Parhaat menetelmät kielten opettamiseen - Äitiyden Ihme
 

Parhaat menetelmät kielten opettamiseen

Tässä artikkelissa kerromme parhaista menetelmistä kielten opettamiseen.
Parhaat menetelmät kielten opettamiseen
María Matilde

Kirjoittanut ja tarkastanut pedagogi María Matilde.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Kieli on ihmisten käyttämä järjestelmä, jossa ajatukset ilmaistaan kielellisillä merkeillä, abstraktioilla. Mitä tulee kielten opettamiseen, on tärkeää tehdä ero äidinkielen ja vieraiden kielten välillä.

Uuden kielen oppiminen tarkoittaa uuden merkkijärjestelmän ja sen sääntöjen ja toimintatapojen tuntemista ja omaksumista. Tässä artikkelissa tarkastelemme sopivimpia menetelmiä kielten opettamiseen, jotta edellä mainittu tavoite saavutetaan.

Erilaiset menetelmät kielten opettamiseen

Kielioppi ja kääntäminen

Vanhin ja perinteisin kielen opettamisen menetelmä on keskittyä kielioppiin ja kääntää tekstejä ja fraaseja kielestä toiseen. Tämä menetelmä keskittyy nimenomaan kielen kielioppisääntöihin ja rakenteisiin. Se korostaa sitä, miten kyseisen kielen kieliopilliset kaavat vastaavat universaaleja kaavoja. Tähän menetelmään kuuluu tuhansien sanojen, sääntöjen ja kontekstista irrotettujen lauseiden opetteleminen.

Parhaat menetelmät kielten opettamiseen

Verbaaliseen kommunikaatioon perustuva menetelmä

Tämän menetelmän käyttö alkoi kasvaa 1900- luvun loppupuolella. Tämä metodi keskittyy verbaaliseen kommunikaatioon, eikä käytettyjen fraasien ja lauseiden kieliopin tarkasteluun. Tämän menetelmän tausta-ajatuksena on se, että ihminen voi oppia kieltä ja käyttää sitä ymmärrettävästi, ilman että hän osaisi kielioppia täydellisesti.

Tämän menetelmän avulla kielen kielioppi opitaan intuitiivisesti, tarkoittaen sitä, että virheet vähenevät henkilön oppiessa oikean suhteen vieraan sanan ja siihen liittyvän tilanteen välillä.

Audio-linguaalinen metodi

Audio-linguaalisella menetelmällä on paljon yhteistä edellä mainitun verbaaliseen kommunikaatioon perustuvan menetelmän kanssa. Molemmat menetelmät pitävät ensisijaisena puhuttua kieltä, jossa suullisella ilmaisulla ja kuuntelulla on tärkeä rooli. Ero on siinä, että tämä menetelmä hyödyntää sanojen ja lauseiden toistamista opetusstrategiana.

Parhaat menetelmät kielten opettamiseen

Ajan myötä on kehitetty erilaisia menetelmiä opettamaan vieraita kieliä.  Vaikka onkin mahdotonta sanoa jonkin menetelmän olevan paras kielten opettamiseen, jotkut menetelmät voivat kuitenkin olla parempia kuin toiset.

Otetaan esimerkiksi kommunikatiivinen menetelmä. Tämän lähestymistavan avulla muita kieliä voidaan opettaa prosessin avulla, joka on enemmän funktionaalinen kuin rakenteellinen. Toisin sanoen, tärkein aspekti on kommunikaatio, sen sijaan, että opeteltaisiin vieraan kielen kielioppi.

Kommunikatiivinen menetelmä ottaa huomioon kaikki edellä mainitut menetelmät ja keskittyy praktiseen eli käytännön välttämättömyyteen oppia vieras kieli. Sen tavoitteena on myös oppia olemaan vuorovaikutuksessa kommunikatiivisesti oikeassa kontekstissa kyseistä kieltä käyttäen.

Mitä kielten opettamiseen tulee, kommunikatiivisen menetelmän keskiössä on kommunikatiivinen aktiivisuus problemaattisissa tilanteissa, kieliopillisten sääntöjen siirtyessä taka-alalle. On kuitenkin tärkeää, että oppija sisäistää myös kieliopilliset säännöt, mutta kielen oppimisen päätavoitteena on sen käyttäminen kommunikointiin.

Edellä mainitut problemaattiset tilanteet viittaavat erilaisiin skenaarioihin, joita henkilö saattaisi kohdata päivittäisessä elämässään. Näitä voi tulla vastaan esimerkiksi töissä, lentokentällä tai matkalla. Henkilö saattaa tehdä esimerkiksi erilaisia hankintoja tai joutua antamaan neuvoja vaikeissa tilanteissa. Jotta tällaisista tilanteista selviää, tulee oppijan kehittää progressiivisesti kykyään käyttää vierasta kieltä.

Kommunikaatio on avain kielten opettamisessa

On tärkeää korostaa, että mikä tahansa edellä mainituista menetelmistä on pätevä vierasta kieltä opettaessa. Tulee kuitenkin ottaa huomioon jokaisen opiskelijan erityispiirteet ja oppimistarpeet. Kouluttajan tulee olla joustava opettamismenetelmää valitessaan, ja eri menetelmiä voi yhdistellä keskenään.

Toistot, opetteleminen ja kieliopillisten sääntöjen tunteminen voivat olla päteviä strategioita, kun opiskellaan vierasta kieltä. Niitä kuitenkin olisi hyvä pystyä hyödyntämään erilaisissa ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotilanteissa, joista esimerkkejä esiteltiin kommunikatiivisen menetelmän yhteydessä. Kielten opettamisen tavoitteena on ymmärtää vieraita kieliä sekä tulla ymmärretyksi käyttäen niitä. 


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.