11 merkkiä lasten suurista älyllisistä kyvyistä
 

11 merkkiä lapsen suurista älyllisistä kyvyistä

Lasten suurten älyllisten kykyjen varhainen tunnistaminen mahdollistaa oppimisen ohjaamisen. Lue lisää täältä.
11 merkkiä lapsen suurista älyllisistä kyvyistä

Viimeisin päivitys: 20 heinäkuuta, 2022

Käyttäytymistä, jota et osaa tulkita: huomion herpaantuminen, keskittymisvaikeus, tylsyys? Hämmentävät diagnoosit: aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) vai suuret älylliset kyvyt? Lopputulos on aina sama: vanhemmat, jotka eivät tiedä mikä heidän lapsellaan on ja kuinka auttaa häntä.

Vastauksen löytämiseksi tarvitaan ammattilaisen opastusta ja arviota. Tänään keskustelemme kuitenkin siitä, mitkä merkit kertovat lapsen suurista älyllisistä kyvyistä.

Mitä ovat lasten suuret älylliset kyvyt?

Älykäs lapsi.
Suuriin älyllisiin kykyihin kuuluu synnynnäisiä taitoja, lahjakkuutta ja nerokkuutta.

Älykkyyttä on aina ollut melko hankala määritellä, varsinkin kun viitataan sellaiseen erityiseen ilmiöön kuin suuret älylliset kyvyt. Tähän määritelmään kuuluu keskimääräistä korkeampi älykkyys (noin 10 %) yhdellä tai useammalla alalla tai taidossa.

Alan asiantuntijat määrittelevät aloiksi strukturoidut toiminnot (kuten matematiikka) tai sensorimotoriset taidot (kuten maalaus tai urheilu). Tässä mielessä on syytä selventää, että suuret älylliset kyvyt eivät välttämättä tarkoita hyvää koulumenestystä.

Tämän ilmiön varhaisen diagnosoinnin tärkeys piilee mahdollisuudessa ohjata opetusstrategioita tiettyyn suuntaan ja opastaa vanhempia näiden lasten tarpeiden mukaisesti. Muutoin tilanne voi lopulta olla liikaa kenelle tahansa ja aiheuttaa valtavaa turhautumista ja ahdistusta lapselle ja tämän perheelle.

Tällaisten lasten tilanteen tunteminen ja ymmärtäminen auttaa saamaan takaisin tasapainon ja mielenrauhan, joita tarvitaan täysipainoiseen elämään.

11 merkkiä lapsen suurista älyllisistä kyvyistä

Yhteenvetona voidaan todeta, että hyvin kyvykkäille lapsille on ominaista se, että he saavuttavat kehityksen virstanpylväät ikätovereitaan aiemmin. Suurten älyllisten kykyjen tarkka diagnoosi edellyttää kuitenkin erilaisia tutkimuksia.

Lasten suurista älyllisistä kyvyistä kertovia merkkejä ovat muun muassa seuraavat:

 1. Tällaisten vauvojen ja lasten on vaikea nukkua. He eivät näytä tarvitsevan unta, sillä he eivät ole koskaan väsyneitä.
 2. Mikään ei näytä riittävän heille. Heidän täytyy liikkua, tutkia, ihmetellä, esittää kysymyksiä. He ovat aina aktiivisia.
 3. Jo ensimmäisten elinkuukausien aikana heidän katseensa on tarkkaavainen, ikään kuin läpitunkeva, ja he näyttävät uppoutuvan näkemäänsä.
 4. Sängyssä tai autossa olevat lelut innostavat ja aktivoivat heitä helposti.
 5. He pystyvät muistamaan tietyt paikat, ihmiset ja äänet.
 6. He oppivat sanat varhaisessa iässä, mikä helpottaa myös kirjoitus- ja lukutaidon omaksumista. He pystyvät esimerkiksi ylläpitämään keskustelua vuoden iässä, ja koulun alkaessa he ovat ikätovereitaan edellä, ja monet osaavat jo lukea ja kirjoittaa.
 7. He ovat kiinnostuneita kirjaimista ja numeroista hyvin varhaisesta iästä lähtien. He voivat oppia ne jopa itse.
 8. Mitä sosiaalisiin taitoihin tulee, joissakin tapauksissa he pystyvät toimimaan johtajina. Mutta toiset pyrkivät eristäytymään, sillä tunnetason kypsyys ei välttämättä kehity samaan aikaan kognitiivisen kypsyyden kanssa.
 9. He ovat levottomia vauvoja, jotka oppivat nopeasti ryömimään ja kävelemään ja osoittavat varhaisia motorisia taitoja.
 10. He ovat yleensä erittäin herkkiä hajuille, äänille ja mauille. He ovat myös erittäin tunteellisia. He ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista, filosofisista ja monimutkaisista aiheista jo pieninä.
 11. He työskentelevät yleensä yksin ilman aikuisten apua. Ongelmat ovat heille usein uusia haasteita.
Suuret älylliset kyvyt tarkoittavat suurempaa älykkyyttä tietyillä aloilla.
Lapsille, joilla on suuret älylliset kyvyt, mikään ei tunnu riittävän ja ongelmat ovat vain uusi haaste.

Mitä tehdä, kun huomaat merkkejä lasten suurista älyllisistä kyvyistä?

Kun meistä tulee vanhempia, kohtaamme haastavia tilanteita, jotka eivät aina ole ennestään tuttuja. Myös tilanteita, joita kaikki perheet eivät käy läpi ja joihin emme voi kysyä neuvoa.

Kun lapsesi tuntuu “pohjattomalta” eikä ole tyytyväinen mihinkään, tunnet varmasti joskus ahdistusta. Aluksi moni uskoo, että kyseessä on vain ohimenevä vaihe tai että lapsi on erittäin vaativa. Ajan mittaan ja eri asiantuntijoiden kuulemisen myötä lapsi voi saada ADHD-diagnoosin. Erilaiset hoidot alkavat, joskus lääkitys, mutta nämä muutokset eivät kuitenkaan vie toivottuun suuntaan.

Siksi on tärkeää, että epävarmoissa tapauksissa hakeudutaan uudestaan konsultaatioon, kunnes lapsen tilanteeseen löydetään oikea selitys. Vanhemmat pystyvät itse opastamaan ammattilaisia parhaiten kaiken arjessa näkemänsä ja kokemansa perusteella. Tällä tavoin tapauksen ymmärtäminen ja diagoosin laatiminen on helpompaa.

Miksi varma diagnoosi on niin arvokas? Koska tämä antaa ammattilaisille mahdollisuuden tarjota asianmukaista hoitoa sekä auttaa lapsia ja näiden perheitä paremmin.

Oikean diagnoosin avulla vältetään lapsen turhautuminen, pahoinvointi ja ikävystyminen. Se mahdollistaa opetusstrategioiden mukauttamisen ja lapsen koulunkäynnin tukemisen. Se estää myös tekemästä lapsen kaikesta potentiaalista ongelmaa. Lyhyesti sanottuna se auttaa häntä nauttimaan täysipainoisesta elämästä ansaitsemallaan tavalla.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.