Potalle opettelu Montessori-menetelmän keinoin - Äitiyden Ihme
 

Potalle opettelu Montessori-menetelmän keinoin

Potalle opettelu Montessori-menetelmän keinoin
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 03 huhtikuuta, 2019

Lääkäri ja pedagogi Maria Montessori jätti perinnöksi lapsikeskeiseen kasvatukseen keskittyvän, omaa nimeään kantavan, montessoripedagogiikan. Montessorin tavoitteena oli tarjota työkaluja lasten kasvattamisen ja vanhemmuuden eri aspektien parantamiseksi. Tänään selvitämme, kuinka potalle opettelu tapahtuu montessoripedagogiikan keinoin.

Kuten tiedämme, vaipoista luopuminen on aikaa ja omistautumista vaativa prosessi. Tehtävään voidaan tarttua erilaisin keinoin, mutta ne kaikki vaativat johdonmukaisuutta ja kärsivällisyyttä. Isoin haaste on nopean sopeutumisen saavuttaminen. Mutta koska emme ole asiantuntijoita, prosessi ottaa yleensä aikaa.

Yleisesti ottaen lapset selviävät vaipoista luopumisesta ilman arpia, ja pahin meitä vanhempia uhkaava tilanne on ylimääräisten siivousten suorittaminen vahinkojen hetkellä.

Valitsitpa minkä tahansa metodin opettaaksesi lapsesi käymään potalla, on tärkeää, että lasta ei painosteta. Lapselle tulisi antaa kaikki hänen sopeutumiseen tarvitsemansa aika. Tällä vältetään mahdolliset negatiiviset psykologiset vaikutukset.

Kuinka tiedän, että Montessori-menetelmä toimii?

Tämä varhaiskasvatuksen ammattilainen, Maria Montessori, on kehittänyt tehokkaan menetelmän, jonka metodien avulla on saavutettu hienoja tuloksia ympäri maailman. Kun on kyse lapsen potalle opettamisesta, tulokset riippuvat kuitenkin siitä, kuinka ja koska hyödynnämme Montessori-menetelmän työkaluja.

Pelkät tehokkaat metodit eivät riitä, vaan on tärkeää odottaa oikeaa hetkeä. Jokainen lapsi on erilainen ja oppii ja kehittyy omaan tahtiinsa. Kun lapsi on valmis oppimaan ja vanhemmat opettamaan, metodit toimivat huomattavasti paremmin.

Montessorin mukaan on tärkeää kunnioittaa lapsen henkilökohtaista prosessia. Näin ollen signaalina toimivat autonomian merkit lapsen käyttäytymisessä. Lapsi alkaa sopeutua ympäristöönsä omaan tahtiinsa. Kun alamme nähdä lapsessa kasvavan tarpeen itsenäisyydelle, on meidän tehtävämme tarjota oikea konteksti, jotta lapsi saavuttaa tavoitteensa omatoimisesti.

Potalle opettelu Montessori-menetelmän avulla

Maria Montessorin metodeilla potalle opettelu perustuu lapsen autonomiaan. Vanhempina saatamme ahdistua, ja mielemme tekee nopeuttaa prosessia. On lukemattomia syitä, miksi yritämme opettaa lapsemme käyttämään pottaa ennen kuin hän on siihen valmis.

Montessori kuitenkin koki, että on tärkeää kunnioittaa prosessia. Toisin sanoen, meidän tulee samanaikaisesti odottaa kärsivällisesti ja tarjota lapselle hänen tarvitsemansa työkalut päämäärän saavuttamiseksi. Alla esittelemme montessoripedagogiikan tärkeimmät metodit lapsen potalle opetteluun liittyen.

Ikä ei ole ongelma

Se, että lapsi on saavuttanut iän, jossa kuvittelet olevan aika alkaa opetella potalla käymistä, ei tarkoita, että lapsi on siihen valmis. Suurin osa teorioista perustuu ajatukseen, että lapsen täyttäessä kaksi vuotta, on aika hankkiutua eroon vaipoista.

Montessori-menetelmä sen sijaan esittää oikeaksi ajaksi sitä hetkeä, kun lapsi kykenee fysiologisesti kontrolloimaan sulkijalihastaan. Lapsen iän ja kypsymisen välillä on yhteys, mutta ikä ei ole määrittävä tekijä. Kyseessä ei ole asia, jonka lapsi pystyy oppimaan tuosta vaan, vaan hänen kehonsa täytyy olla siihen valmis.

Ei ole oikeaa tai väärää vuodenaikaa

Joskus odotamme tiettyä vuodenaikaa opettaaksemme lasta luopumaan vaipoista. Monessa perheessä potalle opettelu aloitetaan kesällä, jolloin on helppo pestä lapsi toistuvasti ja antaa hänen kulkea vähemmissä vaatteissa ilman vaaraa kylmettymisestä.

Myös lähestyvä päivähoidon aloitus saattaa aiheuttaa paineita kuivaksi opettelussa. Mutta se, että ulkona on lämmin ja päivähoitoon meno lähestyy, ei tarkoita, että lapsi on valmis.

Vaikka talvi saattaa huolestuttaa meitä kylmyytensä ja kosteutensa vuoksi, tulee potalle opettelu aloittaa tuolloin, jos lapsi on siihen kypsä. Elettiinpä sitten talvea, kesää, kevättä tai syksyä, meidän tulee käyttää hyväksi lapsen osoittama autonomia.

Tarjoa oikea ympäristö

Jotta lapsen autonomiaa voidaan hyödyntää, tulee varmistaa, ettei lapsi koe ongelmansa ratkaisun riippuvan muista ihmisistä. Näin ollen lapsen tulee tietää, mitä hän tarvitsee käyttääkseen kylpyhuonetta, ja hänen tarvitsemiensa tarvikkeiden, eli yleensä potan, tulee olla helposti saatavilla. Näin lapsi voi vessahädän yllättäessä hoitaa koko toimituksen itsenäisesti.

Kiinnitä huomiota lapsen kehonkieleen

Vanhemmat pakottavat usein lapsen istumaan potalla siihen asti, että tämä on tehnyt tarpeensa. Lapsesta tämä tuntuu rangaistukselta, ja on kaikkea muuta kuin motivoivaa. Lasta ei siis tulisi pakottaa istumaan potalla.

Montessori-menetelmän mukaan vanhempien tulee kiinnittää huomiota lapsen eleisiin, jotka viestittävät olevan aika mennä potalle. Lapselta on myös hyvä kysyä säännöllisesti tarvitseeko hänen pissata tai kakata.

Vältä palkkiojärjestelmää

Sopeutumisprosessin tulisi olla luonnollinen, ja lapsen tulisi kokea se sellaisena. Potalle opettelu ei ole esitys, kyvyn esittely tai tehtävän suorittaminen. Palkitsemista tulee välttää, koska lapsen halutaan ymmärtävän, että kyseessä on uusi askel hänen kehityksessään.

Ennemmin tai myöhemmin lapsi on kypsynyt niin, että hänellä on tarvittavat valmiudet vaipoista luopumiseen, ja on tärkeää, että suhtaudumme tavoitteeseen luonnollisesti. Palkitseminen voi luoda lapselle paineita ja aiheuttaa turhautumista, jos lapsi ei saavutakaan tavoitettaan.

Älä nuhtele tai rankaise lasta

Jos lapsi tietäisi tarkalleen, kuinka toimia kuivaksi opeteltaessa, tämä luku olisi turha. Mutta kuinka voimme odottaa lapsen muuttavan tapojaan yhdessä yössä, kun hän on käyttänyt vaippoja koko elämänsä ajan? 

Näin ollen joudut varautumaan vuotoihin ja sotkuihin ja hyväksymään ne osana prosessia. Älä tulkitse lapselle sattuneita vahinkoja kapinoinniksi tai tottelemattomuudeksi. Lapsi opettelee edelleen oikeita tapoja toimia.

Meidän tulee olla kärsivällisiä ja rakastavia ja välttää näyttämästä suuttumustamme lapsen kömpelyyden takia. Ennen kaikkea meidän täytyy motivoida lasta saavuttamaan päämääränsä. Älä tee vahingoista isoa numeroa, vaan ohjeista lasta ilman nuhtelua.

Roomaa ei rakennettu päivässä

Älä oleta, että vaipoista luopuminen ja potalle opettelu onnistuvat tietyssä aikaikkunassa. On olemassa tekniikoita, joiden avulla potalle opettelun luvataan tapahtuvan kolmessa päivässa tai viikossa, mutta me kaikki tiedämme, että nämä ovat vain lukuja, eikä tosielämä ole näin tarkkaa.

Lähesty metodia mahdollisimman luonnollisesti, ilman paineita ja idealistisia odotuksia. Käytä metodia samalla hienovaraisuudella, jonka lapsesi ansaitsee kaikilla elämän osa-alueilla. Vältä aikataulujen luomista ja aikarajojen asettamista ja huomaat, kuinka nopeasti stressi hälvenee.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Campos, O., & Claudia, R. (2003). Método Montessori. Psicopedagogía II Semestre.
  • Febres-Cordero Intriago, I. M. (2014). La importancia de promover la autonomía en niños de cero a cinco años(Bachelor’s thesis, Quito, 2014). http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3152
  • Hainstock, E. (2013). Teaching Montessori in the home: The Pre-School years.Toronto: Random House.
  • Montessori, M. (2013). Metode Montessori. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
  • Pitamic, M. (2004). Teach me to do it myself: Montessori activities for you and your child. New York: Barron ́s Educational Series, Inc.
  • Seldin, T. & Epstein, P. (2003). The Montessori way. Florida: Todd Allen Printing Co.Inc.
  • Valdebenito, P. E., Profesora, V., Claudia, I. :, Bocaz, S., Campos, R., Ramo, O., & Loyola, : (2003). METODO MARIA MONTESSORI. Instituto Profesional Luis Galdames.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.