytyy rakentaa asut kotoa jo löytyvistä elementeistä.

Anna lapselle tilaa

Jos lapsen halutaan käyttävän luovuuttaan, tulee hänelle antaa siihen tilaa. Lapsen kannattaa siis antaa leikkiä, touhuta ja vain olla itsekseen ilman rajoituksia. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö lapsen pitäisi tällöinkin noudattaa kodin käytössääntöjä. On kuitenkin tärkeää, että lapsella on tarpeeksi aikaa itsenäiseen ja vapaaseen leikkiin viikoittain.

Niin erikoiselta kuin se kuulostaakin, myös tylsistyminen stimuloi lapsen synnynnäisiä luovia kykyjä. Tylsistyminen ajaa lapsen keksimään luovia tapoja tappaa aikaa ja pitää hauskaa, ja sen avulla hän näkee asiat uudesta perspektiivistä. Toisin sanoen, kyky ajatella vapaasti ja mahdollisuus kyllästyä voivat tuottaa taiteilijoita ja tutkijoita, jotka antavat tulevaisuudessa tärkeän panoksen omalla alallaan.

Lapsen kehuminen tämän omista ideoista ja innovaatioista

Lapsen ideoille ja ajatuksille ei tulisi koskaan nauraa, sillä näin ei saavuteta mitään. Päinvastoin, lapsen itse keksimät tarinat, laulut ja piirustukset tulee huomioida, ja lasta voi palkita niistä mahdollisuuksien mukaan. Lapselle tulee myös opettaa, että hänkään ei saa nauraa toisten ideoille, ja myös muiden lasten uusia ideoita tulisi kehua. Tällä tavoin voidaan kannustaa myös muita lapsia luovuuteen.

Luovuuteen kannustamisen hyödyt

Kun lasta kannustetaan luovuuden hyödyntämiseen, ilmenee seuraavia hyötyjä ja etuja:

 1. Lapsen itsetunto paranee, sillä luovuus kasvattaa nokkeluutta.
 2. Lapsi oppii paremmin ymmärtämään omia kykyjään.
 3. Toisten kanssa kommunikointi paranee, koska lapsii oppii ilmaisemaan tunteitaan sekä hyväksymään muiden tunteita.
Luovuus auttaa lasta ymmärtämään paremmin omia tunteitaan

Lapsi oppii luovaa ongelmanratkaisua

Luovuuden kehittäminen parantaa lapsen kykyä päästä esteiden yli. Se myös kehittää lapsen herkkyyttä, sekä parantaa niin lapsen kuin aikuistenkin hyvinvointia.

Luovuus vahvistaa lapsen moraalia

Luovuuden ansiosta meille kehittyy korkea moraali, mitä tulee elämään ja työntekoon. Tämä ilmenee luovissa ihmisissä, täten myös luovissa lapsissa.

Luovuus mahdollistaa luonnon antamien lahjojen kehittymisen. Jos lapsi tuntee itsensä vapaaksi ilmaista itseään luovasti, hän tutkii omia sisäisiä taipumuksia koskien työtä ja aktiviteetteja. He, jotka vaalivat luovuuttaan, erottautuvat muista työelämässä juurikin omaperäisten ideoidensa ansiosta.

Luovuus opettaa omavaraiseksi

Jos luovuus ymmärretään kykynä keksiä uusia ideoita ja konsepteja, voidaan luovuus nähdä tärkeänä työkaluna ratkaista jokapäiväisiä ongelmia. Avoin mieli on mahtava voimavara, kun pitää keksiä uusia ja omaperäisiä ratkaisuja.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Lowenfeld, V. (1987). Desarrollo de la capacidad creadora. Ed. Kapelusz. Argentina: Buenos aires.
 • Madi, I. (2012). La creatividad y el Niño. Palibrio. Estados Unidos.
 • López Lagos, M. S., & Venegas Bernal, M. P. (2012). Generando grandes pensadores pequeños: la sinéctica como estrategia de enseñanza que estimula el desarrollo del pensamiento creativo. https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=maest_docencia
 • Romo Santos, M. (1998). Algunas claves para fomentar la creatividad en el aula. https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/5220/33094_25.pdf?sequence=1
 • Vargas, R. R. (2001). Niños creativos.
 • Wallon, P., Cambier, A. y Engelhart, D. (1992). El dibujo del niño. Siglo XXI editores. España: Madrid.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.