Mitä on positiivinen huomio? - Äitiyden Ihme
 

Mitä on positiivinen huomio?

Lämpimän ja rakastavan suhteen kautta saatu positiivinen huomio auttaa lasta tuntemaan olonsa arvostetuksi ja turvalliseksi. Tänään kerromme tarkemmin, mitä positiivinen huomio on.
Mitä on positiivinen huomio?
Natalia Cobos Serrano

Kirjoittanut ja tarkastanut sosiaalipedagogi Natalia Cobos Serrano.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Lapset tarvitsevat runsaasti huomiota, etenkin aikuisilta. He saattavat toisinaan jopa turvautua huonoon käytökseen herättääkseen huomiota – vaikka se olisikin negatiivista. Tämän vuoksi positiivinen huomio on lasten kanssa niin tärkeää.

Sen avulla vanhemmat voivat paremmin varmistaa, että lapset eivät turvaudu huomionhakuiseen käyttäytymiseen. Lisäksi se tukee tervettä henkilökohtaista kehitystä.

Mitä positiivinen ja negatiivinen huomio ovat?

Esimerkkejä positiivisesta huomiosta ovat lapsen kehuminen ja onnitteleminen hyvästä suorituksesta, lapsen saavutuksista kiinnostuminen, rakastavan kielen käyttäminen ja lapsen rohkaiseminen hänen tekemisissään. Tällaisilla tavoilla vanhemmat kertovat lapselle, että tämä on tärkeä. Ne saavat lapsen tuntemaan olonsa arvostetuksi, mikä on yksi tärkeimmistä tarpeista lapsen syntymästä lähtien.

Mitä on positiivinen huomio?

Toisaalta taas, jos vanhemmat eivät arvosta ja juhli lapsen saavutuksia, eli kiinnitä niihin huomiota positiivisella tavalla, lapsi keksii muita keinoja kiinnittää huomiota. Jos siis tämä lapsen perustarve ei tule tyydytetyksi positiivisella tavalla, hän etsii sellaisia tapoja, jotka varmasti kiinnittävät vanhempien huomion – yleensä tämä tarkoittaa huonoa käytöstä. Tähän vanhemmat todennäköisesti vastaavat korottamalla ääntään ja torumalla lastaan, eli käyttämällä negatiivista huomiota.

“Lapsilla on suurempi tarve tulla arvostetuksi ja huomioon otetuksi. Siksi he yrittävät saada huomiota kaikin tavoin, vaikka huomio olisi negatiivista.”

– Gloria G. Rodríguez

Vaikka positiivinen huomio onkin yleensä paras ratkaisu, joskus vanhemmat erehtyvät vahvistamaan ja palkitsemaan lapsen huonoa käytöstä. Näin käy esimerkiksi, kun he reagoivat lapseen vain tämän käyttäytyessä huonosti.

Positiivisen huomion käyttäminen

Positiivisen huomion tärkein motivaattori ovat epäilemättä lapset. On siis tärkeää antaa lapselle positiivista huomiota hänen käyttäytyessään hyvin ja lopettaa sen käyttäminen huonon käytöksen edessä.

Rutgersin yliopiston psykologian professori Maurice J. Eliasin ja psykologi Steven E. Tobiasin ja Brian S. Friedlanderin mukaan aikuisten on pyrittävä vähentämään lapsille osoittamansa negatiivisen huomion määrää, koska tällä on taipumus lisätä konflikteja kotona ja vaikuttaa lasten itsetuntoon.

Mitä on positiivinen huomio?

Lapsille tulee opettaa tiettyjä käytösmalleja, jotka he tunnistavat keinoksi saada positiivista huomiota. Toisin sanoen, lasten on tärkeä tietää, että hänen vanhempansa arvostavat hänen hyvää käytöstään.

Miksi positiivinen huomio on niin tärkeää?

Elias, Tobias ja Friedlander olettavat, että mitä enemmän negatiivista huomiota lapsi saa, sitä epävarmemmaksi hän kasvaa. Tämä taas saa lapsen hakemaan entistä enemmän huomiota, mikä saattaa muodostua ongelmaksi, koska negatiivinen huomio ei ole yhtä tyydyttävää kuin positiivinen huomio.

Tärkein syy positiivisen huomion käyttämiseen on se, että se tukee lapsen terveen omakuvan ja itsetunnon kehittymistä. Näin vanhemmat auttavat lastaan arvostamaan itseään ja saavat hänet tuntemaan olonsa turvallisemmaksi ja varmemmaksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Elias, M.J., Tobias, S.E. y Friedlander, B.S. (2014). Educar con inteligencia emocional. Cómo conseguir que nuestros hijos sean sociables, felices y responsables. Penguin Random House Grupo Editorial España.
  • Rodríguez, G.G. (1999). Criando a nuestros niños. Simon and Schister. Nueva York: Estados Unidos.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.