Onko monimuoto-opiskelu tullut jäädäkseen? - Äitiyden Ihme
 

Onko monimuoto-opiskelu tullut jäädäkseen?

Onko monimuoto-opiskelu tullut jäädäkseen?
María Matilde

Kirjoittanut ja tarkastanut pedagogi María Matilde.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Monimuoto-opiskelu on ollut jo aikaisemmin tuttua esimerkiksi monille korkeakouluopiskelijoille ja töiden ohessa opiskeleville, mutta koronapandemian aikana myös muut opiskelijat ovat päässeet tutustumaan monimuoto-oppimiseen.

Mitä monimuoto-opiskelu on?

Monimuoto-opiskelu tarkoittaa eri opiskelumuotojen yhdistämistä. Yleensä tämä tarkoittaa, että samalla kurssilla järjestetään sekä lähiopetusta että verkko-opiskelua. Tarkoituksena on hyödyntää erilaisten opiskelutapojen parhaita puolia.

Monimuoto-opintoihin voi sisältyä esimerkiksi:

 • Normaalia lähiopetusta luokkahuoneessa
 • Opettajan järjestämiä luentoja luokkahuoneessa tai luentosalissa
 • Opettajan järjestämiä luentoja verkossa
 • Verkkokeskusteluita
 • Verkossa järjestettäviä ryhmätöitä
 • Koetilaisuuksia verkossa tai luokkahuoneessa
 • Erilaista opintoryhmätyöskentelyä
 • Itsenäistä opiskelua
Onko monimuoto-opiskelu tullut jäädäkseen?

Monimuoto-opiskelun edut

 • Tarjoaa opiskelijalle pääsyn erilaisiin oppimisreitteihin. Opettaminen ja opiskelu on joustavampaa ja niihin on helpompi mukautua.
 • Poistaa tilaan, aikaan tai siirtymiin liittyvät esteet. Oppilas voi oppia välittömästi ja nopeasti.
 • Kasvokkain tapahtuvan opetuksen aikana oppilas saa opetuksen tarjoaman tuen. Eri alustojen ja opetussivustojen käyttäminen on mahdollista koulun tilojen ulkopuolella etäopiskeluna.
 • Mahdollistaa osallistuvan ja yhteistyöhön perustuvan oppimisen kehityksen niin koulussa kuin koulun ulkopuolellakin. Tämä tapahtuu erilaisia menetelmiä ja sovelluksia hyödyntäen sekä niin kutsuttua käänteistä opetusta käyttäen.
 • Mahdollistaa dynaamisemman, motivoivamman, sujuvamman sekä aktiivisemman oppimisen. Sallii oppilaalle enemmän itsenäisyyttä ja autonomiaa opintoihinsa liittyen.

Opettaja ei siis ole enää ainoa informaation lähde oppilaalle. Sen sijaan opettaja toimii oppilaan tuutorina ja ohjaajana, joka on oppilaan tukena tämän oppimisprosessissa.

Onko monimuoto-opiskelu tullut jäädäkseen?

Yhteiskuntaamme kuvastaa tänäpäivänä jatkuvat muutokset ja edistysaskeleet, ja sekä internet että teknologia ovat läsnä lähes jokaisella sosiaalisella alueella. Tästä syystä myös koulutuksen tulee pysyä aallonharjalla mukana ja vastata yhteiskunnan vaatimuksiin valmistamalla sen kansalaisia pystyäkseen elää muuttuvassa yhteiskunnassa.

Onko monimuoto-opiskelu tullut jäädäkseen?

Monimuoto-opiskelu on haasteita tarjoava ja hyödyllinen oppimismenetelmä. Koulutusjärjestelmä ei ole ainoa, jonka tulee mukautua, vaan niin tulee tehdä myös organisaatioiden ja yritysten. Kaikkien näiden alueiden tulee tottua monimuoto-oppimiseen niin opetusmuotona kuin sosiaalisen kommunikoinninkin muotona.

Monimuoto-opiskelun vaatimukset

Jotta laadukas koulutus olisi mahdollista ihan jokaiselle, tulee monimuoto-oppimisen täyttää tiettyjä vaatimuksia. Opettajien tulee rakentaa, järjestää ja suunnitella opintokokonaisuudet hyvin, jotta voidaan varmistaa se, että sekä kasvokkain että etänä tapahtuva opetus ovat yhteneväisiä. Näin oppilaan oppimisen jatkuvuus voidaan varmistaa.

Laadukas monimuoto-opiskelu vaatii myös sellaisen verkoston luomisen, jossa opettajia koulutetaan. Tällä tavoin opettaja voi hallita opetuksen virtuaalisen ympäristön, kuten myös tällaiseen ympäristöön liittyvät pedagogiset mallit. Laadukkaan monimuoto-opetuksen saavuttamiseksi hyvä suunnittelutyö sekä opettajien kouluttaminen ovat välttämättömiä edellytyksiä. Jotta monimuoto-opiskelulla pystyttäisiin saavuttamaan halutut tavoitteet, pitää niihin sijoittaa myös taloudellisesti.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.