Sosiaalinen media opetusvälineenä - hyödyt ja haitat - Äitiyden Ihme
 

Sosiaalinen media opetusvälineenä - hyödyt ja haitat

Jotta tietäisit, kannattaako sosiaalista mediaa käyttää opetusvälineenä, sinun tulee tietää sen hyvät ja huonot puolet. Tämän päivän artikkelissamme käsittelemme juuri tätä aihetta, joten jatka lukemista.
Sosiaalinen media opetusvälineenä - hyödyt ja haitat
Pedro González Núñez

Kirjoittanut ja tarkastanut varhaiskasvattaja Pedro González Núñez.

Viimeisin päivitys: 22 syyskuuta, 2022

Useat äidit huolestuvat nähdessään lastensa viettävän päivät pitkät puhelimellaan käyttäen sosiaalisia medioita, kuten Facebookia, Instagramia tai Snapchatia. Ovatko ne hyödyllisiä opetusvälineitä nuorillemme vai haaskaavatko lapsemme vain aikaansa niiden parissa? Koska kyseessä on niin kiistanalainen ja oleellinen kysymys, aiheeseen on hyvä paneutua hieman tarkemmin. Siksi tänään vastaammekin seuraavaan kysymykseen: Onko sosiaalista mediaa hyvä käyttää opetusvälineenä?

Sosiaalisten medioiden ilmestyminen on epäilemättä avannut aivan uuden maailman. Viimeisten 10-15 vuoden aikana internetin käyttö on muuttunut huomattavasti näiden alustojen vuoksi.

Kun sosiaalisten medioiden maailmat yhdistetään opetuksen maailmaan, avautuu epäilemättä uudenlainen opetusmalli. Mutta onko sosiaalisen median tuominen oppimisympäristöön tarpeellista?

Kyseessä on monimutkainen aihe, sillä toisaalta nuo alustat voivat toimia hyödyllisinä työkaluina. Toisaalta taas ne voivat aiheuttaa vakavia ongelmia lapsille, mikäli niitä käytetään väärin tai moraalittomasti. Sosiaalisten medioiden käyttäminen voi olla haitallista oppilaille.

Tästä voimme siis päätellä, että sosiaaliset mediat voivat olla loistava lisä opetukseen, mutta niitä ei koskaan saisi käyttää korvikkeena.

Mitä hyötyä sosiaalisesta mediasta on opetusvälineenä?

Emme voi kiistää sitä tosiasiaa, että sosiaalisen median käyttö opetusvälineenä tarjoaa mielenkiintoisia hyötyjä lasten kehitykselle. Siksi onkin hyvä aloittaa listaamalla nuo sosiaalisen median käytön hyödyt:

 • Oppilaiden välinen yhteydenpito: Sosiaalisen median käyttö tarjoaa oppilaille mahdollisuuden tehdä enemmän yhteistyötä muiden oppilaiden kanssa. Se lisää yhteydenpitoa myös opettajiin.
 • Tiedonhaku: Sosiaaliset mediat voivat toimia myös loistavina tiedonlähteinä, aivan kuin Google ja muut vastaavat hakukoneet. Siksi ne voivat olla hyödyllinen opetusväline.
 • Resurssien jakaminen: Tiedonjakaminen sosiaalisen median välityksellä on helppoa niin opettajien kesken, oppilaiden kesken, opettajien ja oppilaiden välillä, sekä koulutuksen ammattilaisten ja vanhempien välisessä yhteydenpidossa. Sisällön ja resurssien jakaminen on helppoa sosiaalisen median välityksellä.
 • Väittelyjen luominen: Sosiaaliset mediat ovat mielenkiintoinen työväline väittelyjen ja kiivaiden keskustelujen luomiseksi luokkahuoneissa, jotka voivat jatkua foorumeille ja internetin sivustoille.
 • Eri teemojen syventäminen: Ne mahdollistavat myös luokkahuoneessa tapahtuvan toiminnan kehittämisen, jotta oppilaat voivat syventyä keskusteltaviin aiheisiin ja saada valtavan määrän tietoa.
 • Välitön viestintä: Sosiaalisen median alustat suosivat myös välitöntä materiaalinvaihtoa. Siksi ne mahdollistavat aktiivisen ja nopean viestinnän koulutuksen ammattilaisten, vanhempien ja opiskelijoiden välillä.
 • Voi nopeuttaa oppimisprosessia: Kun käytämme ja ymmärrämme sosiaalisia medioita hyvin, nämä verkostot voivat nopeuttaa oppimis- ja tiedonsiirtoprosesseja.
 • Kannustaa tiedonhakuun: Ne ovat myös täydellisiä työkaluja kannustamaan oppilaita tiedonhakuun, sekä rohkaisemaan opiskelijoita syventymään niihin aiheisiin, joista he keskustelevat luokassa.

“Facebook luotiin antamaan ihmisille valta jakaa ja tehdä maailmasta avoimempi ja enemmän yhteydessä oleva paikka.”

Mark Zuckerberg

Sosiaalinen media opetusvälineenä: haitat

Vaikka sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää opetusvälineenä, sen käyttöön liittyy myös muita, melko kielteisiä tai vähintäänkin huolestuttavia puolia.

Sosiaalinen media opetusvälineenä tarjoaa hyötyjä ja haittoja.
 • Lasten suojelun puute: Nuoret ovat suojaamattomia sosiaalisen median suhteen. Nykyään ei-toivotut ja lapsille haitalliset tilanteet, kuten grooming eli lapsen houkutteleminen seksuaaliseen kanssakäymiseen, sekä verkkokiusaaminen, nousevat esiin sosiaalisissa medioissa mm. silloin, kun lapset eivät ymmärrä käyttää niitä oikein.
 • Tarve saada välitön reaktio: Sosiaalisen median käyttö voi synnyttää lapsissa tarpeen saada asioihin välitön reaktio tai palaute. On tärkeää kannustaa lapsia kärsivällisyyteen.
 • Häiriötekijä: Liiallinen sosiaalisten medioiden käyttö voi johtaa tarpeettomiin häiriötekijöihin, mikä vaikuttaa lopulta toivottua lopputulosta päinvastaisesti, eli kielteisesti lapsen koulussa suoriutumiseen.
 • Suorat ihmiskontaktit: Jos lapsi viettää liikaa aikaa sosiaalisten medioiden parissa, se vähentää suorien ihmiskontaktien määrää.
 • Riippuvuus: Pahimmissa tapauksissa sosiaalisten medioiden käyttö voi aiheuttaa vakavia riippuvuusongelmia, jotka täytyy ratkaista ammattilaisten avustuksella.
 • Oikeudellinen yksimielisyys: Tällä hetkellä ei ole toistaiseksi vielä olemassa oikeudellista yksimielisyyttä, joka antaisi selkeän toimintakehyksen sosiaalisen median käyttämiseksi opetustyökaluna.
 • Henkilökohtaiset tiedot: Lisäksi sosiaaliset mediat ovat julkisia alustoja, jotka vaativat käyttäjältään henkilökohtaisia ​​tietoja. Sellaisia tietoja, jotka etenkin alaikäisten tapauksessa ovat erityisen arkaluonteisia.

On siis vaikeaa sanoa, tulisiko meidän käyttää sosiaalista mediaa opetusvälineenä vai ei. Vaikka siitä voi olla hyötyä, sen mahdolliset haitat ovat lukuisat.

Lapset ovat joka tapauksessa kiinnostuneita sosiaalisten medioiden käyttämisestä, eikä heiltä mene sen oppimiseen kauaa. Siksi vanhempien onkin hyvä kysyä neuvoa alan asiantuntijoilta siitä, minkälainen sosiaalisen median käyttö on kannattavaa ja positiivista, välttyäkseen suuremmilta ongelmilta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Valenzuela, R. (2013). Las redes sociales y su aplicación en la Educación. Revista Digital Universitaria, 14 (4), 1-14.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.