STEM-alan naiset - miksi heitä tarvitaan lisää? - Äitiyden Ihme
 

STEM-alan naiset - miksi heitä tarvitaan lisää?

STEM-alan naiset - miksi heitä tarvitaan lisää?
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 27 tammikuuta, 2021

Lyhenne STEM muodostuu sanoista Science, Technology, Engineering ja Mathematics, eli tiede, teknologia, tekniikka ja matematiikka. Viime vuosina näiden tieteenalojen asiantuntijoiden kysyntä on kasvanut valtavasti. Samoin kuin monella muullakin alalla, myös STEM-alan naiset joutuvat ylittämään monia esteitä. STEM-miesten ja -naisten välillä vallitsee edelleen liian iso epäsuhta.

STEM-alan naiset – onko heitä edelleen vähemmän kuin miehiä?

Äskettäin tehty tutkimus, jota johti psykologian ja käyttäytymistieteen professori Martin W. Bauer London School of Economy -oppilaitoksesta, osoittaa, että tiedealojen naispuolisten roolimallien puute on yksi syy, miksi jotkut tytöt eivät pidä näitä aloja houkuttelevina.

Bauerin mukaan 11-12-vuotiaiden tyttöjen kiinnostus STEM-aloja kohtaan on suuri, mutta se vähenee peruuttamattomasti 15. ikävuoden jälkeen. Tilanne ei myöskään parane, kun tarkastellaan korkeampaa koulutusta. Vain yksi kolmesta tekniikan alalta valmistuneesta ja vain yksi viidestä tietojenkäsittelytieteestä valmistuneesta on nainen.

Analyysi koski OECD:hen, eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön, kuuluvia maita. Analyysi osoitti, että vain 43 % tieteen ja teknologian alalla uraa havittelevista naisista päätyi työskentelemään asiantuntijoina matematiikan, fysiikan tai tekniikan alalla. Miehissä vastaava luku on 71 %.

Saatavilla oleva tutkimustulos kertoo, että 15-vuotiaat tytöt päihittävät ikäisensä pojat lukutaidossa, kun taas pojat pärjäävät tyttöjä paremmin matematiikassa. Korkeampia pistemääriä matematiikassa saavien joukossa on vähemmän tyttöjä kuin poikia – 10,6 % tyttöjä ja 14,8 % poikia. Sama pätee myös tiedeaineisiin, jossa luku on tyttöjen osalta 7,7 % ja pojilla 9,3 %.

STEM-alan naiset ovat vähemmistö tiedealoilla

Lyhykäisyydessään voidaan sanoa, että on aika kehittää alalle motivoivia tekniikoita. Yhteiskunnassa tarvitaan enenevissä määrin asiantuntijoita tekniikan sektorille, ja mukana olisi tärkeä olla myös entistä enemmän naisia.

Hieman inspiraatiota

Ad Councilin johtaman She Can STEM -kampanjan tavoitteena on horjuttaa vanhoja viitekehyksiä. Kampanja suunniteltiin motivoimaan naisopiskelijoita voittamaan ennakkoluulonsa ja pelkonsa tiedealoja kohtaan.

Naisopiskelijoille osoitettiin esittelemällä seitsemän merkittävää ja menestynyttä STEM-naista, kuinka mielenkiintoisia erilaiset tieteen alat voivat olla. Nämä STEM-alan naiset ovat:

  • Lisa Seacat DeLuca, IBM:n insinööri
  • Tiera Fletcher, Boeingin struktuurianalyysi-insinööri
  • Maya Gupta, Googlen tieteellinen tutkija
  • Danielle Merfeld, General Electricin uusiutuvan teknologian johtaja
  • Nicki Palmeer, Verizonin verkostotekniikan johtaja
  • Bonnie Ross, Microsoft Game Studion Halo-sarjan johtaja
  • Lucianne Walkowicz, Adler Planetariumin astronomi
Naisia yritetään houkutella tiedealoille

“Sillä, että tyttöjä ei rohkaista tai kelpuuteta STEM-aloille, tulee olemaan vakavia vaikutuksia – ei ainoastaan tytöille ja naisille, vaan koko maamme tulevaisuuden innovaatioille.”

– Lisa Sherman, Ad Councilin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

STEM-alan naisten tulevaisuus

Tällä hetkellä STEM-aloja mainostetaan naisille tulevaisuuden työpaikkoina aktiivisesti ja tehokkaasti. Euroopan Unionin mukaan informaatio-, teknologia- ja viestintäaloilla tulee olemaan vuoteen 2020 mennessä noin 756 000 avointa työpaikkaa.

Kreikkalainen filosofi Hypatia, astronautti Sally Ride, tutkija Jane Goodall ja legendaarinen Marie Curie ovat vain muutama nimekäs STEM-nainen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • López, M. (2018). Mujeres en STEM, Futuras líderes.
  • Oliveros, M. A., Cabrera, E., Valdez, B., & Wienner, M. S. (2016). La motivación de las mujeres por las carreras de ingeniería y tecnología. Entreciencias: Diálogos En La Sociedad Del Conocimiento. https://doi.org/10.1007/s11199-007-9362-6
  • Rossi Cordero, A. E., & Barajas Frutos, M. (2015). Gender imbalances in STEM career choice. Enseñanza de Las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas. https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.1481

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.