Miksi vanhempien on tärkeää tehdä yhteistyötä lapsen kasvatuksessa?
 

Miksi vanhempien on tärkeää tehdä yhteistyötä lapsen kasvatuksessa?

Miksi vanhempien on tärkeää tehdä yhteistyötä lapsen kasvatuksessa?
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Vanhemmat ovat lapsensa tärkeimpiä roolimalleja, ja lapsen ja vanhempien välinen suhde ja sen laatu määrittävät pitkälti sitä, millaisen suhteen lapsi luo muihin ihmisiin elämänsä aikana. Vanhempien on tärkeää tehdä yhteistyötä lapsen kasvatuksessa, koska he ovat lapsen emotionaalisia kiintopisteitä. Suhteessa vanhempiinsa lapsi oppii kommunikoimaan, kuuntelemaan, tunnistamaan tunteita, jakamaan asioita ja ymmärtämään sanatonta viestintää.

Miksi vanhempien on tärkeää tehdä yhteistyötä lapsen kasvatuksessa?

Kuten tiedämme, lapsi imee itseensä kaiken tiedon ympäriltään pesusienen lailla, ja tämä pätee etenkin asioihin, jotka lapsi näkee vanhempiensa tai muiden ensisijaisten huoltajiensa tekevän. Se, että vanhemmat eivät ole johdonmukaisia, muuttavat jatkuvasti mieltään, riitelevät toistuvasti tai ovat eri mieltä lapsen kasvatuksesta, tulee näkymään lapsessa. Se, että lapsi ei saa yhtenäisen perheen mallia, voi vaikuttaa hänen itseluottamukseensa negatiivisesti.

Ollessaan jatkuvasti eri mieltä keskenään ja riidellessään kasvatukseen liittyvistä kysymyksistä vanhemmat eivät ole vastaanottavaisia lapsen tärkeimmille tarpeille. Tästä syystä lapsi saattaa tuntea olonsa epävarmaksi ja turvattomaksi. Lapsi voi ilmaista näitä tunteita muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Yksinäisyys ja murehtiminen
  • Turhautuneisuus
  • Hämmentyneisyys
  • Huono itsetunto
  • Luottamuksen puute
  • Epävarmuus
  • Ongelmat koulunkäynnissä, ystävyyssuhteissa ja perhesuhteissa
Miksi vanhempien on tärkeää tehdä yhteistyötä lapsen kasvatuksessa?

Tämä on pääasiallisin syy siihen, miksi vanhempien on tärkeää tehdä yhteistyötä lapsen kasvatuksessa. Vanhempien täytyy toimia yhdessä ja auttaa toinen toistaan tarjotakseen lapselle johdonmukaisen kasvatuksen. Sen ansiosta lapsi saa kasvaa onnellisena ja terveenä. On tärkeää, että vanhemmat tekevät lasta koskevat päätökset yhdessä ja ottavat aina huomioon lapsen tarpeet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on kyse oppimisprosessista, jossa myös vanhemmat saavat tehdä virheitä.

Kuinka vanhemmat voivat tehdä yhteistyötä lapsen kasvatuksessa?

Seuraavat vinkit kannattaa pitää mielessä lasta kasvatettaessa. Niiden avulla vanhemmat muodostavat tiimin ja työskentelevät yhdessä yhteisen päämäärän eteen.

Pitäkää hauskaa perheenä

Pitämällä hauskaa yhdessä vanhemmat vahvistavat yhteneväistä kasvatustapaa.

Keskustelkaa ongelmistanne yksityisesti

Ongelmia ei kannata yrittää ratkoa lapsen ollessa läsnä, sillä aikuisten ongelmat eivät ole lapsen ongelmia. Ongelmista keskusteleminen paitsi auttaa vanhempia suunnittelemaan asioita, tekemään päätöksiä ja vastaamaan lapsen tarpeisiin, myös auttaa heitä tutustumaan toisiinsa paremmin. Nämä hetket tarjoavat hyvän mahdollisuuden keskustella lapsen kasvattamisesta eri näkökulmista.

Älkää korjatko toistenne toimintaa

Koska absoluuttista totuutta ei ole olemassa, vanhempi ei voi pakottaa kumppaniaan näkemään kasvatukseen liittyviä asioita samalla tavalla kuin hän ne itse näkee tai tavalla, jolla hänen omat vanhempansa ne näkevät. Vanhempien täytyy päästä tavalla tai toisella yhteisymmärrykseen ja tehdä omat päätöksensä ja suunnitelmansa koskien lapsen kasvatusta.

Miksi vanhempien on tärkeää tehdä yhteistyötä lapsen kasvatuksessa?

Älkää etsikö täydellistä tapaa kasvattaa lasta

Kasvattaakseen lapsen hyvin, vanhempien täytyy vain tehdä parhaansa ja tehdä yhteistyötä. Yksikään vanhempi tai kasvatustapa ei ole täydellinen. Virheet ovat sallittuja, mutta ne on hyvä pyrkiä korjaamaan ja niistä on tärkeä oppia.

Asettakaa rajoja

Sen lisäksi, että lapselle asetetaan säännöt ja rajat, vanhempien täytyy olla selvillä myös omista rajoistaan, joita ei saa ylittää lapsen kasvatuksessa.

Välttäkää vastakkainasettelua

Lapselle on hyödyllistä nähdä vanhempansa yhtenäisenä tiiminä, eikä kahtena yksilönä, jotka tekevät omia, erillisiä päätöksiään. Jos toinen vanhemmista sallii lapselle tietyn käytöksen ja toinen ei, lapsi alkaa helposti nähdä toisen vanhemman hyvänä ja toisen pahana.

Se, että vanhemmat eivät tee keskenään yhteistyötä, vaikuttaa suoraan lapseen. Vanhempien on hyvä muistaa asettua välillä lapsen asemaan ja pitää mielessä, että he ovat itse lapsen tärkeimpiä roolimalleja. Lapsen ja vanhempien välinen suhde määrittää paljon lapsen tulevia ihmissuhteita. Jos lapsi on saanut todistaa vanhempiensa osaavan neuvotella, myös hän itse hyödyntää tätä taitoa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Siegel, D. J., Payne, T. (2012). El cerebro del niño. Alba.
  • Valdés Cuervo, Á. A., Urías Murrieta, M. (2011). Creencias de padres y madres acerca de la participación en la educación de sus hijos. Perfiles educativos, 33(134), 99-114.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.