Lapsen kanssa kokkaamisen hyödyt - Äitiyden Ihme
 

Lapsen kanssa kokkaamisen hyödyt

Yhdessä kokkaamisella on lapsen kehitystä tukevia ominaisuuksia, joista kerromme tässä artikkelissa.
Lapsen kanssa kokkaamisen hyödyt
Ana Couñago

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Ana Couñago.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Vanhemmat ovat lapsen tärkeimpiä roolimalleja, ja on tavallista että lapsi jäljittelee heitä asiassa kuin asiassa. Lapset rakastavat leikkiä esimerkiksi kotia, mutta mitäpä jos leikin sijasta vanhemmat ottaisivatkin lapsen osaksi vaikkapa perheen aterioiden valmistamista? Sen lisäksi, että yhdessä kokkaaminen on hauskaa, siitä on myös hyötyä lapsen kehitykselle.

“Lapsen kanssa kokkaamisessa ei ole kyse ainoastaan ruoka-aineista, resepteistä tai ruoanlaitosta. Kyse on mielikuvituksen, voimaantumisen ja luovuuden valjastamisesta.”

– Guy Fieri

Lapsen kanssa kokkaamisen hyödyt

Leikkikeittiön vaihtaminen oikeaan keittiöön ja yhdessä kokkaamiseen on hyvä ajatus, sillä se opettaa lapselle monia jokapäiväisessä elämässä tarvittavia taitoja hauskalla ja leikkisällä tavalla.

Kommunikaatio ja kielelliset taidot

Kun lapsi ja vanhempi kokkaavat yhdessä ja noudattavat reseptiä, on tehokas kommunikointi tärkeässä roolissa. Molempien tulee olla selvillä ruuanlaiton eri vaiheista sekä tarvittavista keittiövälineistä ja ruoka-aineista. Kokkaaminen auttaa lasta omaksumaan uusia sanoja sekä parantamaan keskustelutaitoa. Lisäksi lapsi oppii aktiivista kuuntelemista ja päättelykykyä.

Lapsen kanssa kokkaamisen hyödyt

Tämän lisäksi vieraita kieliä sujuvasti puhuva vanhempi voi opettaa lapselle ruuanlaittoon liittyvien vieraskielisten sanojen ääntämistä.

Terveelliset ruokailutottumukset

Kun lapsi on mukana ruuanlaitossa, hän rohkaistuu paremmin maistamaan uusia ruokia ja luomaan niihin positiivisia assosiaatioita. On todennäköisempää, että lapsi tulee noudattamaan tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota syömällä mm. hedelmiä, kasviksia sekä maitotuotteita.

Lukeminen ja matemaattiset taidot

Jotta reseptit tulee ymmärrettyä, lapsen tulee osata lukea sekä ymmärtää lukemaansa. Kokkaaminen auttaa siis myös parantamaan lapsen luetun ymmärtämistä. Jotta voi tehdä ruokaa, tulee myös ymmärtää joitakin matemaattisia perusteita laskemalla ruoka-ainemääriä sekä mittaamalla raaka-aineita.

Havainnointiin liittyvät taidot

Uusien ruokalajien kokeileminen auttaa lasta oppimaan uusista ruuista sekä maistelemaan uusia makuja, värejä ja koostumuksia. Lisäksi lapsi oppii erottelemaan erilaisia ruokia, koostumuksia sekä makuja.

Psykomotoriset taidot

Kokkaamaan oppiminen hyödyttää lasta myös fyysisesti, koska ruuanlaittoon liittyy erilaisten ruokien käsitteleminen erilaisilla keittiövälineillä. Tämä vaikuttaa positiivisesti hienomotoristen ja karkeamotoristen taitojen sekä silmä-käsi- koordinaation kehittymiseen.

Lapsen kanssa kokkaamisen hyödyt

Sosiaalisemotionaaliset taidot

Kun koko perhe laittaa ruokaa yhdessä, lapsi oppii, että yhteistyöllä on tärkeä merkitys, jotta on mahdollista saavuttaa yhteinen tavoite. 

Kun lapsi on tyytyväinen lopputulokseen, lapsi alkaa uskoa omiin kykyihinsä. Lisäksi lapsi saa enemmän itseluottamusta kuten myös rakentaa luottamusta muihin ihmisiin. Tämä mahdollistaa lapsen kasvun sekä sosiaalisesti että emotionaalisesti.

Henkilökohtainen autonomia

Vaikka kokkaattekin koko perheen kesken, on silti tärkeää, että jokaisella perheenjäsenellä on ruuanlaitossa oma tehtävänsä. Aluksi lapsi oppii tekemään omat tehtävänsä valvotusti, mutta avustetusti ja ajan kanssa lapsi tulee tutuksi keittiön kanssa ja alkaa tehdä ruuanlaittoon liittyviä tehtäviä itsenäisesti ja autonomisesti.

Joten mitä vielä odotat? Lapsen kanssa kokkaaminen on sekä hauskaa että opettavaista! Suosittelemmekin kokeilemaan helppoja ja yksinkertaisia reseptejä, ja tekemään ruokaa koko perheen voimin!


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Prádanos-Nieto, A. (2015). La cocina como recurso didáctico en Educación Infantil (Trabajo de Fin de Grado). Universidad de Valladolid: Facultad de Educación de Palencia, Valladolid.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.