Mitä tehdä, kun lapsi puhuu liikaa koulussa? - Äitiyden Ihme
 

Mitä tehdä, kun lapsi puhuu liikaa koulussa?

Jos olet saanut selville, että lapsellasi on koulussa ongelmia liiallisen puheliaisuuden vuoksi, jatka lukemista, sillä tänään kerromme keinoista tilanteen korjaamiseksi.
Mitä tehdä, kun lapsi puhuu liikaa koulussa?
Marisol Rendón Manrique

Kirjoittanut ja tarkastanut varhaiskasvatuksen kandidaatti Marisol Rendón Manrique.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Jos lapsi puhuu liikaa koulussa, on todennäköistä, että hän ei kiinnitä riittävästi huomiota opetukseen, minkä seurauksena oppiminen ja sitä kautta myös arvosanat kärsivät. Toisinaan lapsi haluaa niin kovasti olla sosiaalinen luokkatovereidensa kanssa, ettei hän jaksa odottaa välitunti tai lounastaukoa, jolloin keskusteleminen on sopivaa. Vaikka syy olisikin näin viaton, oppitunneilla puhuminen on ongelma, sillä se häiritsee sekä opettajaa että muita lapsia.

“Kuuntelemisella on hyvin tärkeä rooli ymmärtämisessä, ja tämä pätee etenkin ohjeiden saamiseen. Ohjeet täytyy kuunnella tarkkaan, jotta oppilas pystyy toimimaan niiden mukaisesti. Etenkin esikouluvuosina on monia hetkiä, jotka ovat hyvin merkittäviä lapsen koulutyön kannalta, ja tällöin oppilaan asenne opettajan ohjeiden kuuntelemista kohtaan on avainasemassa sen kannalta, pystyykö hän ymmärtämään asiat kunnolla.”

– David Perkins

Selvittääksesi, puhuuko lapsesi liikaa oppitunneilla, ole aktiivisesti yhteydessä hänen opettajiinsa. Tässä ei ole kyse vain käytöksestä tai lapsen sosiaalisesta elämästä, vaan asia on tärkeä myös sen kannalta, pystyykö lapsi kehittämään kunnolla kuuntelukykyään.

Seuraavassa annamme hyväksi havaittuja vinkkejä, jotka auttavat lasta ymmärtämään, miksi hän ei saa puhua kaikissa tilanteissa. Näin hän pystyy paremmin myös tunnistamaan ne hetket, jolloin on syytä olla tarkkana ja keskittyä.

Mitä tehdä, kun lapsi puhuu liikaa koulussa?

Selvitä ensin, miksi lapsi puhuu liikaa koulussa

Jotta voisit ryhtyä tämän ongelman ratkaisemiseen, ensin tulisi selvittää syy siihen, että lapsella on taipumus puhua koulussa sopimattomilla hetkillä. Tästä ongelmasta voi tulla monimutkaisempi, jos sitä ei ryhdytä käsittelemään kunnolla. Eräitä yleisimpiä syitä siihen, että lapsi puhuu koulussa liikaa, ovat seuraavat:

  • Hän tuntee, että hän ei saa riittävästi huomiota opettajiltaan tai luokkatovereiltaan.
  • Hän on epämotivoitunut tunneilla, sillä hän tarvitsisi haastavampia aktiviteetteja tai sellaisia, jotka sopivat paremmin hänen omaan oppimisen tyyliinsä.
Mitä tehdä, kun lapsi puhuu liikaa koulussa?
  • Hänellä on vaikeuksia ymmärtää opettajan ohjeita tai koulussa annettuja materiaaleja. Opettajan käsiala taululla voi myös olla hänelle vaikeaa lukea.
  • Hänellä on levoton olo, tai hän tarvitsee venyttelyä ja lihastensa rentouttamista, jotta hän pystyisi taas keskittymään koulutyöhön.
  • Hänellä ei ole riittävästi kiinnostusta sitä asiaa kohtaan, jota opettaja käsittelee.
  • Hänen opettajansa ei ole riittävän vakuuttava ja hallitseva.

Ole itse esimerkkinä sopivasta käytöksestä

Mikäli lapsi puhuu liikaa oppitunneilla, voit aloittaa kotona sellaisten harjoitteiden hyödyntämisen, joilla pystyt muokkaamaan lapsen käytöstä. On hyvin tärkeää, että opetat lastasi odottamaan, kuuntelemaan sekä hallitsemaan omia impulssejaan.

Aivan ensiksi tulisi estää häntä keskeyttämästä muiden keskusteluja ja odottamaan omaa vuoroaan puhua. Jotta lapsi voisi ottaa mallia tässä itsestäsi, voit pelata hänen kanssaan lautapelia ja pyytää häntä odottamaan kärsivällisesti omaa vuoroaan pelissä etenemiseksi.

Pidä kodin ilmapiiri ja tilat rauhoittavina

Kaikki lapsen käytöksen korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet tulisi toteuttaa kunnioittavalla ja kohteliaalla tavalla. Lapsella on vähemmän ahdistunut olo ja hän kokee vähemmän tarvetta saada huomiota, jos kotona on rauhallinen ympäristö ja ilmapiiri, jossa hän ei joudu sietämään kiihkeitä väittelyitä ja jännitettä.

Varmista myös se, että lapsella ei ole mitään sellaisia häiriötekijöitä ympärillään, jotka estäisivät häntä keskittymästä omiin aktiviteetteihinsa.

Varmista, että lapsella ei ole kuuloon tai näköön liittyviä ongelmia

Joskus voi olla, että lapsi puhuu liikaa koulussa siksi, että hänellä on ongelmia kuulla tai nähdä kunnolla. Aivan ensimmäiseksi kannattaisi siis varmistaa, että ei ole mitään fyysistä ongelmaa, joka saisi lapsen olemaan koulussa liian äänekäs.

Kun olet selvittänyt, että lapsen terveydentila on hyvä, voit ryhtyä miettimään, miten kannattaisi puuttua tilanteeseen sosiaalisella tasolla.

Opeta lasta noudattamaan kotona tiettyjä sääntöjä

Yksi tapa varmistua siitä, että lapsi tottelee koulussa opettajan antamia sääntöjä, on totuttaa hänet tottelemaan kodin säntöjä. Kaikki lapset tarvitsevat sitä, että heille opetetaan sääntöjen kunnioittamista, ja he tarvitsevat myös kurinalaisuutta, jotta heistä voisi tulla tunnetasolla terveitä aikuisia.

Kaikkein tärkeintä tässä on se, että vanhemmat ovat kärsivällisiä näitä sääntöjä käytännnössä toteuttaessaan, ja tämä tulee tehdä johdonmukaisella tavalla.

Mitä tehdä, kun lapsi puhuu liikaa koulussa?

Vaikka vanhemmille voikin olla hyvin huolestuttavaa kuulla lapsen opettajilta, että tämä puhuu tunneilla liikaa, kyseessä on onneksi tilanne, joka voidaan hyvin korjata, mikäli tämän eteen tehdään yhteistyötä.

Lopuksi vielä sellainen neuvo, että vanhempien olisi syytä tukea lastaan siinä suuressa prosessissa, joka koulussa olemiseen sopeutuminen aina on. Tämä edistää sitä, että pieni oppii paremmin kuuntelemaan ja pystyy tulemaan hyvin toimeen opettajiensa kanssa. Hän myös oppii tällöin paremmin olemaan terveessä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa yleisesti ottaen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.