Liiallinen sallivuus lasten kasvatuksessa - Äitiyden ihme
 

Liiallinen sallivuus lasten kasvatuksessa

Perheenjäsenten välillä täytyy vallita selkeät pelisäännöt. Myös liiallinen sallivuus voi aiheuttaa lapselle ongelmia tulevaisuudessa.
Liiallinen sallivuus lasten kasvatuksessa
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Liiallinen sallivuus lasten kasvatuksessa voi aiheuttaa myöhemmin harmia esimerkiksi lapsen heikon itsetunnon muodossa tai niin, että lapsi ei tunne itseään rakastetuksi. Liiallinen sallivuus tarkoittaa yksinkertaisesti liioiteltua asioiden sallimista. Jotkut vanhemmat vievät tämän niin pitkälle, että lapsi kasvaa täysin ilman selkeitä sääntöjä, mikä saa hänet tuntemaan itsensä hämmentyneeksi ja onnettomaksi.

Yksi liiallisen sallivuuden lopputuloksista ovatkin nk. pilalle hemmotellut lapset, jotka ovat oppineet ja tottuneet manipuloimaan ympärillään olevia ihmisiä. Pidemmällä aikavälillä katseltuna llapselle aiheutuvia vakavampia seuraamuksia liian löyhistä, tai epäselkeistä pelisäännöistä kotioloissa,  ovat eksyksissä olon tunne, ja se ettei lapsi tunne itseään rakastetuksi.

Lapsille kehittyy tälläiset tunteet sillä he kasvavat oppien odottamaan, että heidän vanhempansa hoitavat tilanteen heudän puolestaan, ja ohjaavat heitä. Kun vanhemmat ovat liian sallivia, lapsista alkaa tuntua siltä ettei heihin kiinnitetä tarpeeksi huomiota, ja tämä puolestaan johtaa heikkoon itsetuntoon.

Liiallinen sallivuus lasten kasvatuksessa

Liiallinen sallivuus lasten kasvatuksessa voi aiheuttaa harmia

Selkeiden rajojen asettamatta jättäminen johtaa yleensä siihen, ettei vanhemmilla ole myöhemmin tarvittavia keinoja kurin ja sääntöjen asettamiseksi.

Carlos Gonzales, Besame Mucho:n luoja, käyttää liiallisesta sallivuudesta lasten kasvatuksessa seuraavaa esimerkkiä: “Se mikä on tänään sallittua onkin huomenna kiellettyä, ja aiheuttaa ylireagoinnin tilanteeseen, näin lapsi vain hämmentyy ja hänestä tulee onneton.”

Seuraamuksia, joita liiallinen sallivuus aiheuttaa

Käytösongelmat

Yksi vakavimmista seuraamuksista, joita liiallinen sallivuus aiheuttaa, ovat lasten myöhemmin kehittyvät käytösongelmat. Näitä ongelmia ilmenee koska lapsille ei ole asetettu selkeitä, heidän ikäänsä sopivia rajoja ja sääntöjä.

Heikko itsetunto

Vapauden liiallinen salliminen, sääntöjen puutteellisuus ja terveellisen suhteen puuttuminen vanhempien kanssa, joka perustuu luottamukseen ja ymmärrykseen, voivat kaikki aiheuttaa negatiivisia seuraamuksia lapsen itsetunnon kehityksessä.

Vanhemmat jotka ovat liian sallivaisia tai poissaolevia voivat aiheuttaa lapsen alhaisen itsetunnon kehittymisen.

Liiallinen sallivuus lasten kasvatuksessa

Laiskuus

Sääntöjen ja rutiinien puuttuminen lapsen elämässä, voi aiheuttaa hallaa lapsen vastuuden kantamisen tunteiden kehittymisessä. Tämä johtaa huonoihin tapoihin ja viivyttelevän käyttäytymisen syntymiseen.

Eivät ole kykeneviä ratkaisemaan omia ongelmiaan

Liiallinen sallivuus lapsen kasvatuksessa voi estää lasta kehittämästä tarvittavia sosiaalisia ja tunnetaitoja, jotta tämä oppii ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti.

Jotkin näistä taidoista voivat kehittyä ainoastaan siten, että vanhemmat rohkaisevat tunneälyn kehittymistä lapsella.

Impulsiivisuus

Kuten alat jo huomaamaan, liiallinen sallivuus lasten kasvatuksessa voi aiheuttaa useita negativiisia seuraamuksia. Sallivuus voi johtaa lapsen impulsiivisen ja lapsellisen persoonallisuuden kehittymiseen.

Sallivuuden ja autoritäärisuuden välinen tasapaino

Mitä vanhempien tulisi siis tehdä ollakseen tarpeeksi tiukkoja lapsilleen? Tiukkana oleminen ei tarkoita autoritäärisuutta, vaan se on kaukana siitä.

Jotta lapset pystyisivät kasvamaan terveellisellä tavalla, vanhempien tulee kunnioittaa heitä. Heitä tulee kohdella aina sellaisina kuin he ovat, eli lapsina, ei pienikokoisina aikuisina. Heille tulee myös opettaa selkeästi kuinka elää ja tulla toimeen itse itsensä kanssa maailmassa.

Jotta sinulle voisi kehittyä terveellinen suhte lapsesi kanssa, teidän tulisi kommunikoida keskenään sekä tehdä kompromisseja. Lasten tulisi seurata ja kunnioittaa asetettuja sääntöjä tietoisesti, eikä koskaan seuraamusten pelosta.

Vanhempien tulee muistaa, että kotona asetettuja sääntöjä tulee noudattaa poikkeuksetta, ilman että niistä aletaan neuvottelemaan lapsen päähänpistojen mukaisesti. Johdonmukaisuus on tässä asiassa äärimmäisen tärkeää.

Liiallinen sallivuus lasten kasvatuksessa

Vinkkejä tasapainon säilyttämiseen

Yksikään vanhempi ei tahdo aiheuttaa lapselleen harmia tietoisesti. Jotkut vanhemmat kuitenkin sekoittavat rakkauden ja lapsen jokaiseen päähänpistoon suostumisen toisiinsa.

Ideaalisessa tilanteessa vanhemmat pystyvät päättämään reilusti keskenään, mikä oikein on paras tapa toimia kun on kyse heidän lapsen säännöistä, ja mikä huono. Näin lapset oppivat säätelemään myös omaa käytöstään.

Kun lapsella on sellaiset vanhemmat, jotka osaavat pitää kuria ja asettaa selkeät pelisäännöt, lapselle kehittyy terve suhde myös muita auktoriteetteja, sekä arvoja kohtaan elämässä.

Useimmat kasvatuksen ammattilaiset ovat samaa mieltä siitä, että säännöt ja kuri ovat kaikki tarpeellisia lapsen kasvatuksessa. Ne auttavat lasta ymmärtämään, että heidän teoilla ja valinnoillaan on seuraukset.

Siksi onkin erityisen tärkeää, että vanhemmat asettavat lapsilleen selkeät säännöt noudatettavaksi. Kodin säännöistä tulisi keskustella pariskuntana siten, että lapsille välittyy selkeät, johdonmukaiset viestit.

Seuraamalla näitä vinkkejä, ja noudattamalla niitä yhdessä parisi, tai ammattilaisen kanssa, auttavat sinua pitämään perheesi poissa haitallisista seuraamuksista joihin liiallinen sallivuus lasten kasvatuksessa johtaa.

Äitinä on tärkeää, että pidät huolen siitä, ettet sinä tai kumppanisi anna periksi kaikkiin lapsen päähänpistoihin ja hetken mielijohteisiin. Jos koet tämän ongelmana, sinun tulee harjoitella yhteisissä säännöissä pysymistä.

Lapsen lohduttaminen ei ole paha asia, mutta heidän tulisi osata myös ymmärtää ponnistelujen ja saavutusten välinen suhde. Lapsesi tulisi panostaa tavoitteidensa ja etuoikeuksiensa saavuttamiseksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.